Erik Tandbergs romrapport nr. 19

Dragon tok inn vann ved landingen

Tilbakevendingskapselen fra SpaceX´s tredje operative Dragon-forsyningsfartøy landet som kjent i Stillehavet omkring 483 km øst for Baja California 18. mai.

Hva som imidlertid ikke har vært kjent før ganske nylig, er at kapselen hadde tatt inn en del vann etter landingen.

Mengde og årsak er foreløpig ikke kjent, men det tok hele 11 timer før kapselen var om bord i bergningsfartøyet.

Video fra følgefly av den andre og siste forsøksferden til Dragon  i mai 2012.

Sertifisering av kommersiell romtransport

NASA (ved Commercial Crew Program) og industrien har utarbeidet retningslinjer for første fase av en sertifiseringsprosess som gjelder kommersiell transport av mannskaper fra amerikansk jord til Den internasjonale romstasjonen og tilbake.

Retningslinjene er nedfelt i en CPC (Certification Product Contract), og i henhold til denne kontrakten har The Boeing Company, Sierra Nevada Corporation Space Systems og SpaceX lagt frem detaljerte planer for virkemåte og bruk av henholdsvis CST-100, Dream Chaser og Dragon V2.

Andre fase, CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability) er åpen for alle selskaper som har tilfredsstilt kravene i første fase. Her kommer økonomisk støtte inn i bildet for gjennomføringen av minst én bemannet ferd for å bekrefte at romfartøyet kan kobles til stasjonen.

Kontrakten vil kreve minst to og opptil seks bemannede ferder etter sertifisering for transport av ISS-mannskaper for NASA.

Russisk Progresskapsel destruert etter planen

Det russiske ubemannede forsyningsfartøyet Progress 53 ble frakoblet Zvezda-seksjonen 9. juni klokken 15.29 norsk tid, og senere dirigert ned i et destruktivt møte med jordatmosfæren over Stillehavet.

Romfartøyet ble tilkoblet stasjonen 29. november 2013.

Progress 53 kobles fra romstasjonen, video fra Reuters.

Varmeskjoldet montert på Orionkapselen

Det største varmeskjoldet hittil (diameter 5,0 m) er festet til Orion-kapselen som i desember i år skal prøves for første gang, meldte NASA 30. mai.

Prøveferden går under betegnelsen EFT-1 (Exploration Flight Test 1), og den ubemannede kapselen skal plasseres i en jordbane med høyeste punkt i 5800 km for å oppnå en tilbakevendingshastighet på 8,9 kilometer i sekundet, som er omkring 80 prosent av farten en Apollo-kapsel møtte atmosfæren med etter retur fra Månen. Høyeste temperatur på Orion-varmeskjoldet vil være ca. 2200 grader C.

Varmeskjoldet består av det ablative materialet Avcoat, en slags kunstharpiks fylt i en matrise av honeycomb glassfiber. Materialet er en videreutviklet utgave av det som ble benyttet i varmeskjoldet på Apollos kommandoseksjon. Dette varmeskjoldet hadde en diameter på 3,9 m.

EFT-1 skal skytes opp med en Delta IV Heavy fra Cape Canaveral Air Force Station. Orion-kapselen vil på den første prøveferden gjennomføre to 120 minutters omløp i jordbanen før tilbakevendingen innledes.

Bemannet Dragonkapsel lansert

Med en regi som kunne ha vært en Hollywood-attraksjon verdig, lanserte SpaceX-sjef Elon Musk, natten til 31. mai norsk tid, i Hawthorne, California, selskapets bemannede versjon av romfartøyet Dragon.

Dragon V2 (Version 2) er betegnelsen, og den pistolkulelignende kapselen skal kunne frakte opptil syv personer til eller fra Den internasjonale romstasjonen.

