Kina planlegger Måne-opphold


Video fra CCTV+ viser glimt av den simulerte månebasen, de vitenskapelig ansvarlige og de fire deltakerne i eksperimentet.

Diverse

Kina planlegger en serie langtidsopphold i en simulert månebase som forberedelse til mulige måneferder – statlige medier opplyser at forskere har utviklet en ”kabin” for prøving av livstøtte og andre teknologier i en slik base.

Kabinen, ved navn Yuegong 1 (Månepalass 1), har en gulvflate på 160 kvadratmeter der 42 kvadratmeter omfatter fire sovekabiner, et oppholdsrom, et bad, et rom for behandling av avfallsprodukter og et rom for dyr. Menneskelig avfall vil bli behandlet i en biofermenterings-prosess. Grønnsaker skal dyrkes med biprodukter fra matfremstilling og avfallshåndtering. Kabinen skal benytte den mest avanserte lukket-krets livstøtte-teknologien tilgjengelig i dag, blir det hevdet.

En gruppe på fire frivillige – to menn og to kvinner -  begynte 11. mai et opphold på 60 dager i den simulerte basen, og vil bli etterfulgt av en ny gruppe på fire i et 200 dagers opphold. Denne gruppen skal etter et avbrekk fortsette med et nytt opphold på 105 dager.

Yuegong 1 er verdens tredje bioregenerative, simulerte månebase, og den første utviklet i Kina. Landets militært ledede romprogram arbeider iherdig for å ta igjen forspranget til USA og Europa. Arbeidet skal omfatte planer om en bemannet utpost på Månen innen 2022.

Russlands månebase-planer

Russland har i nyere tid, i hvert fall siden 2016, arbeidet med konkrete planer for en månebase. Til å begynne med skal den bemannes med 3-4, stigende til 10-12 kosmonauter på permanent basis i 2030.

Basen skal blant annet arbeide med utforskning/forskning, og strøm skal skaffes av en stasjon under overflaten ved én av polene. Også beskyttelsesrom for stråling vil ligge under overflaten.

Månesonden Luna 24, som skal skytes opp i 2924, vii bidra til å finne den beste lokaliseringen på Månen for basen. Til sammen seks større seksjoner skal skytes opp med Angara A5V bæreraketter.

Mannskaper vil benytte Føderasjon romfartøyer, som skal gjennomføre sin første ubemannede ferd til Månen i 2025.

Faremomentene ved asteroide-treff

En ny undersøkelse av skadene som oppstår ved en asteroide-kollisjon viser at de største faremomentene er knyttet til de kraftige vindene og sjokkbølgene som oppstår, etterfulgt av en varmebølge. Nedslag på land er omkring ti ganger farligere enn på sjøen, selv om de siste har mulighet for å skape tsunamier.

Flate NASA-budsjetter?

Under et mikrogravitasjonsmøte 19. april antydet Gale Allen, NASAs fungerende sjefsforsker, at romorganisasjonen kan komme til å måtte klar seg med fem års flate budsjetter, altså budsjetter uten inflasjonsjustering.

Dette kan komme til å bety en reell nedskjæring på 3,4 milliarder dollar over perioden, og det vil få betydning for romorganisasjonens forskningsprogrammer.

Foreslår flytting av Office of Commercial Transportation

Medlemmer av Representantenes Hus i Den amerikanske kongressen har forslått at GAO (Government Acccounting Office) vurderer flytting av Federal Aviation Administration´s Office of Commercial Space Transportation til Department of Transportation. Det var her kontoret ble lagt ved opprettelsen i 1980-årene, flyttingen til FAA skjedde i i midten av 1990-årene.

NASA-ballong ned i Stillehavet

Det var astrofysikk-instrumenter om bord i NASA-ballongen som i april ble sluppet fra New Zealand for studier av kosmisk stråling. Ballongen begynte imidlertid å lekke i løpet av noen få dager, slik at flyhøyden sank om natten.

Håp om at den kunne holde seg svevende til Syd-Amerika var der til å begynne med, men for å hindre en ukontrollert nedstigning ble ballongen nylig landet i det Sydlige Stillehavet.

Det ble ikke noen 100 dagers studier av kosmisk stråling, men den samlede datamengden var likevel 60 gigabytes.


