Forskningsdagene: Fra Mobil-surfere til Instagram

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Bruker du mobil, Facebook. Twitter, YouTube?  Er du på Formspring, det nye nettstedet? Har du nettbrett og nettvett? Dette vil vi undersøke på vår stand!”.  Slik presenterer jeg mitt prosjekt på hjemmesiden til Forskningsdagene 2012.  Dette arrangementet er en utmerket anledning for møter mellom publikum og forskere, i år rundt temaet ”Samfunn”.  Siden jeg forsker på bruken av sosiale medier,  som Facebook, sms og twitter, ble ”Digitale samfunn” en naturlig presisering av begrepet.  

Forskertorget og Researchers’ Night
Jeg bruker altså Forskningsdagene som arena for datainnsamling, dette via to spørreundersøkelser: Facebook- og Mobil/sms-undersøkelsen.  Begge ble igangsatt på Forskertorget i Oslo sist helg, og fortsetter i Trondheim på Forskertorget og Researchers’  Night (RN) fredag 28. og  lørdag 29. september.

Hvorfor bruke disse arrangementene som forskingsplattform?   Det har sammenheng med at barn og unge, som er ivrige deltagere på Forskningsdagene,  er bærere av nye trender,  også mht bruken av digitale medier. Jeg kan som forsker registrere at det lanseres nye tjenester som får stor medieomtale, som billedprogrammet Instagram  og nettstedet Formspring, Men det er brukerne selv som er primærkilden til hvor utbredt disse er, hvor ofte og hvordan de brukes.  Å samle inn data på steder barn og ungdom samles er dermed en god strategi for å fange opp nye utviklingstrekk og digitale trender.  Dette legger også premisser for hvordan undersøkelsene er lagt opp:

Facebookundersøkelsen er rettet mot ungdom og voksne, mens barn fra 9 år og oppover kan delta i Mobil/sms-undersøkelsen.  Begge spørreskjema besvares på PC, og den enkelte ender opp med en bestemt profil ut fra sitt svarmønster. Deltagerne får et designklistremerke med sin profil;   en svært populær gimmick i undersøkelsene.  Her illustrert med profilen til dem som i hovedsak bruker mobilen til å surfe på nett.

 (Foto: B.Skog)
(Foto: B.Skog)

Vennskapsarena  og  interessefellesskap
Hvilke digitale samfunn finner vi innenfor sosiale medier, som Facebook og sms? Her er noen eksempler.  Et karakteristisk trekk ved Facebook er vektleggingen på vennskap og sosiale nettverk. I Facebookstudien vil jeg derfor undersøke hvem som er på vennelisten, som barndomsvenner , lærere en har på fag i skolen,  ekskjærester og –partnere m.v.  Jeg vil videre se på hvilke sosiale nettverk som utkrystalliseres fra slike virtuelle vennskap, som diskusjonsgrupper og hjemstedsgrupper. Disse gruppene kan ha stor betydning for deltagerne som henholdsvis interesse- og identitetsfellesskap, og de er dermed oså faglig interessante.  

Språk- og  flørtesamfunn
Facebook og sms fremstår også som særegne språksamfunn.  Karakterisktiske trekk er bruken av bokmål, dialekt, smilefjes og andre symboler, samt at språket også varierer med den man sender meldinger til.  Jeg vil sammenligne det digitale språket til deltagerne i undersøkelsene i  Oslo og Trondheim,  bl.a. mht  bokmål- og dialektbruk.  Det er selvsagt også interessant å undersøke hvordan  unge  og voksne bruker de nevnte språkingrediensene, og også om de representerer ulike digitale språkkulturer.  

Både Facebook og sms er velkjente flørtearenaer,  der hjertetegn og smilefjes er velegnede språksymboler.   Jeg vil undersøke hvordan disse mediene brukes i ulike faser av et forhold, fra den innledende bli-kjentfasen til å gjøre det slutt via en sms- eller en Facebookmelding. 

 (Foto: B.Skog)
(Foto: B.Skog)

”Liker”-samfunnet
Et annet formål med studien er å undersøke normer innenfor digitale samfunn, som Facebook.  Hvilken funksjon har eksempelvis “liker”-knappen i kommunikasjonen mellom Facebook-venner?.  Finnes det normer for når en bør ”like” statuser og bilder?  Sletter man statusmeldinger som ingen ”liker”?  

Digitale samfunn kan altså beskrives ut fra vennskap, språk , flørt og normer, og dette er noen av perspektivene som legges til grunn for de to undersøkelsene. 

Instagram og Formspring
En viktig målsetting med undersøkelsene er også å fange opp nye digitale trender, som bruken av bildedelingstjenesten Instagram.  Foreløpige resultater, basert 231 personer som deltok i Facebook-undersøkelsen i Oslo, viser at 22 prosent bruker denne tjenesten daglig. Dette indikerer at Instagram på kort tid er blitt et in-medium.  Dette står som en foreløpig konklusjon til også resultatene fra Trondheimstudien  foreligger.   Jeg undersøker videre utbredelsen av det nye nettstedet Formspring, som er spesielt rettet mot barn og unge.   

I tillegg vil jeg undersøke trender innenfor tradisjonell teknologi. Mobilen har fått nye funksjoner, og brukes både til nettsurfing, til å lytte til musikk,  som kamera m.v. Hvordan folk i ulike aldersgrupper bruker mobilen er følgelig et av hovedtema i Mobilundersøkelsen. 

 (Foto: B.Skog)
(Foto: B.Skog)

Forskningsdagene fremstår som en god og relevant ramme for forskning.  Et viktig premiss er at tema og spørsmål tilpasses de aldersgrupper som skal svare på et spørreskjema. Det er også populært med interaktive undersøkelser. I dette prosjektet resulterer det i at en ender opp som en bestemt Facebook- eller Mobiltype, og mottar et klistremerke som ”bevis”.  Og klistremerkets betydning  er helt klart undervurdert,  uansett aldersgruppe. Dette ser en på uttrykket til Facebook-Imagebyggere, sms-flørtere  m.v. som har deltatt i undersøkelsene  :).

 (Foto: B.Skog, NFR)
(Foto: B.Skog, NFR)

*Profildesign: Jarmo Roksa

Powered by Labrador CMS