Kapselen har ikke noe redningstårn med rakettmotorer som vil trekke den opp og bort fra Falcon 9 bæreraketten hvis en kritisk situasjon skulle oppstå under oppskytningen. I stedet vil åtte SuperDraco motorer bygget inn i veggene nederst på kapselen skyve den oppover med en samlet kraft på 534 kN i en nødsituasjon.

Og det samme systemet vil gjøre Dragon V2 i stand til å motorlande kapselen med helikoterpresisjon på bakken – et fallskjermsystem og et utfellbart, støtdempende landingsstell vil kunne benyttes hvis en motorfeil skulle oppstå.

Dragon V2 får et koblingssystem som gjør det mulig å unngå bruken av romstasjonens robotarm, mens en avansert utgave av ablasjonsmaterialet PICA-X (Phenolic Impregnated Carbon Ablator X) i varmeskjoldet vil tillate flere gangers bruk og temperaturer som ved retur fra Månen.

Bemannet Dragonkapsel avdukes, video fra ITN.

Ny, massiv eksoplanet

Ved hjelp av data fra NASA-romteleskopet Kepler har astronomer oppdaget en ekstrasolar stenplanet med en masse på 17 ganger Jordens. Men størrelsen er ikke stort mer enn den dobbelte, og det har vakt undring: ”Vi ble ganske overrasket da det gikk opp for oss,” sa astronomen Xavier Dumusque ved Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, som ledet analysearbeidet. Eksoplaneten har fått betegnelsen Kepler 10c.

Størrelsen på 2,3 ganger Jordens har vært kjent en stund, mens informasjonen om massen er ny og ble konstatert ved bruke av HARPS-North instrumentet ved Galileo-teleskopet på Kanariøyene.

”Kepler 10c mistet ikke en atmosfære opp gjennom tidene. Den har tilstrekkelig masse til å holde på en atmosfære hvis den noen gang hadde hatt en,” forteller Dumusque. ”Eksoplaneten må ha oppstått slik vi kan betrakte den nå.”

Kepler 10c bruker 45 dager på et omløp  rundt stjernen Kepler 10, noe som betyr at den går for nær til at liv har kunne oppstå. En annen planet, Kepler 10b, har tre ganger Jordens masse. Denne planeten har en omløpstid på bare 20 timer, og beskrives som en lava-verden.

Astronomene tror at Kepler 10c er ganske gammel – den oppsto trolig mindre enn tre milliarder år etter Big Bang. Dermed må det ha vært nok tyngre grunnstoffer som silisium og jern til å danne stenlegemer på et forholdsvis tidlig stadium i universets historie.

Nyheten om Kepler 10c ble lagt frem på et American  Astronomical Society møte i Boston 2. juni.

Video om Kepler 10c fra GeoBeat News.

Nytt områdebilde av galakser fra Hubble

Det er publisert en ny versjon av det berømte Hubble Ultra Deep Field, en kompositt laget med bilder tatt av Hubble-romteleskopets Advanced Camera for Survey og Wide Field Camera 3 med lange eksponeringstider i tidsrommet 2003-2012. Området som dekkes er et lite utsnitt av den sydlige himmelhalvkulen i retning stjernebildet Formax.

En tidlig kompositt i synlige og nær infrarøde frekvensområder er laget av bilder fra tidsrommet 2003-2009.

Nå er frekvensområdet utvidet, slik at det strekker seg fra ultrafiolett til nær infrarødt. Ultrafiolett stråling oppstår i de varmeste, største og yngste stjernene. Ved å observere i dette frekvensområdet, vil forskerne kunne se hvilke galakser som danner stjerner, dessuten hvor i galaksene stjernene oppstår.

Den nye Hubble Ultra Deep Field gjengir omkring 10 000 galakser som i alder strekker seg tilbake til noen få hundre millioner år etter Big Bang.

Video om Hubble Ultra Deep Field 2014 fra Deep Astronomy.

