Finsk selskap rekrutterer astronauter med mobilapp

Diverse

Det finske selskapet Cohu Experience, opprettet ganske nylig med formål å stimulere samfunnsinteressen for kommersiell romvirksomhet, meldte 3. februar at det hadde samlet inn i overkant av 2,2 millioner euro til et astronaut-treningsprogram.

Innsamlingen skjedde i løpet av kort tid fra Finland, Estland, Tyskland og USA, deretter under de første 43 minuttene av en markedsføringsinnsats for en smartphone-applikasjon.

Astronaut-kandidatene behøver ikke å komme fra Finland, og det er opplyst at uttaket, istedenfor en bedømmelse av en avansert vitenskapelig eller teknisk utdannelse, vil bli avgjort på grunnlag av resultatet i en rekke mentale, sosiale og fysiske prøver. Prøvene skal kunne lastes ned i form av en Space Nation Astronaut Program applikasjon, som Cohu Experience regner med å gjøre tilgjengelig til høsten.

De beste 100 fra konkurransen pluss 30 plukket ut av partnere og sponsorer, blir invitert til en to ukers astronaut-treningssamling tidlig i 2018.

Under denne treningssamlingen skal antallet kandidater reduseres til 12, som i løpet av en tre måneders periode reduseres ytterligere til én. Denne ene får delta på en kommersiell, suborbital ferd henimot slutten av 2018.

Senere planlegger selskapet å plukke ut flere astronaut-kandidater for å sende dem til lave jordbaner og kanskje lenger ut.


Video fra Space Nation Astronaut Program.

Iran markerer romdag

1. februar markerte Iran sin nasjonale dag for romteknologi ved å vise frem fire nye satellitter. Én av dem, ”Friendship”, er konstruert og bygget ved Sharif Teknologiske Universitet og veier 50 kilogram. AUT Sat kommer fra Amirkabir Teknologiske Universitet.

Av de to siste, Nahid 1 og Zafar, veier Zafar 100 kilogram.

Lite nytt om Trump-administrasjonens romplaner

Det hvite hus har ennå ikke utpekt noen ny leder og nestleder for NASA, og mange tror at de første virkelige antydninger om hvilke mål som blir utpekt for romorganisasjonen ikke blir kjent før budsjettforslaget for FY 18 blir lagt frem i løpet av noen måneder.

I mellomtiden er tidligere nestleder (2005-2009) Shana Dale tilbake, i hvert fall midlertidig. Hun er utlånt fra FAA i fire måneder, offisielt for å lage en utredning om kommersiell romfart. Noen hevder imidlertid at hun godt kan bli en del av ”landgangsgruppen” som skal lede organisasjonen gjennom de første månedene med en ny politisk ledelse.  Shana Dale er jurist og politiker (R).


I dette intervjuet fra 2008 blir Shana Dale intervjuet i Google-hovedkvarteret.

Mot lavere solaktivitet?

”Innen midten av dette århundret vil vi kunne se den laveste solaktiviteten på 300 år, og denne situasjonen vil kunne vedvare i 50-60 år,” hevder dr. Mathew Owens ved University of Reading i Storbritannia. Gjennom studier av for eksempel isbreer har han og kolleger observert en nedadgående tendens i solaktiviteten siden 1950-tallet, og antyder at vi kan være på vei mot noe tilsvarende et Maunder Minimum.

Maunder Minimum tilstanden varte fra 1645 til 1715, og var kjennetegnet for eksempel ved en vesentlig lavere solflekkaktivitet, altså mindre aktivitet på Solen.

Denne reduserte aktiviteten vil kunne føre til at farligere kosmisk stråling slipper inn i Solsystemet, at eventuelle kraftige solstormer kan skape større problemer for elektronisk utstyr enn vanlig og at nordlys blir et sjeldnere fenomen utenfor polare strøk.

Romforskning

NASAs internrevisjon bekymret for Mars 2020-prosjektet

Siden 1964 har NASA brukt i overkant av 21 milliarder dollar på utforskningen av Mars med rovere, fem statiske landingsseksjoner og en rekke orbitalsonder. En god del ny viten er samlet, og for eksempel har roveren Curiosity, som landet i august 2012, bekreftet at nøkkelingredienser for levende mikroorganismer – karbon, nitrogen, oksygen, fosfor og svovel  -  var tilstede på en tidlig Mars.

