Edderkopplignende roboter i rommet

Diverse

Edderkopplignende roboter i rommet

Det amerikanske selskapet Tethers Unlimited er i gang med utviklingen av en byggemetode for store anlegg i rommet – ”SpiderFab”-systemet skal benytte edderkopplignende roboter og karbonfiber-materialer for å bygge blant annet kommunikasjonsantenner, rammeverk og solcellepanel-strukturer nær Jorden eller langt ute. Den nå brukte metoden med bygging og delvis montering på bakken før oppskytning er upraktisk og kostbar, mener Tethers Unlimited.

Selskapet har to ganger fått økonomisk støtte i utviklingsarbeidet gjennom NIAC (NASA Innovative Advanced Concepts) programmet.

SpiderFab i arbeid. (Foto: (Illustrasjon: NASA))
SpiderFab i arbeid. (Foto: (Illustrasjon: NASA))

Solkraftsatellitter

Den gamle idéen om solkraftsatellitter – store satellitter som produserer elektrisk kraft i rommet ved hjelp av solceller og overfører den for bruk på Jorden – er dukket opp igjen. I hvert fall har Northrop Grumman annonsert at selskapet har satt av 17,5 millioner dollar til støtte de neste tre år for et nytt Space Solar Power initiativ fra California Institute of Technology.

Initiativet tar i første omgang sikte på å utrede hva som bør gjøres innen områdene solcelle-virkningsgrad, store romstrukturer og kraftoverførings-systemer.

Russiske planer og problemer

Russland planlegger mer fokus på astrobiologi i sin neste tiårsplan for romvirksomhet – Roskosmos skal skyte opp ”flere innretninger som kan brukes i letingen etter utenomjordisk liv”.

Planen for 2016-2025 omfatter dessuten nye jordobservasjonssatellitter og aktiviteter for å finne potensielt farlige nær-Jorden objekter. 

Russisk romindustri hadde et inntektstap på 13 prosent for eksport i 2014, har Roskosmos rapportert. Eksportinntektene ble dermed liggende på 4,374 milliarder rubler.

Et annet problem er alderssammensetningen for romindustriens arbeidsstyrke på 238 000 – 44 prosent er over 50 år gamle, og bare 22,3 prosent er under 30.

Lavere inntekter for Boeings romvirksomhet

Boeing forteller om lavere inntekter for sin romrelaterte virksomhet i første kvartal 2015: Tallet for Network and Space Systems var 1,73 milliarder, ned fra 1,88 milliarder for samme kvartal 2014. Fortjenesten var imidlertid omtrent den samme, 167 millioner dollar.

Ifølge selskapet er årsaken til nedgangen et lavere salg av satellitter og missilforsvar-utstyr, delvis oppveid av bidrag fra NASA for arbeid med kommersiell bemannet romfart. Boeing har dessuten tjent noe mer på ULA (United Launch Alliance) enn tidligere.

Ny sjef i NASA

Det har tatt lang tid – første 27. april forelå Senatets godkjennelse av dr. Dava Newman som NASAs nye Deputy Administrator. Dr. Newman, professor ved MIT (Massachusetts Institute of Technology), tar over etter Lori B. Garver.

Underslag på kosmodrom i Russland

I Russland granskes nå et nytt tilfelle av underslag i forbindelse med arbeid på Vostochny-kosmodromen langt mot øst i landet – Innenriksdepartementet mener at en av kontraktørene kan ha misbrukt et beløp tilsvarende nesten i million dollar.

Den internasjonale romstasjonen

Mislykket oppskytning av forsyninger til romstasjonen

Det ubemannede russiske forsyningsfartøyet Progress 59 ble skutt opp fra Bajkonur 28. april klokken 09.09 norsk tid, og var fremme ved Den internasjonale romstasjonen etter ca. seks timer. En automatisk kobling til stasjonen ble imidlertid ikke gjennomført fordi Kontrollsenteret, som følge av telemetriproblemer registrert like etter separasjon, ikke fikk bekreftet at navigasjonsantenner var satt ut og motorsystemet hadde korrekt trykk.