Nærpassering av asteroide

Asteroiden 2014 KH39 passerte Jorden i en avstand av 434 480 km (1,14 ganger strekningen til Månen) 3. juni ca. klokken 22 norsk tid.

2014 KH39 ble oppdaget 24. mai av det automatiske varslingssystemet Mt. Lemmon Sky Survey. Antatt utstrekning er ca. 22 m, det vil si en tanke mer enn Cheljabinsk-asteroiden som eksploderte over Russland i februar 2013.

2014 HQ124, en annen og vesentlig større asteroide (utstrekning ca. 335 m), passerte Jorden 8. juni i en avstand av ca. 3,3 ganger strekningen til Månen.

Animasjon av banen til asteroiden 2014 HQ124, fra Stargazer Nation.

Vestlig militært samarbeid om kartlegging av satellitter

USA, Australia, Storbritannia og Canada undertegnet nylig en intensjonsavtale om samarbeid for å skaffe bedre oversikt over hvilke objekter som til enhver tid befinner seg i bane rundt Jorden.

”Samarbeidet vil åpne for en mer effektiv og koordinert bruk av rom-kapabiliteter med formål å identifisere og forstå objektene slik at avbrudd i satellittoperasjoner og satellittkollisjoner kan unngås,” heter det i en britisk pressemelding. ”Slike aktiviteter vil bidra vesentlig til et tryggere rom-miljø og samtidig gi bedre gjensidig sikkerhet.”

Det amerikanske flyvåpenet har gitt Lockheed Martin en kontrakt på 914,7 millioner dollar for bygging av et nytt, bakkebasert system som kan gi en mer fullstendig oversikt over objektene som kretser rundt Jorden. Ikke bare av rent militære årsaker, men også fordi man derved bedre vil kunne hindre kollisjoner som kan sette alle typer satellitter ut av spill.

Det nye systemet går under betegnelsen Space Fence, og skal kunne tas i bruk i 2018. Kontrakten ble vunnet av Lockheed Martin i konkurranse med Raytheon.

Sentralt i det nye systemet blir en fasestyrt S-bånd radar på Kwajalein-atollet tilhørende Marshall-øyene i Stillehavet, der byggingen etter planen skal begynne tidlig 2015.

Det kan også bli aktuelt å bygge en bakkestasjon nummer to, muligens i Australia. I så fall vil kontraktsummen kunne overskride 1,5 milliarder dollar. Space Fence skal kunne ta seg av mer enn 200 000 objekter.

Det gamle systemet, Space Surveillance System, ble besluttet nedlagt i oktober 2013 som følge av budsjettnedskjæringer.

Advarer mot falske romalarmer

KTH (Kungliga Tekniske Høgskolan) i Stockholm åpnet 23. mai sitt Rymdcenter med en serie forelesninger og en mindre utstilling.

Selve innvielsen ble foretatt av KTHs rektor, Peter Gudmundson, men NASA-astronauten Jim Voss var hovedtaler. Forelesningene hadde tilknytning til områder KTH er engasjert i .

To falsk alarm-hendelser i den senere tid understreker behovet for en dobbeltsjekk av bakenforliggende data og forsiktighet i formidlingen – spesielt når det gjelder nyheter av potensielt katastrofeformat.

Det ene tilfellet, 28. mai, gjaldt et plutselig gammastråleutbrudd registrert av NASAs Swift Gamma–Ray Burst Telescope. Astronomene var ikke sikre på om det dreide seg om et gammaglimt eller en kraftig røntgenstrålehendelse, men kilden var i hvert fall den nærmeste observert hittil – i Andromeda-galaksen 2,5 millioner lysår borte. Den tidligere nærmeste kilden lå 2,6 millioner lysår unna.