NASAs neste Mars-rover, Mars 2020, skal medføre syv vitenskapelige instrumenter for å fortsette utforskningen og samtidig demonstrere ny teknologi. Inklusive et eksperiment for produksjon av oksygen fra karbon dioksid (som det er mer enn 95 prosent av i Mars-atmosfæren).

Mars 2020, med blant annet en norsk georadar, har en kostnadsramme på 2,4 milliarder dollar. Kjøretøyet skal kunne bevege seg 19 kilometer fra landingsstedet, og vil være i virksomhet minst 1,25 Mars-år (28 Jord-måneder) på planetoverflaten.

NASAs internrevisjon har nylig gjennomgått prosjektet, og i rapporten kommer det til uttrykk en viss bekymring for at roveren ikke vil være klar for 20 dagers oppskytningsvinduet i juli 2020.

Bekymringen er spesielt stor for teknologien i prøvesamlingssystemet, som er kritisk fordi et viktig formål er å samle jord- og stenprøver for senere transport til Jorden. Det er også problemer med to av instrumentene og samlet status i forkant av en CDR (Critical Design Review) i inneværende måned.


Video fra Jet Propulsion Laboratory, produsert i 2013, presenterer Mars 2020-prosjektet.

Universets ekspansjon – raskere enn antatt?

Ny forskning antyder at Universet utvider seg hurtigere enn man har trodd – Hubble-konstanten, eller den nå gjeldende ekspansjonshastigheten, er beregnet å være 71,9 pluss/minus 2,7 kilometer per sekund per megaparsek (én megaparsek er omkring 3,26 millioner lysår).

Den nylig lanserte Hubble-konstanten (oppkalt etter den amerikanske astronomen Edwin P. Hubble) stemmer ganske godt overens med en verdi annonsert i 2016 av en forskergruppe under ledelse av Nobelpris-vinneren  Adam G. Riess. Men den er betraktelig høyere enn hastigheten beregnet på grunnlag av data fra ESAs Planck romobservatorium i 2015 – 66,9 kilometer per sekund per megaparsek.

Årsaken til forskjellen er ikke kjent ennå, men den kan skyldes noe astronomene ikke er oppmerksomme på når det gjelder et tidlig univers, eller noe som har forandret seg siden det oppsto for 13,82 milliarder år siden. Det kan for eksempel hende at den mørke energien, den mystiske kraften man tror driver ekspansjonen, har vokst i styrke. Eller at mørk materie, det merkelige, usynlige stoffet Universet har langt mer av enn vanlig materie, har ukjente egenskaper. Noen antyder til og med at det kan være svakhetspunkter i Einsteins gravitasjonsteori og at man trenger en ny Standard Model of Cosmology.

På spor av mørk materie?

Amerikanske forskere som har analysert energispekteret for røntgenstråler registrert av NASAs Chandra romobservatorium, antyder at svake men likevel karakteristiske røntgenstråler fra Melkeveien kan være en indikasjon på mørk materie. Forskerne fant nemlig flere røntgenstråle-fotoner med et spesielt energinivå enn det som kunne forventes produsert i kjente prosesser.

Nå er det ikke første gang forskerne har registrert ekstra fotoner med et energinivå på omkring 3500 elektronvolt i spektrene røntgenstråle-observatoriene interesserer seg for, men tidligere har det ikke vært helt klart om ”linjen” skapt av fotoner i et ellers jevnt spektrum kunne skyldes en spesiell egenskap ved instrumentet.

Som kjent mener forskerne at mørk materie utgjør mer enn 80 prosent av all massen i Universet. Den mørke materien kan ikke ses, men tilkjennegir sitt nærvær gjennom en gravitasjonspåvirkning av stjerner i galaksen.

Foreløpig vet vi altså lite om hva mørk materie virkelig er.

Den internasjonale romstasjonen

Mislykket lineforsøk

Det japanske ubemannede forsyningsfartøyet HTV-6 ble skutt opp 9. desember 2016 med 4,1 tonn forsyninger og utstyr. Kobling til Den internasjonale romstasjonen fant sted fire dager senere, og etter lossing av nyttelasten, deretter lasting av avfall og ukurant utstyr, foregikk frakobling 27. januar.

Før den destruktive tilbakevendingen 5. februar var det meningen å utføre et eksperiment i forbindelse med utviklingen av teknologi for fjerning av romskrap. Eksperimentet omfattet utplassering av en 700 meter lang og tynn line av metall, som ved passering gjennom Jordens magnetfelt skulle utvikle en kraft tenkt tatt i bruk for oppbremsing av større romskrap-objekter.

