ESAs støtte til gründere er blant verdens beste

Kristina Öhman og Jens Lundström ved Arctic Business Incubator i Luleå i Sverige, et av ESAs Business Incubation Centres i Europa. (Foto: ABI)
Kristina Öhman og Jens Lundström ved Arctic Business Incubator i Luleå i Sverige, et av ESAs Business Incubation Centres i Europa. (Foto: ABI)

ESA støtter både utvikling av ny teknologi til bruk i rommet, og videreutvikling av romteknologi og satellittdata til bruk i nye produkter og tjenester på jorda.

For eksempel kan romteknologi og satellittdata gjøre at diagnosene fra mobile mammografistasjoner blir gjort raskere, at åkre kan vanne seg selv og slik spare vann, eller finne ut når og hvor gresshoppesvermer som spiser avlinger kan oppstå

Derfor har ESA opprettet spesielle sentre som hjelper gründere til å starte bedrifter basert på ideene som gründerne har for å videreutvikle romteknologi til kommersielle produkter og tjenester.

Disse sentrene kalles for inkubasjonssentre for forretningsideer (Business Incubation Centres) og finnes over hele Europa, inkludert Sverige, Danmark og Finland.

Nå har to av ESAs inkubasjonssentre i Sverige blitt kåret som det fjerde og syvende beste i verden blant inkubasjonssentre tilknyttet universiteter.

I alt ble 259 inkubasjonssentre i 53 land vurdert av World Incubation Summit i Toronto i Canada.

Høyere overlevelsesrate for bedriftene

De to ESA-inkubasjonssentrene er Uppsala Innovation Centre i Uppsala som fikk fjerdeplass, og Arctic Business Incubator i Luleå som kom på syvendeplass i rankingen.

Vurderingen viser at bedrifter som fikk hjelp av Arctic Business Incubator hadde 13 prosent høyere overlevelsesrate enn det globale gjennomsnittet av bedrifter som får hjelp av inkubatorsentre i verden, og 21 prosent høyere enn tilsvarende bedrifter i Europa.

Etter fem år var overlevelsesraten 27 prosent høyere enn det globale gjennomsnittet og 25 prosent høyere enn det europeiske gjennomsnittet.

- Å komme på topp i denne internasjonale rankingen viser at vi her i nord ligger helt fremme i innovasjonsfronten, og det kjennes fantastisk, sa Jens Lundström, sjefen for Arctic Business Incubator i Luleå og leder for ESAs inkubasjonssentre i Sverige.

Han mottok prisen på World Incubation Summit i Toronto sammen med prosjektleder og forretningsrådgiver ved Arctic Business Incubator, Kristina Öhman. (Se bildet øverst i bloggposten.)

Støtter 145 nye bedrifter hvert år

For tiden får 14 oppstartsbedrifter hjelp og råd fra ESAs inkubasjonssentre i Sverige.

En av disse bedriftene er WideFind, som har utviklet løsninger som gjør det mulig å spore utstyr, produkter, personer eller annet i tre dimensjoner i gruver, sykehus, fabrikker, sportsarenaer, kjøpesentre og andre bygninger.

Sol-Ionics lager avanserte smøremidler basert på metoder fra romindustrien. (Foto: Sol-Ionics)
Sol-Ionics lager avanserte smøremidler basert på metoder fra romindustrien. (Foto: Sol-Ionics)

En annen oppstartsbedrift som får hjelp av ESA i Sverige er Sol-Ionics, som har brukt de spesielle egenskapene til joniske væsker for å utvikle avanserte smøremidler til bruk i industri, ved spesielt høyt trykk eller der det må være helt vanntett.

Wilda har utviklet et spesielt stabilt og pålitelig kommunikasjonssystem til bruk på steder uten mobildekning eller med dårlig dekning, som til fjells eller til skogs.

Blant annet ønsker brann- og redningstjenesten i Nord-Sverige å bruke denne løsningen som også kan spore personell i sanntid og sende denne informasjonen tilbake til en kommandosentral.

Oppstartsbedriften WideFind har utviklet løsninger til å spore objekter og personer inne i bygninger, gruver, arenaer eller andre strukturer. (Foto: WideFind)
Oppstartsbedriften WideFind har utviklet løsninger til å spore objekter og personer inne i bygninger, gruver, arenaer eller andre strukturer. (Foto: WideFind)

Til nå har 550 bedrifter over hele Europa fått hjelp av ESAs inkubasjonssentre til å utvikle sine produkter og tjenester basert på romteknologi eller romdata. Hvert år velges 145 bedrifter nye til å få støtte, råd og nettverk fra ESA.

I Norge er det Norsk Romsenter som formidler støtte til videreutvikling av romteknologi til nye produkter og tjenester. Norsk Romsenter arrangerer også årlige innovasjonskonkurranser i samarbeid med ESA.

På konferansen Spaceport Norway i Stavanger i mai vil ledere fra blant annet ESA, europeisk og norsk romindustri og havindustri møte hverandre for å utveksle ideer for innovasjon og nye produkter og tjenester. Bli med!