Studer romforskning og romteknologi ved ESA Academy!

Studentgruppen ARID utfører forsøket sitt i vektløshet under parabelflygning i Fly Your Thesis! i 2011. (Foto: ESA/A. Le Floc'h)
Studentgruppen ARID utfører forsøket sitt i vektløshet under parabelflygning i Fly Your Thesis! i 2011. (Foto: ESA/A. Le Floc'h)

ESA Academy er ESAs nye utdanningsprogram som gir universitetsstudenter unike muligheter til å lære mer om romforskning og romteknologi.

Det nye utdanningsprogrammet er et samarbeid med universiteter over hele Europa og vil være et verdifullt tillegg til en høyere grad. ESA ønsker seg flere norske søkere til sine utdanningsmuligheter.

Kursene til ESA Academy vil dekke ulike sider av romforskningen og romindustrien, fra kontroll og styring av romfartøy, til produkt- og kvalitetssikring av romteknologi, ledelse for romprosjekter, og mye mer.

Kanskje det aller viktigste kursene ved ESA Academy skal gjøre er å introdusere studentene til arbeidskulturen, metodene og fremgangsmåtene som er vanlige innen romsektoren i dag. Det er verdifull erfaring som kan lede til romjobb, slik det gjorde for denne studenten i Norge.

ESA Academy består av to hoveddeler med ulike former for aktiviteter:

Hands-on Space Projects gir studenter praktisk erfaring med romrelaterte prosjekter og består av programmer som allerede er i gang.

Training and Learning Programme er et nytt initiativ med nye kurser og muligheter for læring.

Praktisk romkunnskap fra ESAs senter i Nederland

Hands-on Space Projects omfatter unike muligheter som også norske studenter har deltatt på. For å vite mer om de ulike programmene, klikk på lenkene nedenfor eller send epost til adressen i parantes.

Fly Your Satellite! - her bygger deltakerne sin egen nanosatellitt, kalt CubeSat (cubesats @ esa.int).

Fly Your Thesis! - her utfører studentene sine egne eksperimenter i mikrogravitasjon eller vekslende gravitasjon under vektløse flygninger med fly (flyyourthesis @ esa.int).

Drop Your Thesis! - her utføres studentenes eksperimenter i mikrogravitasjon i falltårnet ZARM i Tyskland (dropyourthesis @ esa.int).

Vinnerne av ESAs studentprogram Drop Your Thesis! i 2012. De utførte sitt eget vitenskapelige forsøk i lav tygdekraft i falltårnet ZARM i Tyskland. (Foto: ESA/J. Makinen)
Vinnerne av ESAs studentprogram Drop Your Thesis! i 2012. De utførte sitt eget vitenskapelige forsøk i lav tygdekraft i falltårnet ZARM i Tyskland. (Foto: ESA/J. Makinen)

Spin Your Thesis! - her blir studentforsøk som krever høy tyngdekraft kjørt i ESAs store sentrifuge i Nederland (spinyourthesis @ esa.int).

REXUS/BEXUS - her skyter studentene forsøkene sine høyt opp i atmosfæren ved hjelp av sonderakett eller forskningsballong ([email protected]).

ESEO, the European Student Earth Orbiter - her bygger studenter ved ulike universiteter en felles mikrosatellitt (eseo @ esa.int).

ESA Academys Hands-on Space Projects koordineres av ESAs Utdanningskontor ved ESAs senter ESTEC i Nederland.

Teori, bygging og testing ved ESAs nye læresenter i Belgia

Kursene i Training and Learning Programme vil være nye og gis av eksperter innen ESAs mange arbeidsfelter, samt fra romindustrien og ulike forskningsmiljøer.

Disse kursene retter seg først og fremst mot universitetsstudenter som allerede tar fag med en tilknytning til rommet.

Kursene vil også være tilgjengelige for studenter som deltar på et av Hands-on Space Projects, for å gi dem nødvendig kunnskap i løpet av romprosjektet de jobber med, eller for å utfylle den praktiske læringsprosessen de har vært gjennom.

Kursene i Training and Learning Programme vil hovedsaklig bli gitt ved ESAs nye utdanningssenter i Redu i Belgia.

Her skal det også bygges en egen fasilitet for å teste romforsøk og romfartøy, kalt Concurrent Design Facility. Slike tester er sentrale i ekte romprosjekter.

Her vil studentlag som holder på å bygge sin egen CubeSat utforme, bygge, teste, og operere nanosatellitten sin. Også studenter på andre typer romprosjekter vil kunne sette sammen og prøve ut forsøket sitt her.

I dette senteret vil det blant annet være en shaker som utsetter studentprosjektene for ristingen og vibrasjonene de må tåle under en oppskyting. I et spesielt kammer kan studentene teste at forsøket deres tåler den sterke varmen, kulden, mørket, lyset og vakuumet som forsøk utsettes for i rommet

Studenter og forelesere foran CubeSatellittene sine som de bygget og testet ved ESAs senter ESTEC i Nederland i 2011. (Foto: ESA/A. Le Floc'h)
Studenter og forelesere foran CubeSatellittene sine som de bygget og testet ved ESAs senter ESTEC i Nederland i 2011. (Foto: ESA/A. Le Floc'h)

Studentene vil også få plass i verksted til å sette sammen prosjektet sitt, og i kontrollrom for å kunne styre det i den første kritiske fasen etter oppskytingen.

En liste over kursene som ESA Academys Training and Learning Programme vil tilby i 2016 kommer snart på nettet!

ESA har også flere muligheter for skoleever og for nyutdannete studenter på jakt etter trainee-plasser. Se menyen til høyre på denne siden.

Powered by Labrador CMS