Møt akademiets nye medlemmer!

Av Herdis Hølleland, prosjektleder for Akademiet for yngre forskere

Våren 2015 søkte Akademiet for yngre forskere etter de første medlemmene. Interessen var stor og nå har de nærmere 160 søkerne blitt til 20 medlemmer.

Våre 20 ferske medlemmer forsker på alt fra fisk til filosofi. Mange er ansatt på landets universiteter, fra Kristiansand i sør til (snart) Tromsø i nord mens andre ansatt på forskningsinstitutter fra Oslo i øst til Bergen i vest.

Akademiet for yngre forskeres nye medlemmer.  (Foto: Illustrasjon Eirik Furu Baardsen)
Akademiet for yngre forskeres nye medlemmer. (Foto: Illustrasjon Eirik Furu Baardsen)

Sammen skal de ti kvinnene og de ti mennene være med å bygge opp Akademiet for yngre forskere til å bli en forskningspolitisk plattform, vitenskapelig debattarena og pådriver for nyskapende forskningsformidling.

Medlemmenes første oppgave har vært å lage en presentasjon av seg selv. De er blitt bedt om å fortelle om hva de forsker på, hva er de synes er de mest spennende problemstillingene innenfor sine fagfelt, hvorfor og hvordan ble de interessert i forskning, hvordan forskerhverdag deres ser ut og hvilke saker vil de jobbe for som medlem av Akademiet for yngre forskere.

Har du lyst til å bli bedre kjent med medlemmene? Følg med på bloggen - de neste ukene presenteres medlemmene en etter en.