Når månen skygger for sola - solformørkelse 20. mars

Bilde av solas korona tatt under en solformørkelse satt sammen med et bilde av solas overflate, sett av ESAs satellitt Proba-2.  (Foto: ESA/Proba-2 consortium/SWAP team/Institut d’Astrophysique de Paris (CNRS & UPMC), S. Koutchmy/J. Mouette)
Bilde av solas korona tatt under en solformørkelse satt sammen med et bilde av solas overflate, sett av ESAs satellitt Proba-2. (Foto: ESA/Proba-2 consortium/SWAP team/Institut d’Astrophysique de Paris (CNRS & UPMC), S. Koutchmy/J. Mouette)

Fredag 20. mars 2015 er det solformørkelse over Norge og resten av Europa.

En solformørkelse skyldes at månen går foran sola. Siden månen og sola ser like store ut fra jorda, dekker månen et kort øyeblikk helt eller delvis sola.

Under en total solformørkelsen trer også koronaen, solas atmosfære som er flere millioner grader varm, tydelig frem. Dens tynne hvite stråler er vanligvis ikke synlige i det sterke lyset fra solskiven.

Arrangementer over hele landet

Solformørkelsen vil være total (100 prosent dekning av solskiven) over Svalbard og Færøyene, mens hele Norge får en svært stor delvis solformørkelse (87-96 prosent).

I Oslo begynner den delvise solformørkelsen klokken 09.46 og i Tromsø klokken 10.04. I Longyearbyen begynner den totale solformørkelsen klokken 10.11 og når sitt maksimum klokken 11.11.

Kanskje vil til og med nordlyset dukke opp under solformørkelsen i Arktis for å gi et helt spektakulært skue.

Slik ser en solformørkelse ut i bane rundt jorda:Det blir flere arrangementer i Longyearbyen og Tromsø, og andre arrangementer ved astronomiske foreninger og vitensentre over hele landet. Du finner en liste her.

Men se aldri direkte på sola, heller ikke under en solformørkelse. Dette kan skade synet permanent. Bruk i stedet spesielle solformørkelsesbriller. Flere tips finner du her.

NRK sender solformørkelsen direkte fra Longyearbyen og Tromsø. Sendingen starter klokken 10.30 fredag 20. mars 2015 og kan sees her.

ESAs satellitter ser solformørkelsen

ESAs lille satelitt, Proba-2, forsker fra sin bane i 820 kilometers høyde på sola og romværet. Proba-2 vil følge solformørkelsen over Nord-Europa tett. (Det er Proba-2 som har tatt bildet øverst i artikkelen og videoen lenger oppe.)

Den lille solsatellitten ble skutt opp i 2009. Et av instrumentene ombord ser i ekstreme ultrafiolette bølgelengder de varmeste delene av solas brennende overflate og koronaen. Et annet av Proba-2s instrumenter måler mengden strålingen som kommer fra sola.

Data fra Proba-2 av solformørkelsen vil bli sammenliknet med målinger fra andre solsatellitter, som NASAs Solar Dynamics Observatory, og med observasjoner gjort på bakken.

Samtidig vil Proba-1 observere skyggen av månen på jordas overflate under formørkelsen. Denne satellitten skulle opprinnelig teste ulike teknologier. Men den har vist seg å være så solid at den nå brukes til ulike former for jordobservasjon. Proba-1 ble skutt opp i 2001 og har altså vært hele 14 år i bane.

De to satellittene i Proba-3 vil skygge for sola og skape kunstige solformørkelser for hverandre for å kunne studere solas korona.  (Foto: ESA/P. Carril)
De to satellittene i Proba-3 vil skygge for sola og skape kunstige solformørkelser for hverandre for å kunne studere solas korona. (Foto: ESA/P. Carril)

Den tredje satellitten i familien, Proba-V, ble skutt opp i 2013. Den holder øye med vegetasjonsdekket på jorda og har et kamera som er både svært raskt og som kan se store områder på en gang. Også Proba-V vil ta bilder av månens skygge mens den beveger over jordas overflate under solformørkelsen.

I 2018 skal enda en Proba-satellitt skytes opp, nemlig Proba-3. Den består av to små satellitter som flyr i tett formasjon for å kunne skygge for sola og slik skape totale solformørkelser for hverandre. Det trengs, for Proba-3 skal undersøke de indre delene av solas korona.

Velkommen hos ESA i Nederland

I forbindelse med solformørkelsen fredag 20. mars inviterer ESA publikum og presse til sammenkomst på Space Expo ved ESTEC i Nederland.

Her vil det være teleskoper og briller tilgjengelig for å kunne se solformørkelsen uten å skade øynene. ESTECs besøkssenter med sine romutstillinger vil også være åpent for publikum.

Ved ESTEC i Nederland vil solformørkelsen begynne klokken 9.30 norsk tid, dekke rundt 81 prosent av solskiven, og være over klokken 11.48.

Har du lyst til å være med på Space Expo ved ESTEC i Nederland, send påmelding til Hans.van.der.Lande @ space-expo.nl