Etikk 24/7: Forskningstyveri, menneske/gris og Dr. Blodig Diaré

Jaroslav Hlava ble for ettertiden kjent som «Dr. Dr. Uplavici», eller «Dr. Blodig Diaré», etter at man forvekslet navnet hans med tittelen på forskningsartikkelen han skrev. (Foto: Wikimedia commons)

Medisinprofessor beskyldt for forskningstyveri. Møt journalisten som avslørte skandaleforskeren ved Karolinska. Hvordan kan vi utnytte helsedata bedre? Les spøkelseshistorien om Dr. Blodig Diaré. Vi har oppsummert den siste tidens viktigste nyheter fra forskningsetikkens verden.

Av: Johanne Severinsen, kommunikasjonsrådgiver og webredaktør, De nasjonale forskningsetiske komiteene

Kjent medisinprofessor beskyldt for forskningstyveri

– Først presset medisinprofessoren meg ut av forskergruppen. To år senere publiserte han mine forskningsresultater som sine egne, hevder UiO-forsker. I åtte har hun kjempet for at dokumentasjonen hun påstår beviser anklagene, skal bli vurdert, skriver Uniforum.

Da saken ble brakt videre, burde forskerens dokumentasjon ha blitt vurdert, mener de sakkyndige som uttalte seg i 2009, professor Ole Didrik Lærum og professor Geir Jacobsen.

– Forskerens dokumentasjon er ikke vurdert fordi Forskningsetisk utvalg konkluderte med at dette ikke var nødvendig, informerer prorektor Ragnhild Hennum. Lederen for Forskningsetisk utvalg Svein Aa. Christoffersen, kaster ballen tilbake til UiO-ledelsen.

Alle har krav på ei korrekt og rettferdig sakshandsaming, skriver Uniforum-redaktør Martin Toft i en kommentar.

Han avslørte skandaleforskeren ved Karolinska

Molde: – Hvordan kan akademia, som søker sannhet, etterprøvbarhet og verifisering, unngå å ta anklager om fusk på alvor?, spør journalisten Bosse Lindquist, som avslørte skandaleforskeren Paolo Macchiarini, skriver Uniforum.

– Macchiarini-saken kunne også skjedd i Norge

– Jeg tror folk blir veldig skremt av at en slik sak kan oppstå på Karolinska Institutet, siden dette er en institusjon man har respekt for. Jeg vil tro mange institusjoner nå går inn i sine egne rutiner og sjekker ut om dette kan skje hos oss, sier Kristin Bjordal, leder for forskningsstøtte ved Oslo Universitetssykehus HF og medlem i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), skriver Forskerforum.

Fiskeriminister Per Sandberg kjeftet på forsker etter sending

Det stormer igjen rundt fiskeriminister Per Sandberg. Igjen er det synspunkter om forskere og forskning som skaper rabalder, skriver Khrono.

NRK melder at fiskeriministeren kom med verbale angrep på forsker etter TV-debatt om oppdrettsnæringen. – Sandberg sa han ikke ville han noe med sånne som meg å gjøre, sier oppdrettskritisk professor til NRK.

Ekspertgruppe skal utrede enklere tilgang på helsedata

Helse- og omsorgsdepartementet setter ned en ny ekspertgruppe som skal se på hvordan man kan utnytte opplysninger i sentrale helseregistre, kvalitetsregistre, befolkningsbaserte helseundersøkelser og biobanker på en bedre måte. Utvalget skal ledes av fagdirektør Marta Ebbing i Folkehelseinstituttet og skal vurdere både juridiske, organisatoriske og tekniske tiltak, skriver Dagens MedisinJacob Hølen, sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, er ett av medlemmene i ekspertgruppen.

Spøkelseshistorien om Dr. Blodig Diaré

Slumsete akademikere kan være livsfarlige, men det kommer også mye fornøyelig fra forskere som ikke er spesielt opptatt av å kvalitetssikre kunnskapen de formidler, skriver Ole Bjørn Rekdal i et innlegg i BT.

Forsker: – Hjernevask-debatten stoppet forskningsprosjektet mitt

– Debatten rundt Hjernevask- programserien gjorde at forskningsprosjektet mitt ble stoppet av OUS i 2010, hevder Vibeke Ottesen i Aftenposten.

