Asteroide-industri i støpeskjeen

Industrivirksomhet i rommet

12. mai fikk DSI (Deep Space Industries) to NASA-kontrakter som gjelder utviklingen av teknologi for utnyttelse av asteroide-ressurser. Den ene fokuserer på stoffer som kan simulere asteroide-materialer under utprøving av prosesser for utvinning og bearbeiding av asteroide-jordsmonn her nede, den andre på metoder for fremstilling av rakettdrivstoffer fra asteroide-materialer.

Illustrasjon som viser NASAs framtidige romsonde OSIRIS-REx, som etter planen skal hente materiale fra overflaten av asteroiden Bennu i 2019. (Foto: (Illustrasjon: NASA/Goddard/Chris Meaney))
Illustrasjon som viser NASAs framtidige romsonde OSIRIS-REx, som etter planen skal hente materiale fra overflaten av asteroiden Bennu i 2019. (Foto: (Illustrasjon: NASA/Goddard/Chris Meaney))

Rakettdrivstoff av asteroidemateriale

Sistnevnte kontrakt er gitt av NASAs NIAC (NASA Innovative Advanced Concepts), bærer tittelen In-Space Manufacture of Storable Propellants og dreier seg om drivstoffer som kan lagres uten kjøling på lange ferder. Karbonholdige Asteroider (carbonaceous chondrites) inneholder 10-30 prosent vann og andre flyktige stoffer. Sovende kometer kan inneholde opptil 75 prosent flyktige stoffer. Tidlige tanker for produksjon av drivstoff fra disse himmellegemene gikk ut på å spalte vannet i hydrogen og oksygen, som ved rask nedfrysing kunne omdannes til flytende hydrogen og flytende oksygen. Men disse kryogeniske drivstoffkomponentene må brukes før de blir varmet opp og fordamper. Det NIAC-kontrakten tar sikte på, er fremstilling av romtemperatur-drivstoffkomponenter som metan ved å kombinere hydrogen fra vann med karbon.

”Fremstilling av lagringsdyktige drivstoffer fra nær-Jorden asteroider vil muliggjøre en utstrakt utforskning av solsystemet med roboter og bemannede romfartøyer,” sier Daniel Faber, DSI-sjef. ”Det å transportere drivstoff til en høy jordbane fra bakken koster nå 20-30 millioner dollar per tonn, mens brensel produsert av asteroide-råstoffer og levert til en høy jordbane kan koste ned mot en tiendedel av dette.”

Den førstnevnte kontrakten er tildelt av NASAs SBIR (Small Business Innovation Research) fond, og har tittelen Task-Specific Asteroid Simulants for Ground Testing. Den vil finansiere første skritt i utviklingen av stoffer som kan simulere asteroide-overflatemateriale i en utprøving på bakken av prosesser for produksjon av for eksempel rakett-drivstoffer i rommet. DSI skal samarbeide med University of Central Florida i arbeidet.

Deep Space Industries ble opprettet 22. januar 2013, ni måneder etter Plantary Resources – USAs første selskap for asteroide-gruvedrift.

Romforskning

Salt på overflaten av Europa

Laboratorie-eksperimenter foretatt ved JPL antyder at det mørke belegget over enkelte geologiske trekk på Jupiter-månen Europa er salt fra havet under, farget av bestråling. Saltet på overflaten kan tyde på en vekselvirkning mellom havet og bergartene på havbunnen, noe som er viktig i diskusjonen om det kan være liv på månen.

Forskerne har i mer enn et tiår lurt på opprinnelsen til det mørke materialet som dekker de lange sprekkene og andre forholdsvis nye geologiske trekk i Europas overflate. Tilknytningen til et ungt terreng indikerer at materialet har kommet innenfra, men sammensetningen har vært ukjent.

