Hva gjør en lærer populær?

Vi har spurt fem elever om hva de liker ved en lærer. Vi spurte om syv faktorer: alder, interesser, faglig dyktighet, stil, innsats, disiplin, og om det at læreren deler privatlivet sitt.

Men noen få personlige meninger er ikke representative for alle norske elever. Derfor snakket vi også med professor May-Britt Drugli ved RKBU, NTNU, som har gjennomført en stor undersøkelse om forholdet mellom lærer og elev. Hun kunne fortelle oss om hva elever generelt synes.

Hvor viktig er lærerens alder?

De fem elevene svarer at det har litt å si. - Det kan være lettere å forholde seg til en ung lærer, mente Emelie, 15 år fra Båsmo ungdomsskole.

- Yngre lærere er mindre lei av jobben, og er mer interessert i faget. Samtidig kan de være uerfarne. Den ideelle læreren er dyktig, ganske ung og har mye overskudd, sier Jonatan, 15 år fra Nordberg ungdomsskole.

Ifølge Druglis undersøkelse derimot, er det bare et mindretall av elevene som mener at alder betyr noe:

- I undersøkelsen min svarte noen elever at unge lærere er bedre, fordi de forstår elevene bedre og er «kulere». Men de aller fleste elevene mente at verken alder eller kjønn har noe å si.

Er kule interesser kult?

De fem elevene er enige om at lærerens interesser har mye å si. Da blir de mer kjent med han eller henne som person.

- Hvis en person har samme interesser som meg, liker jeg dem automatisk bedre, og dette gjelder også for lærere, sier Jonatan.

Heller ikke dette stemmer helt med hva forskeren har funnet ut:

- Det er viktig at læreren interesserer seg for annet enn fag. Mange barn er skeptiske til lærere som ikke bryr seg om annet enn akkurat det de underviser i. Læreren må ikke kunne masse om musikk og sport, men det blir oppfattet som positivt om lærerne viser interesse for det elevene selv bryr seg om.

Hva mener elevene om faglig dyktighet?

Alle elevene er enige om at det er viktig at en lærer kan stoffet sitt godt. Det gjør timene mer interessante og de lærer mer. - Hvis de kan faget godt, er de også flinkere til å lære det bort, sier Jonatan.

May-Britt Drugli fikk samme svar fra elevene hun spurte:

- Det viktigste for elevene er at en lærer er hyggelig og grei. Som nummer to kom faglig dyktighet. Lærerne må være flinke til å forklare stoffet på en enkel måte.

Bryr barn seg om lærerens utseende og klesstil?

Her er de fem elevene vi snakket med ikke enige. To mener at lærerens stil ikke har noe å si i det hele tatt. De andre tre mener at hvis en lærer har kul stil, er det lettere å like læreren, og han/hun vinner mer respekt. Men det er i hvert fall viktig at de ikke later som de har en stil de egentlig ikke har.

Emelie Kjærnli Kristiansen, 15 år, fra Båsmo ungdomsskole, Mo i Rana (Foto: (Photo: privat))
Emelie Kjærnli Kristiansen, 15 år, fra Båsmo ungdomsskole, Mo i Rana (Foto: (Photo: privat))

- Noen er kule, og noen prøver å være kule. Hvis de velger seg en stil som de prøver å ha, funker det dårlig, sier Jonatan.

Drugli mener at stil er ganske uviktig:

- Nei, det vet jeg ikke. Jeg antar at den personlige stilen kan ha noe å si på førsteinntrykket elevene får av læreren, men at når de blir bedre kjent, har det ingenting å si.

Bør læreren jobbe for å bli fort kjent med elevene?   

Igjen er de fem elevene enige. Når læreren gjør en innsats for å bli kjent med deg, føler du deg godt tatt imot og du får en følelse av at læreren bryr seg om mer enn bare faget. Det å bli kjent med læreren betyr at du føler seg tryggere i klasserommet.

I undersøkelsen til May-Britt Drugli sa elevene at de setter stor pris på lærerens innsats:

Jonatan Kjekshus Winsvold, 15 år, fra Nordberg skole, Oslo (Foto: (Photo: privat))
Jonatan Kjekshus Winsvold, 15 år, fra Nordberg skole, Oslo (Foto: (Photo: privat))

- Dette er veldig viktig. Elever reagerer veldig positivt på at læreren prøver å se hvert individ og er opptatt av å lære mer om hver og en av dem. Det viser at læreren trives på jobben, og det får barn og ungdom til å føle seg ønsket. En ting som elever spesielt verdsetter, er at læreren raskt husker navnene deres, forteller May-Britt.

Er en lærer som har disiplin, også en godt likt lærer?

Disiplin er ganske viktig, men bare til en viss grad for de fem elevene vi snakket med. Som Martin på 14 år fra Nordberg sier: ”De må vite hva de vil, men de må ikke være helt diktatorer heller”.

Det er viktig at man ikke gjør som læreren sier fordi man er redd for dem, for da lærer man som regel lite. Samtidig må læreren klare å holde ro i klassen, så ikke det eneste man sitter igjen med er hodepine.

Forskeren er enig i at det er viktig med balanse:

- Det er helt nødvendig å kunne holde det rolig i klasserommet, men kjefting oppfatter elevene negativt. Læreren bør ha en naturlig autoritet, og klare å være streng, men allikevel vennlig. Riktig balanse er nøkkelen, sier hun.

Martin Wang Hanshaugen, 14 år, fra Nordberg skole, Oslo (Foto: (Photo: privat))
Martin Wang Hanshaugen, 14 år, fra Nordberg skole, Oslo (Foto: (Photo: privat))

Mange lærere deler mye av privatlivet sitt. Setter elever pris på dette?

Det er koselig å snakke litt en gang i blant om hva du gjorde i helgen, men hvis det eneste en lærer gjør er å snakke om de to nydelige sønnene sine, kan det bli litt mye, er de fem elevene enige om. Å vite litt om hva læreren gjør på fritiden, gjør at du kjenner henne bedre, og det gjør deg tryggere på å rekke opp hånda.

Elevene i Druglis undersøkelse har svart noe av det samme:

- Også her gjelder det å finne en form for balanse. Få elever synes det er spennende å høre om lærerens åtte katter eller treåringen som alltid finner på sprell. Å kunne åpne seg for elevene er noe annet, det skaper gjerne tillit. En historie fra lærerens liv som elevene kan lære av, er fint, men det kan fort bli litt for mye, sier May-Britt.

Etter å ha snakket med både en forsker og fem elever har vi da fått oppklart en del. For å være en populær lærer, må man kunne åpne seg litt, og vise at man ønsker å kjenne elevene og interessere seg for hva de synes er viktig. Man bør ha en naturlig autoritet og kunne lære bort så det suser. Hvem man er og hvordan man ser ut, er ikke like viktig for alle elever.

At læreren er en viktig person, det er absolutt alle enige om. Som Martin sier ganske klart: - Om en lærer suger, så liksom suger det litt da.
 

Powered by Labrador CMS