Forskning viser at ett av seks barn bor i konfliktområder

Vi vet ikke nøyaktig hvor mange barn som blir drept i væpnet konflikt hvert år, men nye beregninger viser at hele ett av seks barn under atten år lever i konfliktområder i dag. Halvparten av disse lever tett på høyintensitets-konflikter.

Skrevet av Gudrun Østby, seniorforsker, Institutt for fredsforskning (PRIO) og medlem av Akademiet for Yngre Forskere

I helgen samles beslutningstakere fra hele verden for å debattere nåværende og fremtidige sikkerhetsutfordringer på München Security Conference (MSC), som har blitt det store globale forumet for diskusjon av sikkerhetspolitikk. På konferansen lanserer Redd Barna sin nye rapport om barn i væpnet konflikt. Rapporten er basert på ferske tall og kartlegging av barn i konflikt fra Institutt for fredsforskning (PRIO).

Rammes hardt

Barn rammes ofte og hardt av væpnede konflikter. Dette blir vi stadig minnet om gjennom bilder og rapporter fra de pågående konfliktene i Syria, Nigeria, Jemen, Somalia. FN har definert seks alvorlige typer overgrep mot barn i forbindelse med krig og konflikt. Disse omfatter drap og lemlestelse, rekruttering av barnesoldater, seksuell vold, bortføring, angrep på skoler og sykehus, og nekting av humanitær hjelp. I tillegg til å bli direkte utsatt for drap, mishandling, og ulovlig rekruttering lider også barn under de mer indirekte konsekvensene av krig. Barn som lever i konfliktrammede områder går ofte glipp av skolegang, mangler tilgang til på rent vann, og de lider av tidlig dødelighet på grunn av sykdommer og undernæring eller mangel på vaksiner og medisinsk hjelp som grunnleggende mødrehelsetjenester. For eksempel viser vår forskning  at i Afrika alene blir anslagsvis 50,000 barn født utenfor sykehus hvert år som direkte konsekvens av konflikt i nærområdene.

De ødeleggende virkningene av voldshandlingene varer lenge etter at konflikten har sluttet og preger de neste generasjoner. Psykologisk stress og traumer, fattigdom og nød gjør det vanskelig å bygge fredelige samfunn etter konflikt.

Ett av seks barn bor i konfliktområder

Det finnes ikke systematiske data som kan fortelle oss nøyaktig hvor mange barn som blir drept i krig hvert år, men ved å kombinere detaljerte geografiske data på hvor og når konflikter utspiller seg fra Uppsala Conflict Data Program (UCDP) og tall fra FN på hvor folk bor kan vi si noe om hvor mange barn som lever i konfliktområder.

Våre beregninger viser at mer enn halvparten av verdens barn under 18 år, nærmere bestemt 1.35 milliarder barn bor i land rammet av konflikt. Det blir i midlertid feil å si at alle disse barna er rammet av konflikt. Ofte er de faktiske kampene begrenset til mindre områder innad i land. For eksempel har Boko Haram-opprøret hovedsakelig funnet sted i de nordlige delene av Nigeria. Derfor, for å få et bedre anslag av antall barn som er berørt av væpnet konflikt, må vi vurdere nøyaktig hvor i land de faktiske kampene finner sted. Vi har beregnet hvor mange barn som bor 50 kilometer eller nærmere dødelige konflikthendelser hvert år og finner at hele 357 millioner barn, eller ett av seks barn bor i konfliktområder.

Flest i Asia, men farligst å være barn i Midtøsten

Hvor i verden bor disse 357 millioner barn som lever tett på konflikt? Omtrent halvparten av dem (166 millioner) bor i Asia, 121 millioner bor i Afrika, og henholdsvis 42, 18 og 9 millioner bor i Midtøsten, Amerika og Europa. Mens Asia, den mest folkerike regionen, rommer det høyeste antallet barn i konflikt, er risikoen for å leve i konfliktområder størst for barn i Midtøsten. Her bor to av fem barn i konfliktområder.

Antall barn i konfliktområder har økt de siste år

Antall barn som bor i konfliktsone har vært jevnt økende siden år 2000 til tross for at antallet land med væpnede konflikter har vært ganske stabilt i den samme perioden. En av forklaringene er at konflikt oftere finner sted i mer folkerike områder. Blant barna som bodde i konfliktområder i 2016 befant omtrent halvparten av disse seg i områder med høy konfliktintensitet, definert som minst 1000 drepte per år.

Hvordan beskytte barn?

Til tross for at alle krigførende parter er forpliktet til å beskytte barn i konflikter rundt om i verden, opplever vi daglige angrep mot barn, hvor gjerningsmennene ikke blir holdt til ansvar.

Det er et akutt behov for å beskytte de mer enn 350 millioner barn som bor i konfliktsoner i dag. Konkrete tiltak som vi vet fungerer er å støtte fredsbevarende operasjoner og å utforme og iverksette sanksjoner mot væpnede grupper for å forhindre rekruttering av barnesoldater og bruk av seksuell vold mot barn.

Det høye antallet barn som lever i konfliktområder er alarmerende i seg selv, men vi har fortsatt for liten kunnskap om omfanget og utviklingen når det gjelder ulike former for overgrep mot barn i krig og konflikt. Slik kunnskap er avgjørende for å sette i verk forebyggende tiltak og redusere skadevirkningene. Flere ressurser bør investeres i å generere og håndtere data knyttet til barn og væpnet konflikt over tid og rom.

Du kan lese PRIOs bakgrunnsrapport her: https://www.prio.org/Publications/Publication/?x=10867

For mer informasjon, les Redd Barnas rapport "The War on Children" her: https://www.savethechildren.net/waronchildren/#googtrans(en|nb)

(Forsidefoto: Barn i konfliktområder / Kilde: PRIO/UCDP)

Powered by Labrador CMS