Vi skal lage biodrivstoff av unevnelige ting....

Blogger: Judit Sandquist, forsker SINTEF Energi.

Alle vet at flytrafikk bidrar til klimautslipp. Den bidrar til en liten, med likevel viktig andel av de globale utslippene.

Det er faktisk gjort en del allerede for å kutte utslippene: Flyene er mer strømlinjeformede og har mer effektive motorer. Men for å komme helt i mål må vi gjøre noe med kilden til utslippene, nemlig drivstoffet.

Gammel frityrolje på tanken

Visste du at allerede i dag, så erstattes deler av flydrivstoffet av biodrivstoff? Alle fly fra Gardermoen har biodrivstoff på tanken. Jeg flyr litt grønnere de gangene jeg benytter fly fra den flyplassen.

Foto: Shutterstock

Biodrivstoffet som brukes i fly er lagd av brukt frityrolje og planter som dyrkes på jord som ikke egner seg til matproduksjon. Men dette er likevel begrensa ressurser.  

Til lands, vanns og i luften

Det er vanskelig å erstatte flytende petroleumsbasert drivstoff fordi det er så få alternativer som klarer å levere like mye energi, på så lite volum med mulighet for rask påfylling. Derfor er store deler av transportsektoren blitt avhengig av nettopp det. Biodrivstoff blir derfor i fremtiden viktig for luftfart, men også for marin- og tungtransport.

Biodrivstoff ligner såpass på dagens petroleumsbaserte drivstoff, slik at man trenger ikke modifisere motorene og eksisterende infrastruktur om man erstatter en del med biodrivstoff.

Det er kvaliteten på biodrivstoffet som bestemmer hvor stor andel av det petroleumsbaserte som kan erstattes. I dag blandes biodiesel med inntil 7 prosent ved norske bensinstasjoner. Men på Gardermoen er det tillatt å blande inn inntil 50 prosent biodrivstoff.  

Her jobber jeg på lab med TGA. Foto: Thor Nielsen

Men nå skal jeg og mine kolleger ved SINTEF Energi skal ta utviklingen av biodrivstoff enda et steg videre.  Som jeg nevnte er biomasse, som frityrolje og planter uegna til mat, begrensa ressurser.

Fra skogen …

Vi skal nå forske mer på hvordan vi kan bruke andre mer bærekraftige råstoffer for biodrivstoffproduksjon. I disse dager skrur vi sammen en helt ny rigg på Blaklia i Trondheim der vi skal teste ulike råstoffer, og hvordan de egner seg som biodrivstoff.

Entrained Flow Reactor: Dette er den nye riggen vi har på SINTEF Energy Lab. Foto: Per Carlsson

I riggen skal vi i GAFT-prosjektet (Gassifisering og FT-Syntese av lignocellulose biomasser) gassifisere biomasse og rester fra skogbruk (grener og topper) som i dag ikke benyttes og konvertere gassen til drivstoff-fraksjoner hvorav en fraksjon går til fly.

Denne reaktoren er en nedskalert versjon av dagens kullgassifiseringsreaktorer. Man kan i dag lage drivstoff ved å gassifisere kull, men det er ikke miljøvennlig. Erstatter man derimot kull med biomasse blir miljøregnskapet betydelig bedre. Det er dessverre ikke enkelt fordi kull og biomasse er ganske forskjellig, men vi bruker mye av våre kunnskaper og ressurser for å få det til.

…til kloakken

Snart blir det også mulig å produsere flydrivstoff fra lokale, våte råvarer som organisk avfall, avløpsslam eller marin biomasse. Ja. Avløpsslam er akkurat det du tror det er….

For å få til dette må vi bruke en metode som likner på den naturlige prosessen som gjorde at olje og gass ble til. Olje og gass lagd under høyt trykk og prosessen varte millioner av år.

Prosessen vi benytter er også under høyt trykk og har høy temperatur (ca. 350 grader), men vi har ikke flere millioner av år til rådighet, bare minutter. Forskjellen gjør at vi får ikke like god kvalitet som fossil olje, så derfor må produktet oppgraderes.

Vi har jobbet tre år med dette, og våre tester viser at dette er interessant å satse på som et bidrag til det grønne skiftet. Det er i småskala demonstrert at det er mulig å lage nyttige produkter, som for eksempel drivstoff av biprodukter og avfall.

Ring meg om du vil skape nye verdier av biomasse!

Det er fortsatt en del utfordringer for å lykkes med å lage biodrivstoff av våt biomasse i stor skala, blant annet korrosjon av reaktoren, pumping, separering av produkter, samt drift av anlegg i krevende forhold under høyt trykk. Så nå leter vi etter industripartnere som har lyst til å løse disse utfordringene sammen med oss, og har startet diskusjoner med materialleverandører. Vi har også lyst til å komme i kontakt med dere som har råvare til denne type prosessen som avfall fra fisk, mat, kommunale renseanlegg osv…. Vi tror også at det kan være interessant for bedrifter som tidligere jobbet for olje- og gassbransjen.

Ta kontakt med meg om du er interessert og vil vite mer!

Powered by Labrador CMS