Romfartøyet hadde dessuten fått et spinn, og ble ansett som tapt. Møte med atmosfæren og destruksjon forventes i tidsrommet 7-11 mai.

Russisk Progress romkapsel fotografert under dokking med romstasjonen på en tidligere ferd. (Foto: NASA)
Russisk Progress romkapsel fotografert under dokking med romstasjonen på en tidligere ferd. (Foto: NASA)

Usikkerhet rundt drift av romstasjonen

Det budsjettforslaget for 2015 Canadas statsminister Stephen Harper la frem 21. april omfatter midler til en forlenget ISS-operasjon ut 2024. ESA og JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) har ennå ikke offisielt bekreftet støtte, men NASA regner med en positiv beslutning. Fra Russland er det kommet uklare signaler.

NASA hadde planlagt å tildele flere CRS-2 (Commercial Resupply Services 2) kontrakter i juni, men har utsatt prosessen til september for å få mer tid til vurdering av anbudene. De selskapene som har bekreftet interesse er Boeing, Lockheed Martin, Orbital ATK, Sierra Nevada Corp. og SpaceX.

Nye drikkekopper for vektløs bruk

Posene astronautene drikker av på romstasjonen kan være på vei ut. I hvert fall medførte Dragon-fartøyet på CRS-6 (Commercial Resupply Service 6) forsyningsferden nylig utstyr for det såkalte Capillary Beverage eksperimentet, som omfatter spesialutviklede kopper der kapillarkrefter og overflatespenninger holder væsker på plass selv i mikrogravitasjon.

Romtransport

SpaceX planlegger gjennomføringen av en plattform-avbruddsprøve for et Dragon-romfartøy ved Cape Canaveral Air Force Station 5. mai klokken 15.30 norsk tid.

Uklarhet rundt raketthavari

Orbital ATK og motorfabrikanten Aerojet Rocketdyne har lagt frem avvikende teorier om årsaken til feilen som førte til eksplosjon i Antares-raketten på tredje Cygnus CRS (Commercial Resupply Services) forsyningsferd til Den internasjonale romstasjonen 29. oktober i fjor. Videoopptak ga inntrykk av svikt i første trinns motorsystem med to AJ-26 motorer. Dette er egentlig gamle NK-33 motorer fra Sovjetunionens månelandingsprogram, overhalt og prøvet av Aerojet Rocketdyne.

Mens Orbital ATK hevder at en intern granskning peker på unormal slitasje i et kulelager på den ene motoren, fokuserer Aerojet Rocketdyne´s undersøkelser på fremmedlegemer. Uansett førte svikten til at rakettens destruksjonssystem ble utløst, og det var dette som ga den dramatiske eksplosjonen nær NASAs Wallops Flight Facility i Vieginia få sekunder etter start.

Den ødelagte utskytningsrampen på NASAs Wallops Flight Facility i Virginia etter at Antares-raketten havarerte kort tid etter oppskytning 29. oktober 2014. (Foto: NASA)
Den ødelagte utskytningsrampen på NASAs Wallops Flight Facility i Virginia etter at Antares-raketten havarerte kort tid etter oppskytning 29. oktober 2014. (Foto: NASA)

Romforskning

Data samlet av det store og kostbare Alpha Magnetic Spectrometer instrumentet på Den internasjonale romstasjonen indikerer en jevn nedgang i registrerte partikler når energinivået går opp, men nedgangen stopper brått når nivået kommer opp i noen hundre milliarder elektronvolt.

Denne endringen kan ikke forklares med modeller som produserer kosmisk stråling fra supernova-sjokkbølger, melder New Scientist.

Kommunikasjon

Norsk og italiensk kommunikasjonssatellitt skutt opp fra Kourou

Nyttelast for den første Ariane 5 oppskytningen i 2015 var to geostasjonære kommunikasjonssatellitter, Telenor Satellite Broadcasting´s Thor 7 og det italienske Telespazio´s Sicral 2. Oppskytningen, som var forsinket, foregikk 26. april klokken 22.00 norsk tid fra Kourou i Fransk Guyana.