Video fra NASA viser ballongen som ble sendt opp fra Wanaka, New Zealand, den 24. april 2017.

Luxembourgs interesse for romressurs-utnyttelse

En delegasjon fra Luxembourg har nylig besøkte NASAs Ames Research Center og Silicon Valley, California, i forbindelse med at Storhertugdømmets Space Resources selskap har 200 millioner euro tilgjengelig for investering i romressurs-utnyttelse.

Étienne Schneider, visestatsminister og finansminister, har uttalt at en ny tomorganisasjon med privat kapital vil kunne investere ytterligere 70-100 millioner euro. Nye selskaper innen feltet er spesielt interessert i denne kapitalen fordi landet tydeligvis har til hensikt å satse langsiktig.


Video fra TV5 Monde (på fransk) med animasjoner av Luxembourgs planer for gruvedrift på asteroider.

Astronauters fysiske form

Astronauters fysiske form, målt i treningskapasitet, avtar 30-50 prosent etter seks måneder på Den internasjonale romstasjonen. Det viser en ny studie, og årsaken skal være at kapillarene ikke er så effektive når det gjelder å levere blod til musklene i vektløs tilstand. Resultatet bygger blant annet på målinger av ni astronauters opptak av oksygen og hjerte-ytelse registrert under ergometersykkel-prøver før oppskytningen og like etter tilbakekomsten.

De nye forskningsresultatene kan få betydning ikke bare for astronauter på lange ferder, men også for behandling av folk med hjertefeil her på bakken.

Forskningsarbeidet ble ledet av professor Carl Ade ved Kansas State University, og er beskrevet i februar-utgaven av Journal of Applied Physiology.

”Grønt” fremdriftsssystem for cubesats

NanoAvionics, et romteknologi-selskap i Litauen, skal denne måneden prøve et nytt. ”grønt” fremdriftssystem for CubeSats. LituanicaSat 2, utviklet i samarbeid med Vilnus-universitetet for atmosfæreforsknings-programmet QB50, skal skytes opp i nær fremtid med en ISRO (Indian Space Research Organisation) bærerakett av typen PSLV.


Intervju med lederen for NanoAvionics.

Den internasjonale romstasjonen

Noe forkortet arbeidsøkt utenfor

Arbeidsøkt utenfor nummer 200 i forbindelse med montering og drift av Den internasjonale romstasjonen ble gjennomført av stasjonssjef Peggy Whitson (hennes niende) og Jack Fischer (hans første) 12. mai. Oppholdet utenfor varte i 4 timer og 13 minutter, noe kortere enn planlagt fordi en slange for etterfylling av batteristrøm, vann osv. begynte å lekke litt) mens de to var i luftslusen.

De viktigste arbeidsoppgavene ble utført.


Video fra NASA med glimt fra arbeidsøkt 200, formidlet av tidsskriftet Time.

Orion

EM-1 ikke bemannet

Orion-romfartøyet som skal benyttes på EM-1, Exploration Mission 1, den første ferden til kretsløp rundt Månen med en Space Launch System bærerakett, vil være utstyrt med et komplett livstøtte-system og med seter. Likevel skal den ikke bemannes.

Det vil si, i februar i år meldte organisasjonen at midlertidige sjef Robert Lightfoot hadde bedt om en vurdering av muligheten for bemanning.

12. mai meldte NASA om resultatet av vurderingen: EM-1 skal, av forskjellige årsaker, fortsatt være ubemannet. Den blir i tillegg trolig forsinket til midten av 2019.


Video fra NASA Johnson viser animasjoner av Orions EM-1-ferd.

Romturisme

New Shepard-kapselen på utstilling

En fullskala-modell av den suborbitale Blue Origin kapselen New Shepard har vært på utstilling i Colorado Springs. Iøynefallende er de store, flerlags akrylvinduene, faktisk de største vinduene som er laget for bruk i rommet.

Inni kapselen, ved hvert av de seks setene som alle har sitt vindu, finnes en dataskjerm som viser g-belastninger, flytid og gir varsel om at det er på tide å spenne seg fast igjen – med en énpunkts selemekanisme.