For å finne ut hva det kan bestå av, laget JPL-forskere et simulert parti av Europa-overflaten og utsatte det for stråling tilsvarende den Jupiters kraftige magnetfelt skaper. Og i vakuum, ved en minus 173 graders overflatetemperatur på det simulerte partiet , viste det seg at natrium klorid, vanlig bordsalt, sammen med en kombinasjon av salt og vann , etter noen titalls timer fikk en gulbrun fargetone svært lik den over sprekkene på Europa.

Europa fotografert fra NASAs romsonde Galileo seint på 1990-tallet. (Foto: NASA/Jet Propulsion Laboratory)
Europa fotografert fra NASAs romsonde Galileo seint på 1990-tallet. (Foto: NASA/Jet Propulsion Laboratory)

Japansk asteroidesonde har problemer

Procyon, en liten japansk asteroidesonde skutt opp sammen med Hayabusa 2 i desember 2014 for å fly forbi asteroiden 2000 DP107, har fått problemer. Sondens ionmotorer stoppet å virke i mars, og nå er det for sent å komme på rett kurs for et møte selv om det skulle lykkes å få motorene i gang igjen.

Hayabusa 2´s ferd er ikke berørt.

Orion-kapselen

En fullskala Orion-modell med elektrisitet, avionikk og fly-programvare er bygget av Lockheed Martin i et spesielt prøvesenter ved Denver i Colorado, og skal snart brukes i en serie prøver. Først av kapselen alene, deretter med programvare-simuleringer for den europeisk-produserte serviceseksjonen og en Space Launch System bærerakett.

Romturisme

Etter flere måneders trening i Russland meldte den britiske sangerinnen og skuespillerinnen Sarah Brightman 13. mai at hun, av personlige årsaker (syk mor), måtte utsette den planlagte oppskytningen 1. september med Sojus TMA-18M for et ukelangt opphold i Den internasjonale romstasjonen som Spaceflight Participant.

Space Adventures antydet tidligere i år at den japanske forretningsmannen Satoshi Takamatsu skulle i trening som Brightman-reserve, men nå virker det som den ledige plassen kan bli benyttet av en russisk kosmonaut eller at et transportoppdrag kommer inn i bildet.

Sarah Brightman begynte treningen 19. januar, men avbrøt 22. april. Selv om hun hadde gjenopptatt treningen ganske raskt, ville tiden frem til 1. september muligens ikke tilfredsstilt de strenge kravene til forberedelse. Prisen hun skulle betale for en ferd av totalt ti dagers varighet var 52 millioner dollar.

Sarah Brightman under kosmonauttrening i Russland i 2012. (Foto: ukamsat.files.wordpress.com)
Sarah Brightman under kosmonauttrening i Russland i 2012. (Foto: ukamsat.files.wordpress.com)

Jordobservasjon

ESA-satellitt skal kartlegge havhøyde, havstrømmer og varmen i havet

11. mai undertegnet ESA en kontrakt på 177 millioner euro med Airbus Defence and Space for utvikling av Copernicus-programmets Jason-CS/Sentinel 6A jordobservasjonssatellitt.

Satellitten skal utstyres med en radar-høydemåler for å observere endringer i havoverflate-topografien med centimeters nøyaktighet, noe som gir innsikt i global havhøyde, hastighet og retning på havstrømmer og havets evne til å lagre varme. Kontinuerlige observasjoner vil dessuten gjøre det mulig å utarbeide bedre modeller for havhøyde-beregninger.

Jason-CS/Sentinel 6A skal etter planen skytes opp i 2020.

NASA-satellitt avslører elv av støv fra Sahara med næring til regnskogen Amazonas

Hva er det som knytter Nord-Afrikas ugjestmilde Sahara-ørken og Syd-Amerikas fruktbare Amazonas sammen? – En 16 000 kilometers atmosfærisk elv av støv.

Hvert år sender intense Sahara-luftstrømmer enorme støvmengder over Atlanterhavet mot Amazonas-området. Støvet, der mesteparten stammer fra en uttørret innsjø i Chad, er rikt på fosfor. I Syd-Amerika skaffer de for lengst døde organismene i Sahara viktige næringsstoffer til regnskogen og dens flora.