Forskerne hevder at en kilde må befinne seg mindre enn 8000 lysår borte for å kunne gi oss problemer, men det viktige i dette tilfellet var at oppstyret skyldtes en kombinasjon av nærmest uheldige omstendigheter. Swift oppdaget hva som viste seg å være et tidligere kjent fenomen, sammen med en målefeil og et strømbrudd ved NASAs Goddard Space Flight Center. Det siste førte til en forsinkelse i overføringen av kontrolldata til en internasjonal gruppe forskere.

Det andre tilfellet var kringkastningsselskapet CNNs melding 26. mai om  at en diger asteroide muligens var på kollisjonskurs med Jorden og kunne treffe 25. mars 2041. Asteroiden skulle ha en utstrekning på hele 16 km, og var angivelig oppdaget av NASA. Romorganisasjonen var imidlertid tidlig ute med å avskrive meldingen, som deretter ble fjernet fra nettstedet.

Nyhetsmeldingen på CNN, avfotografert fra fjernsynsskjerm av seer.

Størst vekst i privat romindustri

Den nylig publiserte, årlige rapporten fra Space Foundation viser at omsetningen av varer og tjenester i den private romsektoren vokste 7 prosent globalt i 2013, på tross av strammere budsjettrammer og reduksjon i den statlige romvirksomheten.

Veksten i den samlede globale romøkonomien var 4 prosent til 314,17 milliarder dollar. Viktig for denne økningen er en 4,6 prosents økning i kommersiell rom-infrastruktur og støttesystemer som satellittproduksjon, oppskytningstjenester, bakkestasjoner og lignende til 117,49 milliarder dollar.

Til sammenligning kan nevnes at det globale, offentlige forbruket sank 1,7 prosent til 74,095 milliarder dollar i 2013, og utgjorde bare 24 prosent av den globale romøkonomien. Dette gir en årlig vekstrate på 0,86 prosent siden 2009.

De amerikanske offentlige rombevilgningene er fremdeles verdens største, og utgjorde 55,7 prosent av de globale bevilgningene i 2013. USA-tallet gikk imidlertid ned 9,4 prosent til 41,257 milliarder dollar i forhold til 2012.

Mer enn halvparten, 52,6 prosent eller 21,717 milliarder dollar, gikk til militære programmer, resten til NASA og andre sivile organisasjoner.

Den sivile romvirksomheten sto for 0,53 prosent av et statsbudsjett på 3,68 billioner dollar i 2013. Av de 19,537 milliarder dollar det er snakk om, gikk 86,3 prosent, eller 16,865 milliarder dollar, til NASA.

NASA-eksperimenter på SpaceShipTwo

NASA har bestilt plass på en Virgin Galactic SpaceShipTwo suborbital ferd for 12 vitenskapelige nyttelaster. Instrumentene skal plasseres i kabinen, der setene for betalende passasjerer er byttet ut med reoler. Oppskytningstidspunktet er foreløpig ikke berammet.

Én av de 12 nyttelastene er et instrument for elektromagnetiske målinger fra Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory. Instrumentet vil gjøre målinger av det elektromagnetiske feltet inni romfartøyet slik at forskerne bedre skal forstå den potensielle virkningen på både selve fartøyet og lasten det medfører.

Private vekket gammel romsonde av dvale

Den amerikanske romsonden ISEE-3 (International Sun-Earth Explorer 3) ble skutt opp i 1978 for å studere Jordens magnetosfære, deretter to kometer.

Nå er ISEE-3 på vei tilbake til Jorden, etter en 36 års reise på ca. 25 milliarder kilometer. NASA klarte ikke å skaffe midler til selv å vekke sonden fra dvaletilstand, men har gitt noe støtte til et privat initiativ (Skycorp, Inc. i Los Gatos, California), som 29. mai, ved hjelp av Arecibo Radio Observatory i Puerto Rico, klarte å etablere toveis radiokontakt med sonden. Siden er kontakt opprettet også gjennom langt mindre bakkeantenner.

Noe av det mest imponerende er at instrumentene om bord i sonden fremdeles ser ut til å virke.