Snapchattere av mange slag

Hva er det med Snapchat? Appen ble lansert i 2011, og har i dag 1.8 mill. aktive brukere i Norge. Populariteten understøttes av resultatene i en spørreundersøkelse jeg nylig gjennomførte blant 1645 brukere av sosiale medier*. Hele 92 % av disse brukte Snapchat, mens henholdsvis 78 % og 72 % var på Instagram og Facebook.   

Snapchat kan følgelig karakteriseres som en suksess. Konseptet er for det første basert på at brukerne skal skape innholdet selv. Vi kan ta bilder og korte videoer, legge inn tekst og tegning og sende disse «snappene» til venner. Vi kan sette en tidsgrense for hvor lenge «snappene» kan ses før de slettes, fra tre til max ti sekunder. Et unntak er bilder og videoer som publiseres i «Snapchat Stories». Her er tidsintervallet 24 timer, og «snappene» kan ses flere ganger. Snapchat posisjonerer seg sentralt i den visuelle kulturen som også preger andre nykommere i dette digitale feltet, eksempelvis sjekkeappen Tinder.      

For det andre skulle Snapchat skille seg ut fra andre sosiale medier, som Instagram og Facebook, der bildene ofte er retusjert gjennom fargepaletter og bildeprogrammer. Snapchat skulle fremstå som en uhøytidelig og fresh arena for humor og selvironi. Hvordan nedfeller disse normene seg blant Snapchatterne, altså brukerne av Snapchat?

Snapchatterne – en typologi

Typologien er utviklet i tråd med Snapchats policy, den er et uhøytidelig og kreativt forsøk på å beskrive Snapchatterne i tekst og bilder**. Den tar utgangspunkt i undersøkelsen nevnt over, der deltagerne i undersøkelsen krysset av for syv ulike svaralternativer på spørsmålet «Om du MÅ velge, hvilke bilder/snapper liker du best å sende?». Hvert svar er tilordnet en Snapchat-profil, og følgende typer utkrystalliserer seg: 

Sosial snapchatterDenne «snapperen» sender helst vennebilder fra ulike sosiale settinger, som skole, jobb og fritidsaktiviteter. Eller det kan være partybilder som reflekterer hyggelige opplevelser. Et kjapt tre-sekunders bilde kan signalisere «Jeg tenker på deg», slik at mottageren føler seg både inkludert og verdsatt. Avsenderen kan også understøtte bildet med en kort tekst, dette inviterer til en kjapp og hyggelig svar-«snapp». På denne måten blir Snapchat et kontaktledd mellom venner, og appen har følgelig en viktig rolle med å vedlikeholde personens sosiale nettverk.  

Snapchat-humoristen

Denne typen foretrekker å dele grimaser og tullebilder. Humoristen sender gjerne kreative «snapper», der mimikk og kroppspositur er vanlige virkemidler. Formålet kan være å glede både seg selv og mottagerne av «snappen». Motivet kan appellere til en felles humoristisk sans. Eller det kan reflektere et behov for et pauseinnslag i en utfordrende situasjon, som når det er eksamenstid  og en student deler en «snapp» av oppgitt ansiktsuttrykk foran en bokstabel på lesesalen. Snapchat-humoristene kan betegnes som typiske eksponenter for formålet med dette mediet: De publiserer «snapper» som signaliserer selvironi og lave skuldre, og legger lite vekt på perfeksjonisme og å ta seg best mulig ut. Dette bryter med normene for de stylede profilbildene som ofte publiseres på Facebook og Instagram. Humoristene viser at andre regler gjelder på Snapchat. Her «ruler» bilder og beskjeder som det er gøy å sende og å motta, og som gjerne gir en grimasehilsen eller en glad smiley i retur.    

Snapchat-flørterenDenne Snapchatteren har hovedfokuset på å sende flørte- og romantiske meldinger. Formålet er gjerne å bli bedre kjent med en potensiell kjæreste, eller å vedlikeholde forholdet til en kjæreste/partner. Dette kan komme til utrykk både i valget av motiv og i bruken av tekst og symboler, der hjertetegnet kan være en viktig ingrediens.

Flørting på Snapchat er en krevende øvelse ettersom også flørtemeldinger forsvinner i løpet av få sekunder. Men strategien kan likevel gi resultater. Den kan virke som en «teaser», en oppmerksomhetsvekker, og også som en påminnelse om at kjæresten/partneren har en i tankene. Dette vekker interesse, og slike «snapper» svarer man gjerne på. Snapchat fremstår dermed også som en kanal for romantikk og for utveksling av varme følelser.  

Selfie-snapperen

Selfie-snapperen prioriterer å sende pene selfies og profilbilder. Strategien til Selfien er å snu mobilkameraet mot sitt eget ansikt, ta et bilde og dele dette på Snapchat. Denne «snapperen» legger stor vekt på fasade og utseende, og er gjerne stylet/sminket og dandert på bildene som publiseres.

