Bli med på ESAs fotokonkurranse Colour Vision!

ESAs miljøsatellitt Sentinel-2A ser vegetasjonsdekke, skog, landbruksområder, innsjøer, elver og kystlinjer i 13 bølgelengder av synlig lys, nær-infrarødt og infrarødt, for forvalting av ressurser.  (Foto: ESA/ATG medialab)
ESAs miljøsatellitt Sentinel-2A ser vegetasjonsdekke, skog, landbruksområder, innsjøer, elver og kystlinjer i 13 bølgelengder av synlig lys, nær-infrarødt og infrarødt, for forvalting av ressurser. (Foto: ESA/ATG medialab)

Førstepremien er en tur til ESAs kontrollsenter ESOC i Darmstadt i Tyskland som VIP under oppskytingen av miljøsatellitten Sentinel-2A den 12. juni 2015.

Fire andre vinnere vil få gavepakker med romrelatert materiale fra ESA.

Temaet for fotokonkurransen er "colour vision", eller fargesyn. For flere detaljer om temaet, se lenger nede i bloggposten.

Skal se vegetasjon, skog, innsjøer og kystlinje

Fotokonkurransen holdes i forbindelse med oppskytingen av miljøsatellitten Sentinel-2A.

Sentinel-satellittene holder øye med flere ulike miljøfaktorer og er en del av Copernicus-programmet, EUs store satsing på miljøovervåking for forvalting av ressurser, observasjoner av klimaendringer, samfunnssikkerhet og mer.

Sentinel-2A kan se 13 bølgelengder av synlig, nær-infrarødt og infrarødt lys i høy oppløsning. Det trengs for å holde øye med vegetasjonsdekke, skogmasse, plantehelse, landbruksaktiviteter, landsynking, skogbrann og kartlegging ved katastrofer. Dette er bare noen av Sentinel-2As oppgaver.

Regnskog (rødt), veier (hvite striper) og jordbruk (gule felt) i det sørlige Kalimantan på Borneo sett av den japanske satellitten ALOS i 2010.  (Foto: JAXA/ESA)
Regnskog (rødt), veier (hvite striper) og jordbruk (gule felt) i det sørlige Kalimantan på Borneo sett av den japanske satellitten ALOS i 2010. (Foto: JAXA/ESA)

Satellitten vil også kunne se elver og innsjøer på land og kystlinjen langs hele Middelhavet, samt brukes til planlegging av urbane områder.

Den neste satellitten etter Sentinel-2A blir Sentinel-3A. Den skal holde øye med blant annet havnivå, havfarge og havtemperatur, og blir også viktig for norske etater og forskere.

Tips til fotomotiver og innsendelsesfrist

Siden Sentinel-2A ser skarpt i 13 bølgelengder og flere farger, er temaet for fotokonkurransen fargesyn.

Dommerne ønsker seg bidrag som ikke bare uttrykker temaet, men som også reflekterer Sentinel-2As oppgaver, som for eksempel bilder av vegetasjon, eller mangel på sådan, skog, landbruksområder, landskap i endring, samt av innsjøer eller kystlinjer.

Åkre med ulike typer matplanter i Kansas sett av den amerikanske satellitten Landsat-5 i 2012.  (Foto: USGS/ESA)
Åkre med ulike typer matplanter i Kansas sett av den amerikanske satellitten Landsat-5 i 2012. (Foto: USGS/ESA)

Kanskje detaljer i et stykke løv, eller sollys som faller gjennom trær, kanten av en skog, de strålende blå og grønne fargene av havet ved en strand, eller en solnedgang reflektert i det stille vannet i en innsjø.

Du trenger altså ikke dra langt for å finne passende motiver til fotokonkurransen!

Konkurransebidragene lastes opp på ESAs nettside her.

Fristen for å sende inn bilder er 18. mai 2015.

Mer informasjon om premiene og konkurransereglene finner du her.

Følg @ESA_EO og emneknaggen #colourvision på Twitter. Du kan dele dine bilder under denne emneknagge, men bidrag må lastes opp på nettsiden for å komme med i konkurransen.

Holder øye med havområder for Norge

Fra før i Copernicus-programmet er Sentinel-1A skutt opp. Det skjedde 3. april 2014. Bare noen dager senere demonstrerte satellitten sin nytte da den kartla bevegelse i jordskorpen etter det største jordskjelvet i San Fransisco-området på 25 år.

Senere samme sommer hjalp Sentinel-1A til med katastrofearbeidet ved å ta bilder av flomområder på Balkan og i Namibia.

I dag er Sentinel-1A i full operasjon og brukes blant annet av Met.no for å kartlegge og lage varsel av utbredelsen av havis i Barentshavet. Data fra Sentinel-1A brukes av norske etater til å overvåke havområdene, fiskeriressurser, skipstrafikk, og kan i fremtiden brukes til å holde øye med rasfare.

ESAs miljøsatellitt Sentinel-1A er en radarsatellitt som ser hav, land og is. Norge bruker data fra satellitten til blant annet å holde øye med havområdene, skipstrafikk, og havis. (Foto: ESA/ATG medialab)
ESAs miljøsatellitt Sentinel-1A er en radarsatellitt som ser hav, land og is. Norge bruker data fra satellitten til blant annet å holde øye med havområdene, skipstrafikk, og havis. (Foto: ESA/ATG medialab)

Norge er med i Copernicus-samarbeidet gjennom bevilgninger godkjent i slutten av 2014. Flere norske etater og forvaltningsorganer, som Kartverket, Kystverket, NGU, NILU, NIVA og Met.no, vil bruke data fra Sentinel-satellittene og Copernicus i sitt arbeid. Tjenestene for å kunne bruke disse er under utvikling.

I tillegg har flere norske bedrifter, som Kongsberg Defence and Aerospace, OSI Optoelectronics i Horten og Det Norske Veritas vunnet millionkontrakter for å levere teknologi til Copernicus og Sentinel-satellittene.

Kongsberg Satellite Services (KSAT) sin bakkestasjonen på Svalbard, SvalSat, er den nordlige hovednedlesingsstasjonen for de seks første Sentinel-satellittene.

Les mer om den norske bruken av miljødata fra Copernicus her.

Powered by Labrador CMS