Forskernatt i akademiet

I september samles hele Europa til Forskernatt (Researchers’ Night) og i den forbindelse arrangerer Akademiet for yngre forskere ”Forskernatt i akademiet” i de ærverdige lokalene til Det Norske Videnskaps-Akademi. Men hva er egentlig forskernatt og hvorfor arrangerer vi det? 

Av Kathrine Røe Redalen, medlem i Akademiet for yngre forskere

Hva er forskernatt?

Forskernattarrangementene har som hensikt å la besøkende få se eksempler på forskning og skal vise hvor viktig forskning er både nasjonalt og i Europa i fremtiden. Researchers' Night ble først lansert i Europa som del av initiativet ”Researchers in Europe 2005” der det allmenne publikum ble invitert til ”edutainment”, det vil si til aktiviteter som både skulle stimulere publikums kunnskap om forskere og forskning, samtidig som det skulle være underholdende. Arrangementet har siden 2005 vært arrangert hvert år på den fjerde fredagen i september en rekke steder i Europa for å bygge broer mellom forskere og allmennheten uavhengig av fagområder. I tillegg er et viktig delmål at Researchers' Night skal bidra til å inspirere unge til å velge forskning som karrierevei samt å bidra til å heve den vitenskapelige kvaliteten på europeiske forskningsmiljøer. Researchers' Night hører nå inn under Marie Curie-tiltakene til EU med hensikt å bidra til å gjøre Europa attraktivt for forskere, fremme forskerkarrierer og også tiltrekke seg forskere fra andre deler av verden.

Å inspirere til forskning

Når Norge ikke kan leve på oljenæringen i så stor grad som tidligere må vi skape ny vekst i andre næringer. Det er derfor viktig at vi sikrer at mange unge velger forskerkarrierer slik at de kan bidra til å styrke oppbygningen av landets kunnskapsøkonomi. Som rapporten fra Produktivitetskommisjonen tidligere i år fortalte oss så ligger vårt lands konkurransekraft og -fortrinn blant annet i en arbeidsstyrke som har høy og relevant kompetanse og god omstillingsevne med aktiv deltakelse i teknologiutviklingen. Forskernatt er en unik måte å vise hva forskning er og hva en forsker gjør og ikke minst vise den gleden og entusiasmen det gir oss som enkeltpersoner å jobbe med forskning. Akademiet for yngre forskere inviterer derfor til "Forskernatt i akademiet" under Forskningsdagene i september.

Velkommen til Forskernatt i akademiet! (Foto: Det Norske Videnskaps-Akademi)
Velkommen til Forskernatt i akademiet! (Foto: Det Norske Videnskaps-Akademi)

Forskernatt i akademiet

23. september åpnes dørene i det flotte huset til Det Norske Videnskaps-Akademi til en helaften. Kvelden starter med populærvitenskapelig standup-foredrag om hvorfor vi ler før man kan få nære møter med Akademiet for yngre forskere sine egne forskere, som også inkluderer interaktive og engasjerende forskningsaktiviteter etterfulgt av en spennende debatt om grenser og migrasjon med flere av landets ledende samfunnsforskere. Kvelden rundes av med huskonsert og mingling. Ta en titt på programmet og stikk innom da vel! Vi gleder oss til å ta imot alle interesserte, og håper at noen elever og studenter lar seg inspirere til å ta fatt på en forskerkarriere. 

Bli med å spre forskerinspirasjon!

Forskningsdagene har som mål å skape forståelse og begeistring for forskning og forskernatt skal inspirere unge til å ta fatt på en forskerkarriere. Hva inspirerer deg til å forske eller lære? I min forskerjobb inspireres jeg daglig av å jobbe sammen med andre entusiastiske og kunnskapsrike forskere i tverrfaglige prosjekter. I tillegg til at jeg synes de mange små bitene i selve forskerprosessen er givende så opplever jeg det både meningsfullt og veldig inspirerende å finne løsningen på problemer ingen andre har løst før. Og at vi sammen kan forske frem nye resultater som til slutt gagner mennesker med alvorlig sykdom. I tillegg inspireres jeg av at andre lykkes - spesielt de yngste og ferskeste forskerne - og også av å undervise studenter som gir spontane tilbakemeldinger når de ”plutselig” forstår vanskelig fagstoff.

Hjelp oss å spre forskerinspirasjon ved å dele din historie og inspirasjonstips på sosiale medier under emneknaggen #forskerinspirasjon!

Powered by Labrador CMS