Eksperimentet var imidlertid mislykket, angivelig fordi linen ikke ble utplassert.


Video fra JAXA med animasjon som viser romline-eksperimentet.

Nytt romstasjon-opphold for Tim Peake

Den britiske astronauten Tim Peake vil få et nytt opphold i Den internasjonale romstasjonen, ble det opplyst 26. januar. Peake var om bord i stasjonen 166 dager fra desember 2015 til juni 2016.

Hans neste opphold kommer neppe før i 2019.

Nyheten om opphold nummer to ble kjent ved åpningen av en Science Museum utstilling i London med Peake´s Sojus TMA-M romfartøy.

Romfart generelt

Prøveprogram for Dream Chaser

En teknisk prøveutgave av Sierra Nevada Corporation´s Dream Chaser løftskrog  gjenbrukbare romfartøy er fraktet til NASAs Armstrong Flight Research Center i California for et flere måneders prøveprogram. Programmet vil kulminere med slipp fra et helikopter og glidelanding på en runway ved Edwards Air Force Base like i nærheten.

Prøvene er en del av en Commercial Crew Agreement Sierra Nevada har med NASA, selv om selskapet nå utvikler Dream Chaser som et forsyningsfartøy for Den internasjonale romstasjonen.


Video fra Sierra Nevada Corporation med animasjoner av Dream Chaser som ubemannet forsyningsfartøy.

Romtransport

Flyforbud for Proton

Etter prøveavfyringer på bakken er det påvist feil i annet og tredje trinns motorer på den russiske Proton-bæreraketten. I korte trekk går feilen ut på at varmemotstandsdyktige legeringer i kritiske deler er byttet ut med rimeligere metaller som ikke tåler like høye temperaturer og dermed vil kunne svikte tidligere.

Flyforbudet kan vare til juni eller juli.

Roskosmos ser også på andre motorer fra samme leverandør, Voronezh Mechanical Plant, og brukt i øvre trinn på Sojus-raketter. Sjefen for selskapet gikk av i slutten av januar.

AR1-motoren skal produseres i Huntsville

30. januar meldte Aerojet Rocketdyne at produksjonen av AR1 rakettmotorer er planlagt igangsatt ved Huntsville i Alabama. Her ligger både NASAs Marshall Space Flight Center og Dynetics, et selskap som samarbeider med Aerojet Rocketdyne i utviklingsarbeidet.

AR1 skal overta for russiske RD-180 motorer i bæreraketten i Atlas 5, men hvor den for øvrig skal brukes er ukjent etter at ULA (United Launch Alliance) ser ut til å satse på Blue Origin´s BE-4 for den nye bæreraketten Vulcan.

Jordobservasjon

Kina tar i bruk første SAR-satellitt med høy oppløsning

Gaofen 3, Kinas første SAR (Syntetic Aperture Radar) satellitt med høy oppløsning har gjennomført prøveprogrammet og er tatt i bruk, meldte Den vitenskapelige, teknologiske og industrielle administrasjon for landets forsvar 23. januar.

Satellitten ble skutt opp i august 2016.

Oppløsningen på bildene kan varieres mellom 1 meter og 500 meter, avhengig av dekningsarealet. Største skårbredde er 600 meter.

Gaofen 5, en hyperspektral satellitt, planlegges skutt opp i september.


Video fra CCTV English presenterer satellitten Gaofen-3.

Telling av hval fra rommet

En liten forskergruppe i Perth, Australia, har oppnådd oppmuntrende resultater i forsøk på å telle hval på satellittbilder. En slik telling er viktig for å overvåke bestanden og følge med i hvor hvalen beveger seg.

Til nå har telling skjedd ved bruk av observatører i fly eller båter, men de australske forskerne har nylig observert to knølhvaler under vandring utenfor vestkysten av Australia på to satellittbilder tatt i en høyde av ca. 600 kilometer.

Navigasjon

Russisk GLONASS-bakkestasjon i Nicaragua

Det russiske instituttet TsNIMash, som tilhører Roskosmos, skal bygge den planlagte Glonass bakkestasjonen i Nicaragua, ble det meldt 23. januar.

De første forhandlinger om stasjonen ble innledet i november 2014 og kontrakten undertegnet i august 2015.