Denne typen fremstår som et idealtypisk symbol på selfiekulturen, der selvpresentasjon og imagebygging er sentrale ingredienser. Selfiestangen er det mest konkrete og tidstypiske uttrykk for denne kulturen. Med dette hjelpemiddelet kan en posere foran kjente severdigheter og - bygninger, og følgelig eksponere både seg selv og også hvor en er. Dette resulterer i deling av ferieselfier; en velkjent genre på Snapchat.  

Det er også populært å publisere snapper av seg selv på en bakke- eller fjelltopp, såkalte «fjellfier». Dette er bilder som skal formidle et budskap, eksempelvis at personen er målrettet og sporty. Videre er det «in» å dele «snapper» der en fronter seg selv sammen med kjendiser, som artister eller politikere. Dette til gjensidig eksponering og imagebygging.

Foto-snapper

Foto-snapperen prioriterer å dele natur- og landskapsbilder. Dette kan avspeile både en hobby og en interesse for natur og friluftsliv. Landskapsbilder er velkjent fra andre sosiale medier, som Instagram og Facebook. Også her bidrar de til å synliggjøre personens interessefelt, samt å glede andre med sine naturbilder.  

Kropps-snapperen

Denne typen deler trenings- og kroppsbilder av seg selv. Rammen for slike «snapper» kan være treningsstudio og idrettsaktiviteter, og bildene kan anskueliggjøre en sixpack, en armmuskel/biceps etc. Slike «snapper» kan tolkes som en strategi for selvpromotering, men selvsagt også som et utrykk for humor og selvironi. Denne «snapperen» fremstår som et symbol på det tidstypiske fokuset på helse, kropp og livsstil.    

Snapchat Storyteller

Storytelleren deler fortrinnsvis sine bilder og videoer i Snapchat Stories. Her er tidsrammen 24 timer, og «snappene» kan ses flere ganger. Dette kan være korte filmer fra hverdagsliv, fest og ferier, men også stillbilder som vi ønsker skal få se ut over de tilmålte ti sekundene som ellers er makstiden på dette nettstedet. Storytelleren er spesielt populær blant unge voksne/voksne «snappere».

Fra Sosial Snapchatter til Storyteller

Snapchatterne er over inndelt i syv ulike typer ut fra hvilke «snapper» de best liker å sende, presentert etter grad av popularitet. Den Sosiale Snapperen topper lista, etterfulgt av Humoristen, Flørteren,  Selfien,  Foto- og Kropps-Snapperen. Storytelleren er også «in», og ble presentert til slutt fordi han benytter en spesiell funksjon på Snapchat.  De fleste brukere av Snapchat har imidlertid et variert repertoar, der både humor- , flørt-  og sosiale meldinger kan inngå.

Snapchatterne kan ses som eksponenter for sentrale trender i sosiale medier og i samfunnet generelt: Her avspeiles fokuset på kropp, livsstil og helse, som vi også gjenkjenner fra bilder på Instagram og Facebook, samt i livsstilsprogrammer på tv.

Videre er selfiekulturen representert gjennom deling av pene profilbilder. Flørterne synliggjør den rollen som sosiale medier/apper har som kanaler for romantikk og kjærlighet. Nykommeren Tinder rendyrker dette romantiske aspektet. Eksempelvis ønsker 60% av Tinder-brukerne i denne undersøkelsen å finne en kjæreste/partner.   

Populariteten til Snapchat Stories er også fanget opp av reklamebransjen og motehus. Det er blitt en ny arena for profilering av produkter som har ungdom/unge voksne som målgruppe. Dette kan være klipp fra motevisninger, som kan skape interesse for å skaffe seg antrekk eller kopier av antrekk fra de kolleksjoner som presenteres.  Snapchat har fått nye brukere og nye økonomiske rammer. Dette avspeiles i at appen stadig får nye funksjoner, og også ved at den i økende grad benyttes som en informasjonskanal, også i undervisningssammenheng.

Snapchat reflekterer tidsrytmen. Appen inviterer til kjapp og fleksibel kommunikasjon via visuelle virkemidler. Den fremstår som en uhøytidelig, morsom og sosial kanal, som også innbyr til at selvpresentasjon og iscenesettelse av seg selv gjennom de «snapper» en deler. Snapchat brukes også til mobbing og trakassering og til deling av intime bilder. Disse tema fokuseres i nye innlegg.

*Spørreundersøkelsen ble gjennomført under Forskningdagene i Trondheim i slutten av september i år, til sammen 1645 personer deltok (alder under 12 år til 24 år +). Spørreskjemaet ble besvart på PC, alle endte opp med en egen Snapchat-profil ut fra sitt svarmønster og fikk et designmerke med denne profilen. Typologien er basert på Resultatrapporten fra undersøkelsen  

**Tegninger: Olga Rantalaiho.

Powered by Labrador CMS