Fra tidspunktet kapselen skiller lag med bæreraketten i en høyde av omkring 76 kilometer til tilbakevendingen innledes, vil turistene oppleve omkring fire minutters vektløshet. G-belastningene vil variere fra ca. 2 på vei opp til 5-5,5 under tilbakevending.

På vei mot bakken vil kapselen bruke tre bremseskjermer trukket ut av like mange stabiliseringsskjermer, dessuten et retromotor-system for bruk i de siste sekundene før kontakt med bakken.

Kapselens interiør domineres for øvrig av en faststoff-avbruddsmotor og de seks setene, som er regulerbare.

Romtransport

Vellykket bakkeprøve av Falcon Heavy kjernetrinn

9. mai meldte SpaceX at den første statiske prøve av et Falcon Heavy kjernetrinn var foretatt ved selskapets anlegg i McGregor, Texas. En operativ Falcon Heavy, med et tidligere brukt Falcon 9 første trinn på hver side av kjernetrinnes og et øvre trinn, skal være i stand til å plassere en 54 tonns nyttelast i en lav jordbane.

Første oppskytning av en komplett Falcon Heavy skal gjennomføres i sommer, sterkt forsinket. Én av årsakene til forsinkelsen skal være at tilpasningen av kjernetrinnet viste seg å være vanskeligere enn opprinnelig antatt.


Video fra VideoFromSpace viser prøven av rakettmotoren i Falcon Heavys kjernetrinn.

Mindre tilbakeslag for Blue Origin

Jeff Bezos romtransport-selskapet Blue Origin fikk ødelagt turbopumper og ventiler som sørger for trykksetting og blanding av det flytende drivstoffet på en BE-4 (Blue Engine 4) prøvebukk ved Van Horn i Texas 13. mai.

BE-4 har vært under utvikling siden 2011, og en komplett motor ble fremvist for første gang i mars. Motoren skal brukes i den suborbitale romturist-bæreraketten New Shepard (se ovenfor), vil erstatte russiskbygde RD-180 på Atlas V, og regnes som en ledende kandidat for bruk på ULAs Vulcan, etterfølger for Atlas V.

US har benyttet den pålitelige og forholdsvis rimelige RD-180 (leverandør NPO Energomash) siden 2000, men i 2014 ble det fra politisk hold satt en grense for innkjøp av disse motorene. I desember 2015 godkjente amerikanske politikere et budsjett som åpnet for fortsatt bruk av RD-180.

Prøvingen av BE-4 forventes gjenopptatt i løpet av ganske kort tid. Det er foreløpig ikke kjent hva hendelsen 13. mai kommer til å bety for romturisme –programmet New Shepard, men det kan bli en konkurranse om Blue Origin eller Virgin Galactic som kommer i gang først.

Bunnen av en SLS-tank ødelagt i uhell

NASA og Boeing opplyse at den krumme bunnen av oksygentanken på den første SLS (Space Launch System) bæreraketten falt i gulvet under bygging ved Michoud Assembly Facility i Louisiana 3. mai, og kan ikke repareres. Også noe verktøy skal være påført skader. Visstnok skal det finnes nok deler til å bygge en ny tankbunn, men uhellet vil sannsynligvis likevel føre til forsinkelser. Det kommer nemlig på toppen av tidligere futsettelser, sveiseproblemer og programvare-vanskeligheter.
En undersøkelseskommisjon er oppnevnt.

Kommunikasjon

Nanosat-konstellasjon snart klar for oppskytning

De første tre i en serie på 200 nanosatellitter for kommunikasjon i ekvator-områdene er klare for oppskytning i tredje uke av juni. Bak satellittprosjektet står det australsk-støttede, London-baserte selskapet SAS (Sky and Space Global) som foreløpig har skaffet 7,4 millioner dollar.

Mens ISRO (Indian Space Research Organisation) skal skyte opp de tre første nanosatellittene, er oppskytningskontrakten for de øvrige 197 gitt til Virgin Galactic´s nye, flybårne Launcher One system. Virgin Galactic har forresten nylig skiftet navn til Virgin Orbit.

Det er håp om at Launcher One oppskytningene skal kunne starte i 2018, og at hele konstellasjonen vil være på plass i 2020.
Alle satellittene er bygget av det danske selskapet GomSpace i Ålborg.