Europeisk romsatsing på Arktis

Flere isbreer på Grønland krymper og beveger seg raskere mot havet, viser målinger ved hjelp av ulike radarsatellitter. (Foto: A. Pope/National Snow and Ice Data Centre)
Flere isbreer på Grønland krymper og beveger seg raskere mot havet, viser målinger ved hjelp av ulike radarsatellitter. (Foto: A. Pope/National Snow and Ice Data Centre)

Ingen andre steder på jorden skjer klimaendringene raskere enn i Arktis. Forandringene er allerede merkbare både i landskapet og til havs. Hvordan vil et varmere klima påvirke miljøet, dyre- og plantelivet og tilværelsen for de som bor i Arktis?

Flere satellitter og rominstallasjoner forsker på eller befinner seg i Arktis, som issatellitten CryoSat, satellittnedlesingsstasjonen SvalSat på Svalbard og rakettoppskytingsbasen Andøya Space Center på Andøya.

Men rommet kan likevel gjøre mer for å passe på miljøet, naturressursene og den økonomiske utviklingen i Arktis.

Derfor har ESA sammen med flere land i Arktis lagt planer om hvordan romorganisasjonens nyvinninger innen overvåking av klima og miljø, navigasjon, telekommunikasjon, teknologiutvikling, forskning, og mer, kan komme Arktis til gode.

Disse planene ble presentert på et internasjonalt møte ved det Finske Meteorologiske Instituttet i Helsinki tirsdag 6. september 2016.

Møtet legger også grunnlag for temaene om Arktis og rommet som skal tas opp ved romministermøtet i Brüssel den 1. og 2. desember 2016. Her skal alle de europeiske romaktivitetene for de neste årene bestemmes.

Møte live på nettet

På møtet i Finland var det offisielle representanter fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Canada, EU og ESA.

Eksperter innen jordobservasjon, klimaforskning og økonomi holdt foredrag, før ESA presenterte planene sine for fremtidens romsamarbeid i Arktis. Det ble strømmet på nettet her.

Informasjon og kommentarer fra møtet ble også ble lagt ut på Twitter under @esa og @spaceforearth, samt emneknaggen #ArcticESA.

Kontor for teknologioverføring og innovasjon i Arktis

En av de konkrete planene for å øke bruken av rommet for Arktis er å opprette et kontor for teknologisk inkubasjon og innovasjon i Helsinki. Både Norge, Sverige og de fleste andre europeiske land har liknende kontorer som fremmer utvekslingen av teknologi mellom rommet og andre sektorer, og gir støtte til bedrifter som ønsker å gjøre dette.

- En rominkubator i Arktis vil bety at både finsk storindustri og småbedrifter, samt forskningsinstitusjoner og andre organisasjoner vil kunne få fordeler av sin kunnskap om Arktis og ekspertise innen rom- og satellitteknologi, sier Tuija Ypyä, rådgiver ved Det finske ministeriet for arbeid og økonomi.

SvalSat utenfor Longyearbyen er en av de viktigste bakkestasjonene for Sentinel-satellittene. (Foto: KSAT)
SvalSat utenfor Longyearbyen er en av de viktigste bakkestasjonene for Sentinel-satellittene. (Foto: KSAT)

Hvor rominkubatorkontoret skal legges er ennå ikke bestemt, men både Helsinki, samt Sodankylä og Oulu i Nord-Finland er aktuelle.

Ypyä håper også at rommøtet i Finland kan bringe arktisk ekspertise til alle ESAs hovedprogrammer for å vise viktigheten av temaet på ministermøtet i desember.

- Siden Finland snart overtar presidentskapet i Arktisk Råd, passer tidspunktet for rommøtet svært bra, sier Ypyä.

Dansk astronaut lanserer bok

Det er også ett år siden ESAs danske astronaut, Andreas Mogensen, ble skutt opp til ti intense dager med forskning og testing på den internasjonale romstasjonen.

Siden den gang har verdens første danske i bane holdt presentasjoner og foredrag på skoler, universiteter, forskningsinstitusjoner, museer og liknende om opplevelsene sine i rommet.

Andreas feiret ettårsdagen for romoppholdet med å vise sin kommandør på romstasjonen, Sergej Volkov, og hans familie rundt i Danmark. Det ble også møter med ministre og andre offisielle representanter.

Andreas har skrevet bok om ferden til romstasjonen og utvelgelsen og årene med trening før det. Boken er nå lansert i Danmark og har tittelen "Min rejse til rummet".