Thor 7, med en oppskytningsvekt på 4590 kilogram, skal plasseres ved 0,8 grader vest for å yte høyhastighets Ka-bånd tjenester til den maritime sektoren og overføre store mengder meteorologiske data samt miljødata fra den norske Troll forskningsstasjonen i Antarktis, dessuten yte Ku-bånd tjenester gjennom kringkasting og overføring av fjernsynsprogrammer til Sentral og Øst-Europa. Satellitten er konstruert for en levetid på 15 år, og har en prislapp på omkring 1,6 milliarder kroner.

Sicral 2 er en militær satellitt som primært skal gi franske og italienske styrker mulighet for strategisk og taktisk kommunikasjon, men som i tillegg vil opprettholde en reservekapasitet for andre NATO-nasjoner. Også denne satellitten har en beregnet levetid på 15 år. Oppskytningsvekten lå på 4365 kilogram.

Med Ariane 5 rakettens Sylda monterings- og separasjonsmekanisme var samlet nyttelastvekt oppe i 9970 kilogram til geostasjonær overføringsbane.

Oppskytningen var nummer 78 for Ariane 5.

Turkmenistan og Monaco er kunder hos SpaceX

En geostasjonær kommunikasjonssatellitt for Turkmenistan og Monaco ble skutt opp 28. april klokken 01.03 norsk tid med en SpaceX Falcon 9 v1.1 fra Cape Canaveral Air Force Station.

Jordobservasjon  

Ny satellitt skal måle havets topografi

Det er vel en vanlig oppfatning at havoverflaten er jevn hvis man ser bort fra bølgene. Men det er den altså ikke. Havet har topografi som landjorden, riktignok langt mer avdempet: Strømmer gir høydedrag og daler med nivåforskjeller på over to meter.

Og, noe i likhet med endringene i Jordens landskap av bergarter på grunn av erosjon og andre faktorer, vil også havets høydedrag og daler forandre seg. Høydedragene finnes vanligvis over varmt vann, dalførene over kaldt, med strømmer som beveger seg rundt.

Fordi havet absorberer mer enn 90 prosent av varmen fanget opp av menneskeskapte drivhusgasser, er det å observere havtopografien viktig for forståelsen av hvordan havet reagerer og influerer på klimaendringer. Havet har dessuten sine selvinduserte nivåendringer, for eksempel Stillehavets El Nino og PDO (Pacific Decadal Oscillation). Den nå dominerende kalde fasen skaper kjøligere enn normal overflatetemperatur i den østlige del av Stillehavet, og enkelte oseanografer tror årsaken til at globale atmosfæretemperaturer ikke har steget nevneverdig etter omkring 2000 er at PDO gikk over i den kalde fasen på den tiden og den kjøligere havflaten har dempet lufttemperaturen siden.

Og det finnes enda flere argumenter for å observere havflatenivået. Offshoreindustrien bruker data fr å bedre sikkerhet og effektivitet, for eksempel benyttes informasjon om virvelstrømmer av operatører i Mexico-golfen  til å tidfeste boreoperasjoner med betydelige økonomiske besparelser som gevinst. Økonomiske besparelser oppnås også innen hav- og kystfiske.

Høydemålinger bidrar til bedre varsling av stormers styrke fordi målingene gir et bilde av lagret energi som kan intensivere uværet. Og i Bangladesh, et land plaget av elveflom, brukes nå elvenivå-data fra satellitter rutinemessig i utarbeidelsen av varsler. I 2014 ga slike data den lengste varslingstid noensinne for elveoversvømmelser.  

Og naturligvis bidrar sanntidsinformasjon om strømmer, virvler, vinder og bølger generelt til bedre sikkerhet for nesten alle typer skipsfart.

Satellitter med utstyr for høydemålinger, spesielt radar-høydemålere med en nøyaktighet på 2-3 centimeter, har vært tilgjengelig lenge – Topex Poseidon kom i 1992, Jason 1 i 2001 og den fremdeles aktive Jason 2 i 2008. Nå står Jason 3 for tur, oppskytningen er berammet til 22. juli.

Denne nye satellitten er utviklet og vil bli brukt i et samarbeid ledet av USAs NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) og med deltakelse fra NASA, den franske romorganisasjonen CNES og den europeiske meteorologisatellitt-organisasjonen EUMETSAT. NASAs JPL har bygget satellittens radiometer, GPS-system og laser-høydemåler.