Hvor meget støv dreier det seg om?

Data fra NASAs CALIPSO (Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation) satellitt, skutt opp i 2006, antyder utrolige 182 millioner tonn hvert år. 27 millioner tonn, eller omkring 15 prosent, spres over Amazonas. Men CALIPSO observeres også store variasjoner, for eksempel hele 86 prosent mellom 2007 og 2011.

Årsaken kan finnes i Sahel, en stripe av ufruktbart land i den sydlige delen av Sahara: Når nedbøren i Sahel øker, avtar volumet av støv.

Takket være CALIPSOs usedvanlige 3-d observasjoner kan forskerne begynne å lage modeller som forutsier hvordan støvet påvirker fremtidens klima og hvordan det bringer næring til Syd-Amerikas skoger.

NASA-satellitten CALIPSO har oppdaget en elv av støv som frakter næringsrikt fosfor fra Sahara til regnskogen i Amazonas. (Foto: (Illustrasjon: Fra video av NASA Goddard's Scientific Visualization Studio))
NASA-satellitten CALIPSO har oppdaget en elv av støv som frakter næringsrikt fosfor fra Sahara til regnskogen i Amazonas. (Foto: (Illustrasjon: Fra video av NASA Goddard's Scientific Visualization Studio))

Se videoen som viser hvordan støvtransporten fra Sahara til Amazonas fungerer!

Den internasjonale romstasjonen

Ny tidsplan etter Progress-havari

NASA og de andre internasjonale ISS-partnerne la 12. mai frem en ny tidsplan for transport til og fra romstasjonen. Den nye planen ble utarbeidet etter at Roskosmos hadde gitt en foreløpig beskrivelse av hendelsesforløpet forut for tapet av forsyningsfartøyet Progress 59. Datoene i den nye planen er ennå ikke låst, endelig utgave vil bli annonsert i kommende uker. Roskosmos er forventet å komme med en oppdatering av Progress 59 granskningen 22. mai.

Transporten ned for Terry Virts (NASA), Samantha Christoforetti (ESA) og Anton Shkaplerov (Roskosmos) skal nå gjennomføres tidlig i juni. Scott Kelly (NASA-ettårsastronaut), Mikhail Kornienko (Roskosmos-ettårskosmonaut) og Gennadij Padalka (Roskosmos) vil bli værende om bord for å innlede Ekspedisjon 44 oppholdet.

Neste russiske forsyningsfartøy, Progress 60, skal skytes opp tidlig i juli, men romstasjonen har nok av mat, drivstoff og andre nødvendigheter frem til høsten.

Sojus-romfartøyet med resten av Ekspedisjon 44 mannskapet, Kjell Lindgren (NASA), Oleg Kononenko (Roskosmos) og Kimiya Yui (JAXA) vil bli skutt opp sent i juli.

Datoen for SpaceX´ syvende CRS (Commercial Resupply Services) blir fremdeles diskutert, men er fortsatt 19. juni. Sammen med annen last vil Dragon-romfartøyet medføre to internasjonale koblingsmekanismer som skal gjøre det mulig for romstasjonen å ta imot fremtidige kommersielle, bemannede romfartøyer.

Også andre romstasjon-relaterte oppskytningsdatoer er under vurdering.

Det russiske ubemannede forsyningsfartøyet Progress 58, også kjent som Progress M-26M, ble skutt opp 17. februar med en nyttelast på 2370 kilogram. Kobling til romstasjonen fant sted etter noe under seks timer.

16. mai skulle romfartøyets motorer ha vær brukt til en baneheving, men de startet ikke etter planen, opplyser en kilde i Roskosmos. Operasjonen lyktes imidlertid 18. mai, da en 26 minutters brennperiode hevet banehøyden 2,8 kilometer.

