Nytt kart med 1 milliard stjerner

Det europeiske romteleskopet Gaia ble skutt opp 19. desember 2013 for å scanne 1 milliard stjerner i Melkeveien. (Foto: ESA)
Det europeiske romteleskopet Gaia ble skutt opp 19. desember 2013 for å scanne 1 milliard stjerner i Melkeveien. (Foto: ESA)

Først: I forbindelse med landingen til romsonden Rosetta på kometen 67P, inviterer Norsk Romsenter til å se strømmingen på storskjerm hos dem fredag 30 september 2016. For nærmere tidspunkt og mer informasjon, følg med på Norsk Romsenters nettsider.

ESAs romsonde Gaia ble skutt opp den 19. desember 2013 for å lage den mest detaljerte oversikten over stjernehimmelen noensinne.

Denne kunnskapen vil blant annet gi ny kunnskap om hvordan stjerner utvikler og fordeler seg i galakser. Den kan også oppdage nye jordliknende planeter eller nærgående asteroider.

Nå er det første kartet fra Gaia klart og inneholder 1 milliard stjerner.

Siden dataene fra Gaia skal brukes til å lage tredimensjonale stjernekart, har romsonden også fastslått den presise posisjonen og lysstyrken til 1142 millioner stjerner.

Gaia har også kartlagt den nøyaktige avstanden til og bevegelsene over himmelen til mer enn 2 millioner stjerner.

- Dette stjernekartet er bare det første glimtet av de ekstraordinære dataene som venter oss og som vil revolusjonere vår forståelse av hvordan stjernene er fordelt og beveger seg i galaksen vår, sier Alvaro Gimenez, ESAs forskningsdirektør, til ESAs nettsider.

En enorm mengde data

Gaias ferske stjernekart er basert på målinger gjort i romsondens første 14 måneder, frem til september 2015.

Stripene og flekkene på kartet er et resultat av hvordan Gaia scanner himmelen. Disse artefaktene vil forsvinne ettersom romsonden utfører flere målinger i løpet av de fem årene den skal jobbe i rommet.

Gaias første kart over Melkeveien teller 1 milliard stjerner. Stripene og flekkene er artefakter på grunn av måten romteleskopet scanner himmelen og vil forsvinne ved flere scanninger. (Foto: ESA/Gaia/DPAC)
Gaias første kart over Melkeveien teller 1 milliard stjerner. Stripene og flekkene er artefakter på grunn av måten romteleskopet scanner himmelen og vil forsvinne ved flere scanninger. (Foto: ESA/Gaia/DPAC)

Men det er ikke bare bare å analysere dataene for over 1 milliard stjerner. Den enorme datamengden håndteres av et nettverk av 450 forskere og dataingeniører over hele Europa, kalt the Gaia Data Processing and Analysis Consortium, eller DCAP.

- Vi har behandlet dataene fra Gaia og omdannet dem til astronomiske produkter som forskerne kan bruke, samt testet disse produktenes nøyaktighet, sier Anthony Brown ved Universitetet i Leiden i Nederland og leder for DCAP.

Vil oppdage nye stjerneklynger

Nettverket har også sammenliknet data av 2 millioner stjerner fra Gaia med stjernekart fra en tidligere ESA-romsonde kalt Hipparchos, som scannet stjernehimmelen for 20 år siden.

Sammen gir resultatene en ny stjernekatalog som er dobbelt så presis og inneholder nesten 20 ganger flere stjerner enn tidligere.

Det har forskerne blant annet brukt til å måle avstanden og bevegelsene til 400 stjerneklynger ut til en avstand på 4800 lysår.

Resultatene viser at det finnes stjerner overraskende lang borte fra sentrum av klyngene. Sannsynligvis er disse stjernene på vei til andre områder av galaksen.

Mange flere stjerneklynger vil bli oppdaget og undersøkt av Gaia i årene som kommer. Over er en animasjon av en slik stjerneklynge.

Testet på variable stjerner

Gaias stjernekart inneholder også mer enn 3000 variable stjerner. Dette er stjerner som vokser og krymper i størrelse med jevne mellomrom, og som derfor varierer i lysstyrke over tid.

Flere slike variable stjerner finnes i stjernetåken Den store magellanske sky, som ligger nær solsystemet vårt.

Astronomene bruker variable stjerner til å måle store avstander i rommet.

Romteleskopet Gaias første stjernekart over 1 milliard stjerner med stjerneklynger merket i hvitt og gult. Blått viser galakser. (Foto: ESA/Gaia/DPAC)
Romteleskopet Gaias første stjernekart over 1 milliard stjerner med stjerneklynger merket i hvitt og gult. Blått viser galakser. (Foto: ESA/Gaia/DPAC)

For å teste kvaliteten på Gaias data, målte forskerne avstanden til variable stjerner i Den store magellanske sky.  

- Forbedringen viste seg å være dramatisk og er bare en forsmak på hvor mye Gaia vil øke vår forståelse av kosmiske avstander, sier Gisella Clementini ved Det astronomiske observatoriet i Bologna.

Utforske vår plass i universet enda bedre

Dette første stjernekartet er et stort skritt på veien til Gaias endelige mål, som er å kartlegge posisjonen, avstanden og bevegelsen til 1 milliard stjerner i tre dimensjoner.

Selv om dette representerer kun 1 prosent av alle stjernene i Melkeveien, vil Gaias kart kunne revolusjonere astronomien.

- Med denne nye kunnskapen vil vi enda bedre kunne utforske vår plass i universet, fra solsystemet og nabolaget vårt i galaksen, til enorm kosmologisk skala, avslutter Anthony Brown.

Ogå norsk industri er med på Gaia. Du kan lære mer om Gaia i dokumentaren ovenfor.

Ellers har flere av ESAs astronauter holdt foredrag om veien videre ut i rommet under arrangementet Space For Inspiration ved Vitenskapsmuseet i London. Du kan se flere av presentasjonene her.

Powered by Labrador CMS