Jason 3 skal blant annet måle hvordan havnivåene varierer fra sted til sted på jordkloden. (Foto: (Illustrasjon: NASA/JPL))
Jason 3 skal blant annet måle hvordan havnivåene varierer fra sted til sted på jordkloden. (Foto: (Illustrasjon: NASA/JPL))

Landsat 9 prioriteres

Med opprettelsen av et programkontor ved Goddar Space Flight Center har NASA intensivert arbeidet med jordobservasjonssatellitten Landsat 9, som etter planen skal skytes opp i 2023. Satellitten vil ha likhetstrekk med Landsat 8, som ble skutt opp i 2013.

Navigasjon

Ny GPS-satellitt

GPS 2F-9 satellitten, som ble skutt opp med en Delta IV 25. mars, er nå en del av den operative GPS-satellittkonstellasjonen. Navigasjonssatellitten er den niende i en påtenkt serie på 12. De tre siste skal opp i 2016.

GPS 2F er den siste serien i GPS Block 2 konstellasjonen, og skal overta rollen til Block 2A satellittene skutt opp i tidsrommet 1990-1997 med en forventet levetid på 7,5 år. Block 2F satellittene er konstruert for en levetid på 12 år, og Block 2 skal med tiden erstattes av Block 3. Den første Block 2F ble skutt opp i 2010, omkring fire år forsinket. Satellittene leveres av Boeing.

Mer nøyaktig luftnavigasjon fra rommet

En nylig tildelt FAA (Federeal Aviation Administration) kontrakt på 103 millioner dollar vil gjøre Raytheon Company i stand til å levere en nyttelast for et rombasert system som gir bedre sikkerhet i luften, ble det meldt 21. april. Raytheon-nyttelasten blir nemlig en nøkkelfaktor i FAAs WAAS (Wide Area Augmentation System), som øker tilgjengelighet og nøyaktighet for GPS-signalene nok til bruk innen sivil lufttrafikk. Selskapet vil utvikle nyttelasten for plassering i en geostasjonær satellitt, som, sammen med to uplink-bakkestasjoner, skal gi WAAS-dekning i amerikansk luftrom.

WAAS bedrer GPS-nøyaktigheten betydelig – fra 100 til omkring 2 meter heter det i en pressemelding fra Raytheon. Systemet muliggjør mer direkte rutevalg, dessuten presisjonslandinger selv på flyplasser uten avansert utstyr.

I likhet med forgjengerne vil den nye WAAS GEO 6 nyttelasten bli plassert i en kommersiell, geostasjonær satellitt. FAA opererer fra tidligere tre WAAS GEO-nyttelaster for å sikre kontinuerlig tilgjengelighet.

Det er forventet at WAAS GEO 6 skal opp i andre kvartal 2017 for å innlede ti års bruk i 2019: Sammen med GEO 5 (levert av Raytheon i 2012) skal den erstatte to eldre nyttelaster nær slutten av forventet levetid.

Militær romvirksomhet

Ny ferd med ubemannet romfly

Det amerikanske flyvåpenet forbereder en ny ferd med det ubemannede romflyet X-37B, oppskytning med en Atlas V fra Cape Canaveral Air Force Station planlegges 20. mai. Ferden blir den fjerde for de to fartøyene.

Som vanlig sies det lite på forhånd om formålet, men Randy Walden, sjef for Air Force Rapid Capabilities, uttalte følgende 28. april: ”Med demonstrert suksess på de tre første ferdene er vi klar til å skifte fokus fra en innledende utsjekking av fartøyet til prøving av eksperimentelle nyttelaster.” – Fra annet hold indikeres at en slik eksperimentell nyttelast kan være et avansert elektrisk fremdriftssystem.

X-37B er 8,8 meter lange og 2,9 meter høye med et vingespenn på 4,6 meter. Lasterommet er på størrelse med planet på en pick-up, og strøm kommer fra et utfellbart solcellepanel. Landing skjer horisontalt på en runway.

Powered by Labrador CMS