Ferskvannsfiskens vokter: Møt Ingeborg Helland

Ingeborg er utdannet biolog og jobber på Norsk institutt for naturforskning (NINA). Her forteller Ingeborg om sin forskning, forskerhverdag og veien inn i forskningen.

Av Herdis Hølleland, prosjektleder for Akademiet for yngre forskere og Ingeborg Helland, medlem i Akademiet for yngre forskere

Hva forsker du på?

Mitt forskningsfelt er økologi, og jeg forsker på ferskvannsfisk. Jeg begynte med grunnleggende studier innen evolusjonsøkologi, og både MSc- og ph.d.-prosjektene mine handlet om konkurranse mellom fiskebestander og prosessene som fører til at nye arter oppstår. Etter at jeg ble ferdig med ph.d. har jeg fortsatt å jobbe med fisk. Jeg har beveget meg mot mange ulike anvendte problemstillinger, som effekter av vannkraftproduksjon, spredning av lakselus fra oppdrettsanlegg, effekter av temperatur- og klimaendringer, spredning av fremmede fiskearter, samspillet mellom natur og samfunn og effekter av naturinngrep. Muligheten til å drive solid grunnforskning i et anvendt samfunnsperspektiv har alltid tiltrukket meg, og som forsker i NINA får jeg gjøre nettopp dette.

Ingeborg Palm Helland. (Foto: Ida Nilstad Pettersen)
Ingeborg Palm Helland. (Foto: Ida Nilstad Pettersen)

Hvordan ser din forskerhverdag ut?

Det jeg liker best med min forskerhverdag er at jeg hele tiden jobber tett sammen med flinke kolleger. I NINA setter vi ofte sammen personer med ulike styrker som utfyller hverandre til de forskjellige delene av et prosjekt. Jeg er sjelden i felt eller på lab, men jeg synes det er spennende å gjøre statistiske analyser for å finne fram til ukjente resultater i nye datasett som mine kolleger har samlet inn. Jeg liker også godt å skrive, enten det er søknader for å skaffe finansiering til nye prosjektideer eller vitenskapelige artikler av funnene. Fordi jeg kan delta i alle prosjektets faser, fra idé til sluttføring, blir arbeidet allsidig og alltid utfordrende. Ofte får jeg også mulighet til å reise utenlands og presentere funn eller diskutere med utenlandske kolleger.

Min nåværende stilling er forskningsleder. Det innebærer at jeg er leder for en gruppe på 13 ansatte og sitter i NINAs ledergruppe. Dette liker jeg godt fordi jeg får god innsikt i hva mine kolleger jobber med og jeg får være med på strategiske avgjørelser for instituttet. Som leder er min hverdag fylt av mange møter der jeg sammen med mine dyktige kolleger planlegger nye prosjekter og følger opp NINAs arbeid.

Hvordan ble du interessert i ditt forskningsfelt?

Fra jeg var liten syntes jeg at det var spennende å lære om sammenhengene i naturen og samspillet mellom arter, som at rovfuglene fikk mange unger når det var smågnagerår i fjellet. Derfor likte jeg økologi godt. Likevel var det nok litt tilfeldig at det ble akkurat biologi jeg studerte på universitetet, for jeg var også interessert i andre fagfelt. Derimot var det neppe tilfeldig at jeg ble forsker. Jeg tror jeg ville ha valgt å fordype meg ved å ta en doktorgrad uansett hvilket fag jeg hadde studert. Jeg har alltid likt å lære og å studere, og som forsker består jo jobben av å fortsette å lære mer og forstå mer. Første gang jeg tenkte at jeg ville ta en doktorgrad var da jeg studerte på UNIS på Svalbard andre året i biologistudiet og vi fikk dra på tokt med forskningsskip og samle egne data. Å få være sammen med forskere gjennom hele prosessen fra innsamlig av prøver, analyser og rapportering av resultater gjorde at jeg forsto hva forskning egentlig dreier seg om og hvor gøy det er.

Har du lyst til å bli bedre kjent med Ingeborg, les intervju med henne på NINAs nettsider.