Russisk Progress romkapsel fotografert under dokking med romstasjonen på en tidligere ferd. (Foto: NASA)
Russisk Progress romkapsel fotografert under dokking med romstasjonen på en tidligere ferd. (Foto: NASA)

Romtransport

Nytt russisk raketthavari

Et nytt tilbakeslag rammet russisk romvirksomhet 16. mai – en Proton M sviktet under oppskytning av den meksikanske kommunikasjonssatellitten MexSat 1, også kjent som Centenario. Satellitten skulle ha vært plassert i geostasjonær bane ved 113 grader vest, og var utstyrt med en 20 meters L-bånd antenne.

Starten klokken 07.47 norsk tid fra Bajkonur virket normal, men raketten forsvant raskt inn i et skydekke. Ifølge Roskosmos oppsto en feil i rakettens Breeze M tredje trinn etter 497 sekunder. Høyden var da 161 kilometer.

Oppskytningen skjedde under regi av ILS (International Launch Services).

Ariane 6 skal konkurrere med Falcon 9 fra SpaceX

Arianespace føler seg trygg på at selskapet kan konkurrere med SpaceX. I hvert fall minnet Arianespace-sjef Stéphane Israël nylig franske politikere om at selskapet  hadde vunnet de fleste konkurransene om oppskytningskontrakter der også SpaceX hadde deltatt, og han så ikke på SpaceX-planene om å gjøre Falcon 9 delvis gjenbrukbar som noen trussel for den kommende Ariane 6 bæreraketten.

Militær romvirksomhet

Lederen for Senatets Armed Services Committee, senator John McCain (R, Arizona), sier han vil motsette seg en anmodning fra forsvarsminister Ash Carter og direktøren for National Intelligence, James Clapper, om å droppe forbudet mot fremtidige innkjøp av russiske RD-180 motorer. Forbudet vil begrense det amerikanske flyvåpenets frie adgang til rommet, hevder de to.

Senator McCain minner om at forbudet ikke gjelder NASA, og påpeker at romorganisasjonen bør kunne hindre at det oppstår en krise.

Diverse

Materialforsøk på romstasjonen

Den internasjonale romstasjonen har vært og blir flittig benyttet til prøving av ulike materialer i rom-miljø – MISSE (Materials on International Space Station Experiment) har omfattet eksponering av over 4000 materialbiter i tidsrommet 2001-2013. Dette har muliggjort valg av bedre egnede materialer for bruk i prosjekter som NASAs Mars-kjøretøy Curiosity og James Webb romteleskopet, dessuten i SpaceX-romfartøyet Dragon. Russland har også fløyet en rekke materialprøver på utsiden av romstasjonen.

METIS (Materials Exposure and Technology in Space) er et annet amerikansk program. Det bygger på MISSE, men utføres på flyvåpenets X-37B romfly. Her kan nesten 100 forskjellige materialprøver eksponeres i over 200 dager.

NASA har antydet at METIS materialprøver vil være om bord i det X-37B romflyet som etter planen skal skytes opp 20. mai.

Landingsbanen for romferga i Florida gjenbrukes til private fartøyer

Den endelige avtalen om overføring av eiendomsretten for Kennedy Space Center´s ca. åtte kilometer lange romferge-landingsbane til Space Florida er nå like om hjørnet, ble det meldt 12. mai. NASA-romsenteret og den kommersielle organisasjonen innledet forhandlinger for nesten to år siden.

Space Florida håper at selskaper som XCOR Aerospace og Sierra Nevada Corp. vil bruke runwayen for sine fartøyer.

Ny spillefilm om astronauters mentale problemer etter hjemkomst

Den Oscar-belønte amerikanske filmskuespilleren og –produsenten Reese Witherspoon har undertegnet kontrakt om hovedrollen i filmen Pale Blue Dot, som handler om en astronauts liv etter hun kom tilbake til Jorden.

Filmen tar opp spørsmålet om hvorvidt astronauter som i lange perioder stirrer på Jorden fra rommet begynner å miste virkelighetssansen når de kommer hjem.

Powered by Labrador CMS