Etikk 24/7: Barn, Internett, sjødeponi, plagiat

Av: Johanne Severinsen, kommunikasjonsrådgiver, De nasjonale forskningsetiske komiteene

Barn og Internett er et etisk minefelt, mener medieforsker. Svensk forsker vil premiere klinikker hvor pasientene deltar i vitenskapelige studier. Og forskningsetikken for stort nummer av plagiat? Få med deg de siste ukenes viktigste nyheter om forskningsetikk fra inn- og utland.

Barn og Internett er et etisk minefelt

Når barn blir spurt om egen nettbruk, gir de andre svar enn foreldrene. Det er ett av mange etiske dilemmaer for de som forsker med barn. Barnas svar utfordrer voksnes syn på barn.

Forskere har tradisjonelt spurt foreldre om saker som angår barna. Når det gjelder barns mediebruk, så nytter ikke det å spørre foreldrene, sier medieforsker Elisabeth Staksrud. Les mer på UiOs nettsider.

Klager på forskning om sjødeponi

Gruveselskap fikk tvinge gjennom skifte av deltakere i miljøstudie om sjødeponi. Nå klager Natur og Ungdom prosjektet inn til Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). Dette skriver Bergens Tidende.

Skeptisk til forskere som bejubler seg selv

I en ny bok advarer Jørgen Bramness mot det han mener er en økende grad av småjuks i akademia. Det vil si de små feilene som er vanskelig å oppdage, men som ofte kommer som et resultat av forskerens ønske om at dataene skal vise noe bestemt, det Bramness kaller forskning styrt av en ideologisk holdning, i motsetning til en akademisk holdning, skriver forskning.no.

Plagiat og plagiat, om opphavsrett og forskningsetikk

- I forskningsetikken har man gjort et [for] stort nummer av plagiat, skriver jusprofessor Olav Torvund på bloggen sin.

Tysk forsvarsminister benekter plagiering

Den tyske forsvarsministeren Ursula von der Leyen benekter å ha plagiert deler av sin doktoravhandling, ifølge BBC.

Milena Penkowa idømt ni måneders betinget fengsel

For andre gang får den fuskedømte tidligere professoren og hjerneforskeren Milena Penkowa en betinget fengselsdom, melder ugeskriftet.dk.

Alt du må vite om opphavsrett

Hvordan sikre oss mot sitatjuks? Hva er lov? Kan vi lære av andre bransjer? Og hvem skal vokte vokterne? Disse spørsmålene ble stilt på Oslo Redaktørforenings åpne møte onsdag. - Dere bør ha mer inn i Vær varsom-plakaten om plagiat, sa Torkild Vinther fra Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning. Se opptak fra møtet på nored.no.

Google bør vurdere de «uintenderte konsekvensene» ved kunstig intelligens, mener ekspert

Teknologiselskaper som Google bør vurdere de uintenderte konsekvensene når de investerer i kunstig instelligens (AI), advarer professor i maskinlæring. Etikken knyttet til maskinlæring (f.eks. talegjenkjenning i smartphones, ansiktsgjenkjenning i digitale kamera, spamfilters, og maskinoversetting) er et omdiskutert tema. Google kunngjorde nylig at de har investert i et stort, tysk forskningssenter på kunstig intelligens, og at de vil opprette et etikkråd for å overvåke arbeidet, melder Techworld.

Amerikanske forskere hevder politisk press undergraver forskningen

Forskere ved offentlige institusjoner hevder eksterne krefter i politikk og industri har tung innflytelse på kvaliteten og omfanget av forskningen deres. Dette viser en stor, ny undersøkelse, som involverer tusenvis av amerikanske forskere, melder Thinkprogress.

Hvordan forskere lurer seg selv – og hvordan de kan slutte med det

Mennesker er bemerkelsesverdig gode til selvbedrag. Men økende bekymring knyttet til reproduserbarhet tvinger mange forskere til å finne nye måter å undertrykke gale antakelser, skriver Nature.

Forskningsfusk i det skjulte

Uredelig forskning foregår sannsynligvis oftere enn universitetene er klar over. Det er få tilfeller som anmeldes. Redsel og hierarkier er noen av grunnene. En anmeldelse leder dessuten bare til en intern utredning, der rettssikkerheten er lav, skriver studentmagasinet Lundagard.se.

Utreder skal lage forslag til håndtering av forskningsfusk i Sverige

Etter at en gjesteforsker ved Karolinska Institutet i Stockholm nylig ble frikjent for anklager om forskningsfusk, er det blitt stilt spørsmål om universitetenes egne utredninger om forskningsfusk. En statlig utreder har nå fått i oppdrag å lage forslag til hvordan fuskeanklager skal håndteres med bedre rettsikkerhet, skriver Dagens Medicin.

Etikken viktig ved brukermedvirkning i psykiatrien

- Forskningsetikken blir ekstra viktig når det gjelder brukermedvirkning, ikke minst innen psykiatrien. Det er jo et følsomt område der alle har egne synspunkter, sier lektor i psykiatrisk helseforskning, Bengt Svensson, til Lunds Universitets magasin.

- Det er uetisk å ikke forske

Foruten alle de tillatelsene som kreves for å utføre klinisk forskning, kreves også pasientenes samtykke. I dag oppmuntres ikke pasienter til å delta, noe som gjør det vanskelig å rekruttere pasienter, mener Hugo Lagercrantz ved Karolinska institutet. Han ønsker et bonussystem som premierer klinikker der pasientene deltar i vitenskapelige studier, skriver Curie.

(Forsidefoto: Kylie Walls / Shutterstock / NTB scanpix)

Powered by Labrador CMS