Hva er god universitetsledelse?

UiOs uavhengighet og interesser overfor en styringsvillig stat ivaretas best av en valgt rektor, skriver UiO-professorene Johan Frederik Storm, Jan Helge Solbakk, Einar Uggerud, Øyvind Østerud og Arne Johan Vetlesen i et innlegg i Aftenposten.

Forsker anmeldt av intervjupersoner

En forsker ved Uppsala universitet er anklaget for å aldri en gang å ha møtt intervjupersonene i ett av forskningspriosjektene sine, melder SVT.

Miljøverngruppe mener omstridt metanstudie er forskningsfusk

En miljøverngruppe anklager en tidligere forskningsrådgiver ved det amerikansk Environmental Protection Agency for å ha sett bort fra tekniske feil i en industrifinansiert studie av metanutslipp fra olje- og gassanlegg, ifølge Inside climate news.

Uredelighet i forskning: på tide å tenke nytt?

Forekomsten av vitenskapelig uredelighet ser ut til å være økende, og får stadig mer oppmerksomhet både I media og forskningslitteraturen. Mange har uttrykt bekymring over en sannsynlig underrapportering, skader som resultat av fusk og mangelen på en samlet internasjonal definisjon, ivaretakelse av varslere og hvor god etterforskningsprosessen og etterfølgende behandling er. En tilfredsstillende tilnærming til forebygging, avdekking og behandling er ennå ikke i sikte, mener forfatteren bak en ny artikkel i Internal Medicine Journal.

Fusk: lærdom fra forsker-rehab

In 2013 lanserte vi et opplæringsprogram som ingen forskere vil ha på CV’en sin. Deltakerne blir henvist av instutusjonene sine, vanligvis etter å ha fått inndratt forskerpriviledigene sine, skriver James M. DuBois og kolleger fra Saint Louis University i en artikkel i Nature. Omtrent halvparten blir tatt opp på programmet etter å ha unnlatt å oppdage ting som har resultert I feilaktige data eller manglende samtykke. Andre vanlige grunner inkluderer plagiat og problemer med dokumentasjon. Hvor mange av disse grunnene for dårlig forskningspraksis kjenner du deg igjen i, spør de i en uformell avstemming på Natures nettsider.

Forskere skaper menneske/gris-embryo

Forskere i California har forsøkt å dyrke menneskelige organer i griser som et tiltak mot organmangel. De har kombinert stamceller fra mennesker med DNA fra griser, og latt embryoene modnes i 28 dager, før de avslutter eksperiumentet og analyserer vevet, melder The Guardian.

Forskere skal teste genendring på fostre

Svenske forskere har kartlagt genenes utvikling i menneskefosterets første uke. 
Nå vil de endre på fosterets gener, skriver Dagen. 

Fredrik Lanner har nylig publisert en detaljert studie av genuttrykk i den tidlige embryofasen. Nå blir han snart en av de første forskarne i verden som genmodifiserer embryo fra mennesker. Hør ham fortelle om forskningen og svare på spørsmål fra publikum i video fra gjesteforelesningen «Mapping the first week of human embryo development using single cell RNA-sequencing» i Oslo 2. juni 2016, på Bioteknologirådets nettsider.

1500 forskere snakker ut om reproduserbarhet

En ny undersøkelse kaster lys over “krisen” som ryster forskningen, skriver Nature. De har gjennomført kort spørreundersøkelse om reproduserbarhet i forskning. Svarene fra 1576 forskere viser at mer enn 70 % har forsøkt og mislyktes i å gjenskape en annen forskers eksperimenter.

Podcast: Beecher’s Bombshell’

Artikkelen kjent som “Beecher’s Bombshell” ble publisert med titttelen “Ethical and Clinical Research” i the New England Journal of Medicine i 1966. Artiklelen avslørte hvor dårlig det sto til med etikken i forskning på mennesker I USA. I en podcast publisert på PRIMR, diskuterer Susan Lederer betydningen Henry K. Beecher spilte for klimnisk forskningsetikk.

Powered by Labrador CMS