Bli med på å bestemme fremtidens utforsking av rommet!

Glade studenter på romskole i Alpbach sommeren 2014. Her er Team Blue som laget romprosjekt for å forske på vulkanene og den geologiske aktiviteten på Venus. (Foto: 2014 MA Jakob / Summer School Alpbach FFG)
Glade studenter på romskole i Alpbach sommeren 2014. Her er Team Blue som laget romprosjekt for å forske på vulkanene og den geologiske aktiviteten på Venus. (Foto: 2014 MA Jakob / Summer School Alpbach FFG)

Kom på ESAs folkemøte hos Norsk Romsenter den 10. september!

ESA vil gjerne høre hva du mener er viktig for den europeiske romorganisasjonen å satse på i fremtiden.

Er utforskingen av Mars eller overvåking av miljøet på jorda viktigst? Bør ESA bruke flere private aktører i fremtidens utforsking av solsystemet, eller er dette en oppgave for det offentlige? Dette er bare noen av spørsmålene rundt fremtidens romforskning.

Derfor arrangerer ESA folkemøter i alle sine 22 medlemsland, fra Finland i nord til Italia i sør og Irland i vest til Estland i øst.

I Norge holdes ESAs folkemøte i Oslo lørdag 10. september, hos Norsk Romsenter på Skøyen.

Møtet vil ha plass til 100 deltakere fra hele landet. Norsk Romsenter vil dekke reise på billigste måte med offentlig transport for deltakere som bor mer enn 50 kilometer unna Oslo.

Trenger ikke være ekspert for å være med

Du trenger ikke være ekspert på rommet eller romforskning for å være med på møtet.

Alt du trenger er en interesse for temaet og ha lyst til å bruke en lørdag for å være med på diskutere romvirksomheten i Norge og Europa med likesinnete.

Før møtet vil deltakerne få tilgang til bakgrunnsmateriale på norsk om den europeiske aktivitetene i rommet.

Meld deg på her før 28. august 2016

Har du lyst til å være med folkemøtet kan du melde deg på her før 28. august.

Deltakerne vil bli valgt ut etter alder, kjønn, bosted og yrke slik at ESA får en mest mulig representativ gruppe til å hente innspill og synspunkter fra.

ESAs danske astronaut Andreas Mogensen på romfarertrening i Sardinias grotter under CAVES i 2012. (Foto: ESA)
ESAs danske astronaut Andreas Mogensen på romfarertrening i Sardinias grotter under CAVES i 2012. (Foto: ESA)

Deltakerne blir valgt ut i slutten av august og får en epost om dette med mer informasjon om møtet tidlig i september.

Diskusjoner i små grupper

På møtet blir de 100 deltakerne delt inn i grupper på 6 til 8 personer. Hver gruppe vil så ta for seg bestemte temaer innen den europeiske romforskningen.

Hvert tema blir innledet med en video for en kort presentasjon av temaet.

All diskusjonen vil skje på norsk og blir styrt av en debattleder som sørger for at alle kommer til orde.

Slik skal landingsmodulen Schiaparelli i det europeisk-russiske romprosjektet ExoMars lande på Mars i oktober 2016. Schiaparelli ble skutt opp sammen med banesonden Trace Gas Orbiter 14. mars 2016. (Foto: ESA/ATG medialab)
Slik skal landingsmodulen Schiaparelli i det europeisk-russiske romprosjektet ExoMars lande på Mars i oktober 2016. Schiaparelli ble skutt opp sammen med banesonden Trace Gas Orbiter 14. mars 2016. (Foto: ESA/ATG medialab)

Møtet vil vare fra 09.30 til 16.30 lørdag den 10. september. Kaffe, frukt og lunsj er gratis for deltakerne.

Norsk Romsenter vil dekke reise til og fra møtestedet med kollektivtransport på rimeligste måte for deltakere som bor mer enn 50 kilometer unna. Bilgodtgjørelse, parkering, kostgodtgjørelse, barnevakt eller andre utgifter refunderes dessverre ikke.

Folkemøter samtidig over hele Europa

ESA ønsker så mange innspill som mulig og arrangerer derfor folkemøter samtidig i sine 22 medlemsland.

Alle folkemøtene er lagt opp på samme måte slik at ESA får et ensartet datagrunnlag når resultatene skal analyseres.

Slik vil ESA hente inn synspunkter og inspirasjon fra 2200 europeiske innbyggere over hele Europa.

For mer informasjon, se her, eller kontakt Marianne Moen ved Norsk Romsenter.

Hva gjør ESA?

ESA ble grunnlagt i 1975 og Norge har vært med i romorganisasjonen siden 1985.

I dag er Norge med i de store europeiske romsatsingene, som Copernicus, programmet for miljøovervåking og samfunnssikkerhet, og Galileo, det nye europeiske navigasjonssystemet som snart er klar for bruk.

Norge er også med i samarbeidet om den internasjonale romstasjonen og utforskingen av solsystemet. Norsk romindustri er liten men langt fremme, og har levert teknologi til romsonder som nå befinner seg over hele solsystemet.

ESA forsker ikke bare på rommet og jorda, men også på navigasjonssystemer, utviklingen av raskere og bedre kommunikasjon på jorda og i rommet, nye bæreraketter, og er med på å støtte små og store bedrifter som har innovative produkter de vil selge til romindustrien eller utvikle fra romindustrien til bruk på jorda.

ESA har også flere programmer og aktiviteter for barn, unge, studenter og nyutdannete som ønsker å lære mer om rommet og senere jobbe i romindustrien.

Powered by Labrador CMS