Akademiet for yngre forskere etableres

Det første unge akademiet, Die Junge Akademie, ble etablert i Tyskland i 2000. Siden den gang har nasjonale unge akademier blitt etablert i nærmere 30 land. Høsten 2015 får  Norge sitt akademi – Akademiet for yngre forskere.

Hva er et ungt akademi?

Et ungt akademi er en medlemsorganisasjon hvor medlemmene stort sett er unge forskere. Internasjonalt defineres en ung forsker som "…a postgraduate or early career researcher of any discipline actively pursuing a research career, usually without being fully established, yet" (Friesenhahn & Beaudry 2014:22). Medlemmene er som oftest mellom 30-40 år og har gjerne fullført  en doktorgrad i løpet av de siste 10 årene.

Akademiene har som oftest tre hovedformål: 1) å være unge forskeres talerør inn i nasjonal og internasjonal forskningspolitikk. 2) å utvikle formidlingsplattformer for vitenskapelig kunnskap til allmennheten samt å skape interesse for vitenskap blant barn og unge. Fokuset på forskningspolitikk og forskningsformidling gjør akademiene utadrettede: Yngre forskere skal møte «folket» – enten det er elever eller politikere – for å skape økt interesse og engasjement for forskning og vitenskap. Men akademiene har også et litt mer innadvendt formål 3) de skal være tverrfaglige møteplasser hvor medlemmene lærer av hverandre, utvikler nye samarbeidsprosjekter og diskuterer forskerrollen.

Størrelsen på de unge akademiene varier mye – fra 40 medlemmer i de skandinaviske landene til rundt 150 i Skottland og over 500 i Pakistan. De unge akademiene er som oftest bredt tverrfaglig sammensatt, og medlemskap oppnås vanligvis på bakgrunn av søknad, gjerne etterfulgt av intervju. Medlemskap er normalt tidsbegrenset til mellom 3 og 5 år.

Akademiet for yngre forskere

Som flertallet av de unge akademiene er det et av de "klassiske akademiene", Det Norske Videnskaps-Akademi, som har tatt initiativ til Akademiet for yngre forskere. Våren 2015 søkte Akademiet for yngre forskere etter sine første medlemmer, og  høsten 2015 vil inntil 20 medlemmer være med å stifte Akademiet for yngre forskere. Når akademiet når full størrelse vil det ha 40 medlemmer som jobber i Norge og kan ha inntil 10 medlemmer som jobber i utlandet, men er nært knyttet til norske forskningsmiljø. I tida framover vil du kunne følge Akademiet for yngre forskere på forskning.no: Du vil bli kjent med problemstillinger som opptar unge forskere og etter hvert med medlemmene og deres forskning. Vi håper at du vil følge bloggen vår!

Referanse

Friesenhahn, I. og C. Beaudry 2014 The global state of young scientists. Project report and recommendations. Berlin, Akademie Verlag.

Logoen til Akademiet for yngre forskere er utviklet av Egon Låstad. (Foto: (Logo: Egon Låstad))
Logoen til Akademiet for yngre forskere er utviklet av Egon Låstad. (Foto: (Logo: Egon Låstad))

Powered by Labrador CMS