Svermer for jordas magnetfelt

De tre satellittene som utgjør Swarm skal kartlegge jordas magnetfelt fra ulike høyder og posisjoner. (Foto: (Illustrasjon: ESA/AOES Medialab))
De tre satellittene som utgjør Swarm skal kartlegge jordas magnetfelt fra ulike høyder og posisjoner. (Foto: (Illustrasjon: ESA/AOES Medialab))

ESA-satellittene Swarm skal gi ny kunnskap om jordas magnetfelt som beskytter atmosfæren og hele planeten mot kosmisk stråling.

Svermen på tre satellitter skytes opp i slutten av november 2013 og er den fjerde i rekken av ESAs miljø- og klimasatellitter, Earth Explorers.

Sammen skal Swarm måle magnetfeltets styrke, retning og variasjon med en nøyaktighet og oppløsning som ikke har blitt gjort tidligere.

Det livsviktige magnetfeltet

Jordas magnetfelt beskytter atmosfæren mot solvinden, strømmen av partikler som sola hele tiden sender ut og som påvirker alle klodene i solsystemet.

Uten magnetfeltet ville atmosfæren bli revet bort og forsvunnet ut i rommet. Det var antakeligvis slik Mars mistet sin atmosfære og vann for milliarder av år siden.

Når det stormer på sola blir det ekstra sterkt nordlys, som kan forstyrre satellittkommunikasjon og satellittnavigasjon. Illustrasjon: NASA
Når det stormer på sola blir det ekstra sterkt nordlys, som kan forstyrre satellittkommunikasjon og satellittnavigasjon. Illustrasjon: NASA

Magnetfeltet beskytter også jorda mot store utbrudd på sola og annen stråling fra rommet. Uten magnetfeltet hadde det neppe fantes liv på planeten.

Jordas magnetfeltet dannes av det flytende jernet som spinner dypt nede i kjernen. Men hvordan et slikt magnetfelt først oppstår og hvordan det opprettholder seg selv er fortsatt ukjent.

Flere andre planeter i solsystemet, som Jupiter og Saturn, har også magnetfelt, noen av dem mye sterkere enn jordas. Det samme gjelder solas magnetfelt, som påvirker og samspiller med jorda og de andre planetenes magnetfelt.

Hvorfor blir magnetfeltet svakere?

Swarm vil gi ny informasjon om styrken, retningen og variasjonen i jordas magnetfelt. Det vil gjøre det lettere å beregne og skape matematiske modeller av magnetfeltet.

De tre satellittene vil også øke kunnskapen om nordlyset og romværet rundt jorda, som oppstår når solvinden treffer magnetfeltet.

Jordas magnetfelt skapes av flytende jern som spinner i planetens indre. Illustrasjon: ESA (Foto: (Illustrasjon: ESA/AOES Medialab))
Jordas magnetfelt skapes av flytende jern som spinner i planetens indre. Illustrasjon: ESA (Foto: (Illustrasjon: ESA/AOES Medialab))

Dårlig romvær kan påvirke satellitter og annen teknologi i bane, være skadelig for astronauter, og i verste fall slå ut elektrisitetsnett på jorda.

Men det ser ut til at magnetfeltet sakte men sikkert holder på å bli svakere. Swarm kan være med på å gi svar på hvorfor dette skjer.

Du kan lese mer om Swarm og hva de tre satellittene skal gjøre her.

Fjerde miljø- og klimasatellitt

De tre satellittene skal skytes opp fra kosmodromen i Plesetsk i Arkhangelsk, nordvest i Russland. Derfra vil Swarm gå inn i polar bane, det vil si i baner som går fra pol til pol over jorda.

To av satellittene vil fly side om side for å gjøre parallelle målinger i en høyde av 450 kilometer. Den tredje vil gå 530 kilometer over bakken.

Swarm-satellittene før oppskyting. De tre satellittene skal undersøke jordas magnetfelt. Foto: ESA/M. Shafiq (Foto: ESA/M. Shafiq)
Swarm-satellittene før oppskyting. De tre satellittene skal undersøke jordas magnetfelt. Foto: ESA/M. Shafiq (Foto: ESA/M. Shafiq)

Swarm er den fjerde av ESAs miljø- og klimasatellitter, Earth Explorers, til å bli skutt opp.

Den første satellitten i serien, GOCE, er ferdig med sitt oppdrag. Men de to påfølgende satellittene, CryoSat og SMOS, jobber fortsatt med henholdsvis måling av polarisen, og undersøkelser av fuktigheten i jordsmonnet på land og saltholdigheten i havet.

Neste Earth Explorer til å bli skutt opp etter Swarm er ADM-Aeolus, som skal undersøke jordas atmosfære og store vindsystemer.

Du kan lese mer om Earth Explorers her.

Powered by Labrador CMS