Jakten på å bli et bedre menneske

I 2016 bidrar Akademiet for yngre forskere i det internasjonale samarbeidsprosjektet "Be a better being". En viktig del av prosjektet er en internasjonal kortfilmkonkurranse om temaet "Be a better being". Konkurransen er nå åpen for filmskapere fra hele verden. Får vi noen norske bidrag? 

Norsk tilrettelegging ved Aslak Hjeltnes, meldem i Akademiet for yngre forskere og Herdis Hølleland, prosjektleder for Akademiet for yngre forskere

Tanken bak "Be a better being" – skaper selvrealising økt frihet eller nye former for sosial undertrykkelse?

"Bli en bedre utgave av deg selv!" er en oppfordring vi møter stadig oftere. Fokuset på selvrealisering er blitt en viktig del av våre individuelle forsøk på å forbedre oss selv, og rommer for mange et ønske om å bli et "bedre menneske". Men hva vil det egentlig si å være et "bedre menneske"? Hvilke kriterier og forventninger styrer i dag måten vi definerer hvem vi burde være eller bli? Mange av oss opplever et sterkt sosialt press knyttet til forestillinger om hva en perfekt kropp, en ideell diett, et optimalt treningsregime eller til og med et optimalt stressnivå er. Gjennom nye apper, sosiale medier, selvhjelpsbøker og markedsføring produseres nye ideer og forventninger om hva et godt menneske er, eller hva et godt menneske bør være. Folks villighet til å la seg styre av egne og omverdens forventninger til en selv kan bidra til å skape en illusjon av valg. Men er det så enkelt? Kan vi velge hvordan vi vil forholde oss til nye kulturelle idealer og nye krav til hvordan vi burde være? Eller er grensene mellom individers valgfrihet og press fra sosiale medier i ferd med å viskes ut? Hvilke konsekvensene får dette for hver og en av oss?

 

I år deltar Akademiet for yngre forskere i det internasjonale prosjektet be a better being. Die Junge Akademie i Tyskland har tatt initiativ til prosjektet.  (Foto: (Illustrasjon: be a better being))
I år deltar Akademiet for yngre forskere i det internasjonale prosjektet be a better being. Die Junge Akademie i Tyskland har tatt initiativ til prosjektet. (Foto: (Illustrasjon: be a better being))

I en tid preget av humanitære kriser og folkevandringer kan våre individuelle forsøk på å bli "et bedre menneske" virke paradoksalt: Med den nåværende integrasjonskrisen i Europa utfordres etterkrigstidas solidaritetsverdier. Hvordan påvirker integrasjonskrisen ønsket om et inkluderende samfunn preget av kulturelt og religiøst mangfold? Står vi i fare for å miste fellesskapsfølelsen i en digital hverdag strukturert av søkemotorer og algoritmer? Blir vi kontrollert gjennom nettsamfunn? Eller gjennom staten? Eller gjennom en stat i staten? Og til slutt, hvordan påvirker og påvirkes den oppvoksende generasjon av å leve i en digital dobbelverden?

Om kortfilmkonkurransen

"Be a better being" er på jakt etter kortfilmer som på kreative og ukonvensjonelle måter setter søkelys på forskjellige aspekter ved det å bli et bedre menneske. Alle sjangre er tillatt: fra narrative filmer til animerte filmer til dokumentarer eller eksperimentelle filmer. Aktuelle filmer må være produsert i løpet av de siste tre årene og ikke overstige 15 minutter i varighet. Frist for innsending er 24. juni 2016.

En jury vil velge ut filmer som vil bli presentert på det internasjonale forumet "Be a better being" i Berlin i november som holdes i tilknytning til kortfilmfestivalen Interfilm. Alle filmer som vises på forumet får en premie på 300 EURO og i tillegg deles ut en egen publikumspris på 1000 EURO.

Deltagere på den internasjonale kortfilmfestivalen Interfilm er invitert til forumet som holdes i Deutsche Kinemathek i Berlin. På forumet følges filmvisninger av diskusjon mellom filmskapere, forskere og publikum. Noen av bidragene vil være tilgjengelig for visning og diskusjon på forhånd via den elektroniske plattformen www.betterbeing.info. For mer informasjon om vilkår, se reglementet.

Om prosjektet

Prosjektet "Be a better being" omfatter mer enn bare filmkonkurransen. Fra februar 2016 vil forskere fra Norge og utlandet bidra med tverrfaglige tekster om forsøket på å "bli et bedre menneske" på Akademiet for yngre forskeres blogg på Forskning.no og den internasjonale prosjektbloggen Perspectives. Følg med!

Om samarbeidspartnerne

Die Junge Akademie i Tyskland har tatt initiativ til prosjektet "Be a better being". Kortfilmkonkurransen arrangeres i samarbeid med Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, filmArche, Interfilm Berlin og Deutsche Kinemathek. Akademiet for yngre forskere deltar som en av de internasjonale prosjektpartnerne og vil i tillegg til å gjøre konkurransen kjent i Norge bidra gjennom blogginnlegg og arrangementer.   

Powered by Labrador CMS