Etikk 24/7: Forskningspirater, rekordpublisering og giftig kjemikalieforskning

Universitetet i Agder ber Granskingsutvalget om å gjennomgå rektordpublisering. Sage utgir seksbindsverk om forskningsetikk. Hvem er forskningspiratene på det mørke nettet? Og tar det for lang tid å publisere forskning? Hver uke oppsummerer vi de viktigste nyhetene fra forskningsetikkens verden.

Tekst: Johanne Severinsen, kommunikasjonsrådgiver, De nasjonale forskningsetiske komiteene

Forespørsel om gransking

Det har de siste ukene vært offentlig omtale av en forsker ved Universitetet i Agder som har en stor vitenskapelig produksjon og et høyt antall publiseringspoeng, og som samtidig står i en rettsprosess om utvisning med norske myndigheter. UiA har nå sendt forespørsel til det nasjonale granskingsutvalget med spørsmål om å gjennomgå saken, skriver Universitetet i Agder på sine nettsider.

Dette skaper etisk hodebry for forskerne i 2016

Ny teknologi, kunstig intelligens og ekstremisme. Her er de fem viktigste etikknøttene i 2016. forskning.no.

Å skille diagnostikk og forskning

Genetiske undersøkelser er en stadig mer integrert del av helsetjenesten der genetisk utredning og medisinsk forskning ofte glir over i hverandre. Denne kommentaren er et felles innspill for å klargjøre hva som er fremleggingspliktig for regional etisk komité, skriver Ansgar Berg, Camilla Gjerstad og Knut W. Ruyter i et innlegg i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Tar det for lang tid å publisere forskning?

Forskere blir stadig mer frustrerte over tiden det tar å få utgitt en artikkel. Noe må endres, sier de. Dette skriver Nature.

Finnes det en etisk måte å forske på redigering av mitokondrielt DNA?

Nye teknikker for det man kaller mitochondrial replacement techniques (MRTs) kan potensielt hindre at en genforandring i mors mitokondrielle DNA overføres til barnet. Det viktigste etiske spørsmålet blir å balansere nytte og risiko i å utforske dette og minimere risiko for det kommende barnet. Dette ifølge en ny artikkel i Science.

Forskningspiratene på det mørke nettet

Det pågår en kamp om tilgangen til forskning bør være gratis. I fjor ble et nettsted som gir gratis tilgang til artikler fra vitenskapelige tidsskrifter bak betalingsmurer stengt. Nå er nettsiden tilbake i et av de mørke hjørnene av internett, skriver The Atlantic.

Forskningsetikk og big data

Etikken rundt såkalte store data har skapt overskrifter de siste årene – og på mange fronter. Hvordan forsker vi etisk i stordata-alderen?, spør forfatteren bak en ny artikkel i Bulletin of the Association for Information Science and Technology.

Ny bok: Research Ethics - Collection: Context and Practice

Et nytt seksbindsverk utgitt på Sage utorsker både de kontekstuelle og praktiske sidene ved forskningsetikk. De tre bindene som tar for seg kontekst, tar opp temaer som Forskning på mennesker, samtykke, sensitivitet, beskyttelse mot skade, og personvern. De tre bindene som ser på praksis tar blant annet for seg skillet mellom design og implementering, hvordan etiske problemstillinger kan endre seg, og nye kan oppstå.

- Forskning og industripenger er en giftig blanding

Industrifinansierte studier har begynt å dominere forskningen på industrielle kjemikalier, og går I overveldende favør av industriens egne påstander om trygghet, og har I noen tilfeller utelatt data som ville vist en direkte sammenheng mellom å bli utsatt for kjemikaliene, og sykdommer som kreft. Dette hevder Centre for public integrity i radioserien Science for sale.

- Offentlig finansiert forskning er ødelagt

Marc Edwards, en professor i ingeniørfag ved Virginia Tech, undersøkte farlig høye blynivåer I vannreservoaret til Flint i Michigan. “De offentlige byråene som skal beskytte innbyggerne løste ikke problemene, men var problemet, mener han, og spør: Hvilke forskere tør egentlig å gå etter myndighetene? The Chronicle of Higher Education.

Det svenske vitenskapsakademiet: Tillitskrise etter Macchiarini-skandalen

Kungliga svenska vetenskapsakademin sier kredibiliteten til den medisinske forskningen må repareres, melder Science.

Det svenske vitenskapsakademiet: Gjenoppta utredningen om forskningsfusk

Gjenoppta utredningen av mistenkt forskningsfusk i Macchiarini-saken,og la utredningen gjøres av Centrala etikprövningsnämnden. Det krever Kungliga vetenskapsakademien, KVA, og setter også igang sin egen utredning av grensen mellom behandling og forskning, skriver Läkartidningen.

Medisinsk-etisk råd krever regulerin

Det svenske Statens medicinsk-etiska råd – Smer – skriver at det kreves “regulering og kontroll” av den nye teknikken CRISPR/Cas9. Rådet etterlyser også en bred diskusjon om teknikkens muligheter og risiko, ifølge Dagen.se.

- Jeg ble lurt, sier fuskedømt i selvbiografi

Den fuskedømte stamelleforskeren Haruko Obokata sier at hun ble “lurt” til å ta skylden for skandalen rundt hennes diskrediterte artikler om STAP-celler, ifølge hennes nye biografi “Ano Hi”, skriver The Asahi Shimbun.

Den ukjente, dårlig betalte arbeidskraften bak forskning

Mange av Amazons dårligst betalte arbeidere jobber ikke på lageret, med online. De er arbeiderne i Mechanical Turk, (MTurk). Dette er Amazons marked for innkjøp av tjenester fra enkeltindivider, såkalte Turkers. Disse gjennomfører småoppgaver, gjerne kalt Human Intelligence Tasks (HITs), i bytte mot noen øre per oppgave. Oppgavene er svært ulike og kan blant annet innebære transkribering, skriving, redigering, og innholdsmoderasjon. Slike Turkers jobber ikke bare med å oversette setninger eller å tage bilder på Instagram, de bidrar også I akademia, skriver Motherboard.

Australske forskere forsvarer medisinske forsøk på primater

Forskere ansatt av australske myndigheter forsvarer broken av aper til medisinsk forskning som helt avgjørende for å utvikle livreddende behandlinger for mennesker, og avviser anklager om dyremishandling og inkompetanse ved Australske forskningsinstitusjoner. Dette skriver Sydney Morning Herald.

85 % av all helseforskning er bortkastet: hvordan gjør god forskning, få den utgitt og bedre helsegevinsten

Trish Groves reflekterer på LSEs blogg rundt bortkastet forskning, feil og uredelighet I klinisk forskning og folkehelseforskning. Hun beskriver et nytt initiative for å håndtere forsknings- og publiasjonsintegritet fra begge sider. Utfordringen sees overalt, men er spesielt presserende i lav- og middelinntektsland. University of California, og BMJ har gått sammen for å utvikle et e-læringsprogram for forskere innenfor klinisk medisin og folkehelse, kalt Research to Publication.

Uetiske kreftstudier i India kan ha tatt livet av 254 kvinner, hevder amerikansk lege

Men forskerne bak studien sier at deres funn har ført til innføringen av screening for livmorhalskreft I stor skala i utviklingsland, skriver Scroll.in.

(Forsidefoto: Colourbox)

Powered by Labrador CMS