Ny ESA-satellitt for skog og biomasse

Biomass skal måle av skog- og biomasse på jorda og er en av ESAs miljøsatellitter Earth Explorers. Illustrasjon: ESA/AOES Medialab (Foto: ESA/AOES Medialab)
Biomass skal måle av skog- og biomasse på jorda og er en av ESAs miljøsatellitter Earth Explorers. Illustrasjon: ESA/AOES Medialab (Foto: ESA/AOES Medialab)

Hvor mye skog er det egentlig igjen på jorda? Hvor raskt forsvinner skogen og dens viktige evne til å binde drivhusgassen CO2 og produsere oksygen?

Det er blant noen av spørsmålene som ESAs nye miljøsatellitt Biomass skal finne ut av.

Biomass skal, som navnet sier, måle jordas biomasse og skog og mengden karbon som er lagret i dem. Det er første gang dette blir målt fra rommet på fast basis.

Viktig for internasjonale skogbevaringsprosjekter

Mange av jordas skoger har en enorm utstrekning eller ligger i utilgjengelige eller fjerne områder. Derfor vil det være lettere å kartlegge dem fra rommet ved hjelp av en radarsatellitt som Biomass som kan se gjennom skydekket uavhengig av lys- og værforhold enn fra bakken.

Ikke bare er skog viktig for syklusen av karbon på jorda. Rydding av skog for landbruk og utvikling skjer ofte ved hjelp brenning og det skaper store mengder CO2.

CryoSat måler tykkelsen og utbredelsen av isen i polområdene. Den er en av ESAs miljøsatellitter Earth Explorers. Illustrasjon: ESA (Foto: ESA)
CryoSat måler tykkelsen og utbredelsen av isen i polområdene. Den er en av ESAs miljøsatellitter Earth Explorers. Illustrasjon: ESA (Foto: ESA)

Det er noe FN-initiativet REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation) ønsker å motarbeide. Data fra satellitter som Biomass vil kunne spille en viktig rolle for dette og andre internasjonale skogbevaringsprosjekter.

Lang utvelgelsesprosess

Biomass har planlagt oppskyting i 2020. På lang sikt kan skogovervåkingen fra rommet bli en operasjonell tjeneste til bruk for land og organisasjoner.

Skogsatellitten har vært gjennom en lang utvelgelsesprosess og flere runder med testing av et helt panel med eksperter på forskning og overvåking av jordas globale systemer.

SMOS måler fuktighet i jordsmonnet og saltholdigheten i havet. Den er en av ESAs miljøsatellitter Earth Explorers. Illustrasjon: ESA (Foto: ESA)
SMOS måler fuktighet i jordsmonnet og saltholdigheten i havet. Den er en av ESAs miljøsatellitter Earth Explorers. Illustrasjon: ESA (Foto: ESA)

Men nå har Biomass gått seirende ut blant flere sterke kandidater av miljøsatellitter.

De to største konkurrentene i denne prosessen, CoReH2O for måling av snø og mengden vann som er bundet i verdens snømasser, og PREMIER, som skal måle temperatur og gasser i deler av atmosfæren som er spesielt viktig for klimaet, har likevel så mye potensial at de også kan komme til å bli bygget og skutt opp av ESA.

Den syvende miljøsatellitten

Biomass er den syvende i rekken av ESAs satellitter som forsker på jordas klima og miljø, Earth Explorers.

Satellittene i denne serien som allerede har blitt skutt opp er GOCE, som måler jordas tyngdefelt for nøyaktige høydemålinger av for eksempel jordas havnivå, CryoSat som måler tykkelsen og utbredelsen av isen i polområdene, og SMOS, som måler fuktigheten i jordsmonnet på land og saltholdigheten i havet og havstrømmene.

EarthCARE skal måle effekten av skyer og aerosoler i atmosfæren. Den er en av ESAs miljøsatellitter Earth Explorers. Illustrasjon: ESA (Foto: ESA)
EarthCARE skal måle effekten av skyer og aerosoler i atmosfæren. Den er en av ESAs miljøsatellitter Earth Explorers. Illustrasjon: ESA (Foto: ESA)

De neste Earth Explorer-satellittene som skal skytes opp er ADM-Aeolus som skal undersøke jordas store vindsystemer, EarthCARE som skal måle mengden og effekten av aerosoler i atmosfæren, samt SWARM, som skal forske på jordas magnetfelt som beskytter oss mot stråling fra rommet.

To andre satellittprosjekter er under utvelgelse for å bli ESAs åttende Earth Explorer. Du kan lese mer om ESAs Earth Explorers her.
 

Powered by Labrador CMS