Hjerte og smerte på sms

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

”Har du slått opp med kjæresten med tekstmelding?”  Spørsmålet avspeiler privatlivets  dramatikk;  forhold går i oppløsning og avsluttes. Samtidig signaliserer det at mobilen har fått nye bruksområder.  Her surfer man på nett, holder seg oppdatert på nyheter, lytter til musikk, spiller spill, snakker og diskuterer m.v. I tillegg er meldingstjenesten i flittig bruk. Sms er en praktisk arena for å lage avtaler, organisere hverdagen og for å holde kontakt med familie, venner og kjente. I tillegg er sms en velkjent kanal for flørt og varme følelser.  Men hvor vanlig er det å dumpe kjæresten på sms?   Resultater fra en fersk spørreundersøkelse kan si noe om dette.

Mobilundersøkelsen
ble gjennomført under Forskningsdagene i Oslo og Trondheim i slutten av september i år. Spørreskjemaet omfattet en rekke spørsmål om bruken av mobil og sms, og ble besvart på PC. Til sammen 430 personer i alderen 10 år eller yngre til 26 år +  deltok i studien.  Utvalget er ikke statistisk representativt; resultatene kan følgelig ikke generaliseres.  Her er formålet å se på ulike sider ved sms som kjærestearena, også etter alder. En kjæreste eller en partner er selvsagt noe annet for unge enn for voksne, men det er uansett interessant også å se på unges bruk av flørtesms-er.     

 (Foto: B. Skog)
(Foto: B. Skog)


 

Fra romantikk til brudd
Figuren over viser deltagernes erfaringer med sms som kjærestekanal, både mht å motta romantiske meldinger, sende flørtemeldinger, invitere på date, få kjæreste og å avslutte et forhold, i %. I figuren under er disse erfaringene fordelt etter aldersgruppe. Resultater fra begge omtales i det følgende.

Flørt og romantikk.  hei jenta mi  <3 er kjempe glad i deg! <3 <3 gleder meg til å se deg i morgen:D<3.   Ca 35 % har fått romantiske meldinger av denne typen. Ikke uventet er det flere innenfor de eldste enn de yngste gruppene som har fått slike meldinger. (Figur 2).  Dette gjelder om lag halvparten  av 13-16-åringene,  og ca 70%  av 17-25 åringene.  Romantikk på sms er populært, også i gruppen 26 år eller mer, der 60 % har fått romantiske sms-er.   Ca 25 %  flørter mer på sms enn ellers,  eksempelvis at de flørter mer her enn når de er ansikt-til-ansikt med en person.   Gruppen 17-25 år og over fremstår som de ivrigste sms- flørterne, 

Invitere på date.  Sms er også velegnet for å avtale en date, 15 % har sendt sin invitasjon på på kino,  kafe  og lignende  via sms.  Også smsdating øker med alderen, og 35 % av de over 17 år  har invitert på date via tekstmelding.   Flørtemeldinger og dateinvitasjoner kan i sin tur føre til at en blir kjærester: 
Kjæreste via sms.  Vil du bli sammen med meg? :)  Undersøkelsen viser at 15 % er blitt kjærester med sms.

Avslutte et forhold via sms.  Ca 10 % har slått opp med kjæresten via sms, eksempelvis  Jeg slår opp! >=(.    Spesielt 11-12 åringene har sendt slike meldinger, dvs  at betydningen av og forholdet til en kjæreste varierer med alder. Dermed er det noe oppsiktsvekkende at 10 % av 17-25 åringene slår opp med kjæresten via en melding, og at også 5 % i gruppen 26 år + avslutter et forhold på denne måten. 

 

 (Foto: B.Skog)
(Foto: B.Skog)

 

Hvorfor uttrykke følelser på sms?  
Undersøkelsen understøtter at sms er en viktig arena for flørt og følelser. Dette kan ha  sammenheng med at det er enklere å gi uttrykk for følelser via en melding enn når en er ansikt-til-ansikt.  Et annet poeng er at sms er en lett tilgjengelig teknologi, mobilen er alltid med. Flørtemeldinger kan dermed sendes impulsivt, som når en er på reise, sitter på et venteværelse, står i kø. Sms blir både en relasjonbygger og et målrettet tidsfordriv.  Et tredje poeng er at det er lettere å bli avvist i et flørteopplegg på sms enn når en møter personen. Tilsvarende unngår man diskusjoner og konfrontasjoner når man avslutter forholdet til kjæresten via en tekstmelding. Men for den som har vært i et seriøst og langvarig forhold til en person, kan en kort og kald ”Det er slutt”-melding være en opprivende opplevelse. 

Stammespråket
Det såkalte ”stammespråket” i sosiale medier kan også forklare sms sin posisjon som arena for følelser.  Dette språket omfatter både bokmål/nynorsk, dialekt/sosiolekt, engelske ord, forkortelser, symboler og tegn. I tillegg er det vanlig å variere språket med den personen meldingen stiles til. Via sms-språkets finesser kan en gi meldingene et personlig preg: ”Gla i dæ! : ) xxx”.  Her forsterkes det romantiske budskapet av dialekt, symboler og tegn.

I denne sammenhengen har også mobilens prefabrikkerte smilefjes og tegn en viktig rolle. Hjertesymboler og glade og sure smileys brukes ofte til å supplere og underbygge  en flørte-sms,  en dateinvitasjon eller en ”Det er slutt”-melding. 

Privat og offentlig: Fra hjerte til smerte 
Også Facebook er en viktig kanal for varme og kjølnede følelser.  Disse formidles på statuslinja, veggen eller i internmeldinger. Noen meldinger er synlige og offentlige, slik at venner kan registrere både oppstarten og avviklingen av et kjæresteforhold, samt etableringen av et nytt. Disse tre fasene kan følges gjennom Facebooks interne partnerbarometer:  ”er i et forhold”, ”singel”, ”er i et forhold”. Det siste kan være trist og smertefull lesning for en som er Facebookvenn med eks-en, og som fortsatt bryr seg.  Slik kan sosiale medier fungere både som en formidler og en iscenesetter av kjærlighetslivets ulike faser.  

Sms har status som en privat arena, men både flørtemeldinger og sms-er om avslutning på et forhold kan tilflyte offentligheten, både av illojale venner eller når andre hensyn taler for at dette er nødvendig.

Romantikk og følelser er alltid interessant,  og både hjerte og smerte kan løftes ut av sosiale medier og inn i den generelle mediehverdagen til allmen lesning og vurdering,     

*Meldingene er fra www.smsmuseum.no
.

Powered by Labrador CMS