Ny satellitt skal måle avlinger fra rommet

FLEX er ESAs nye forskningssatellitt i Earth Explorer-programmet. FLEX skal måle plantehelse og tilstanden til avlinger fra rommet ved å se gløden fra fotosyntese.  (Foto: ESA/ATG medialab)
FLEX er ESAs nye forskningssatellitt i Earth Explorer-programmet. FLEX skal måle plantehelse og tilstanden til avlinger fra rommet ved å se gløden fra fotosyntese. (Foto: ESA/ATG medialab)

ESA har valgt ut en ny satellitt i serien Earth Explorers som forsker på ulike sider ved jordas miljø. Den nye satellitten heter Fluorescence Explorer, eller FLEX.

Denne nye forskningssatellitten skal undersøke helsetilstanden til planter i avlinger over hele jorda. FLEX vil også øke kunnskapen om karbonets kretsløp og hvordan plantenes fotosyntese påvirker karbonets og vannets kretsløp i global skala.

FLEX skal etter planen skytes opp i 2022.

Ser gløden fra fotosyntese

Planeter og alger utgjør bunnen av næringskjedene, og er mat for omtrent alle andre flercellete organismer på jorda. Det gjør plantene fordi de omdanner karbondioksid og sollys til energirike karbohydrater i prosessen som kalles for fotosyntese.

Fotosyntese er en kompleks prosess. Den består av to kjemiske systemer som får all sin energi fra sola. I fotosyntesen samler planter og alger energien som finnes i sollyset og omdanner den til kjemisk energi og varme.

Fluorescens under fotosyntese hos planter. Denne gløden ligger i den nære infrarøde delen av spekteret og indikerer helsetilstanden til planten. (Foto: U. Rascher/Forschungszentrum Jülich)
Fluorescens under fotosyntese hos planter. Denne gløden ligger i den nære infrarøde delen av spekteret og indikerer helsetilstanden til planten. (Foto: U. Rascher/Forschungszentrum Jülich)

I løpet av fotosyntesen avgis også infrarødt lys, avhengig av miljømessige forhold og helsetilstanden til planten.

Og denne gløden kan brukes til å holde øye med helsetilstanden til planter og avlinger. For øyeblikket kan fotosyntese ikke måles direkte fra rommet. I stedet skal FLEX måle det infrarøde lyset som planter gir fra seg under fotosyntese.

For bærekraftig utvikling og matsikkerhet

Forskningssatellitten FLEX skal gå i samme bane som ESAs nye satellitt for overvåking av miljøet, Sentinel-3, som ble skutt opp 20. november 2015. Sentinel-3 skal holde øye med blant annet havfarge og havtemperatur, men også is og topografi på land.

FLEX og Sentinel-3 deler bane fordi Sentinel-3 ser i synlig og infrarødt lys. Disse dataene skal kombineres med FLEX sine målinger av planters fotosyntese.

- FLEX vil gi oss ny kunnskap om den faktiske produktiviteten til planter, noe som vil være nyttig for dagens jordbruk og utviklingen av mer bærekraftige metoder, sier Jan Woerner, ESAs generaldirektør, til ESAs nettsider.

Planter under stress. Her ble en halv åker sprøytet med plantemiddel. For å kompensere for skadene måtte plantene der øke sin fotosyntese, som FLEX ser som sterkere fluoroscens, vist i rødt og oransje. (Foto: University of Milano-Bicocca)
Planter under stress. Her ble en halv åker sprøytet med plantemiddel. For å kompensere for skadene måtte plantene der øke sin fotosyntese, som FLEX ser som sterkere fluoroscens, vist i rødt og oransje. (Foto: University of Milano-Bicocca)

 Både forskningssatellitter som FLEX i Earth Explorer-programmet og operasjonelle satellitter som Sentinel-3 i det store europeiske Copernicus-programmet for miljø og samfunnssikkerhet viser at ESAs medlemsland ønsker å bidra med data som både er viktige for forskning og for resten av samfunnet.

- Utvelgelsen av FLEX er en viktig milepæl i Earth Explorer-programmet fordi denne satellitten vil gi oss en bedre forståelse av en svært viktig del av karbonets syklus, samt data om helsetilstanden til og stressfaktorer for vegetasjonen på jorda, sier Volker Liebig, ESA’s direktør for jordobservasjonsprogrammer.

Ifølge Liebig vil det igjen være et bidrag til kunnskapen om hvordan vi skal klare å brødfø den voksende befolkningen på planeten.

Forskningssatellitter for jordas store systemer

Satellittene i Earth Explorer-programmet er utformet, bygget og drevet i tett samarbeid med forskere slik at de kan finne svar på viktige spørsmål om jordas store systemer så effektivt som mulig.

Satellittene i Earth Explorer-programmet som er aktive nå er CryoSat som måler tykkelse, areal, og volum av jordas ismasser, SMOS som måler fuktigheten i jordsmonnet på land og saltholdigheten i havet for å måle tørke og sirkulasjonen i havet, samt Swarm som undersøker jordas magnetfelt.Andre kommende Earth Explorer-satellitter er ADM-Aeolus som skal undersøke jordas store vindsystemer. Den skytes opp i 2020.

Så har vi Biomass som skal måle massen av skog som er igjen på jorda, og EarthCARE som skal undersøke hvordan aerosoler og skyer påvirker mengden sollys som når gjennom atmosfæren.

Også den operasjonelle satellitten Sentinel-2, som ble skutt opp i juni 2015, ser vegetasjon og også vann, hav, elver, og is i synlig lys og infrarødt.

Trolig vil dataene fra både Sentinel-2 og Sentinel-3 sammenfattes med målinger fra FLEX når den har blitt skutt opp.

Powered by Labrador CMS