Etikk 24/7: fusk, unoter og spioner

Kreftforsker fuskedømt etter åtte år. Unoter i samfunnsvitenskapen. Og hvordan rettferdiggjøre web-basert observasjon? Få med deg de viktigste nyhetene om forskningsetikk fra uken som gikk.

Av: Johanne Severinsen, kommunikasjonsrådgiver, De nasjonale forskningsetiske komiteene

Forskning for folks helse

- I Morgenbladet 23. oktober kritiserte jeg dagens system for tilgang til forskningsdata. «Uberettiget» og «feilaktig», svarer Knut Ruyter og Tor Even Svanes fra Regional etisk komite i Sør-Øst. Dessverre er kritikken hverken uberettiget eller feilaktig. Den er heller ikke bare min. Og den er ikke rettet mot de regionale etiske komiteene, men mot dagens tidkrevende, kostbare og uforutsigbare system for tilgang til data. Alle aktørene må ta medansvar for at systemet vi er del av, blir bedre, med minst like godt personvern. Dette skriver Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet i Morgenbladet.

Vi trenger flere gode vitenskapelige tidsskrifter

Useriøse aktører vil alltid finnes. Forskningsinstitusjonene må ta ansvar for at disse ikke stikker av med pengene som skal sikre høy kvalitet og åpent tilgjengelige forskningsresultater, skriver Universitetsforlagets tidsskriftansvarlige, Nils Ivar Lahlum, i et innlegg i Aftenposten.

Unoter i samfunnsvitenskapen. Sitering, referanser og forskningsetikk

I siste nummer av Tidsskrift for samfunnsforskning diskuterer Vidar Grøtta siteringspraksiser innenfor samfunnsvitenskap og humaniora. Grøtta argumenterer for samfunnsvitenskapens tendenser til standardisering etter naturvitenskapens idealer ikke nødvendigvis passer for samfunnsvitenskapen og for humaniora, blant annet fordi de to sistnevnte feltene ikke akkumulerer kunnskap på samme måte som i naturvitenskapen.

Å være en god spion: Hvordan rettferdiggjøre web-basert observasjon?

Observasjon av online fora er en relevant metodisk tilnærming for forskere innen en rekke fagområder. Men etiske retningslinjer for slik observasjon utfordrer den etisk bekymrede forsker, skriver Ingeborg Grønning i siste nummer av Etikk i praksis. I artikkelen reflekterer hun rundt hvordan hun selv utførte sine observasjoner på et forum for vektnedgang på nett, og hvordan hun kunne gjort det annerledes for å møte de etiske standardene og kravene til forskning av høy kvalitet.

Kreftforsker skyldig i forskningsfusk

Åtte år etter at det for første gang ble stilt spørsmål ved arbeidet til kreftforsker Anil Potti ved Duke University, er han nå funnet skyldig i vitenskapelig uredelighet. Dette markerer slutten på en av de mest alvorlige fuskesakene sett i amerikansk forskning i de senere år, skriver Science.

Hvordan håndtere tilfeldige funn i billedbehandlingsstudier

Tilfeldige funn i medisinske billedbehandlingsstudier kan skape engstelige pasienter og legge ekstra press på helsetjenesten. I en ny artikkel i British Medical Journal argumenterer J M Wardlaw og kolleger for at leger bør sikre at de personlige, etiske, helsemessige og kostnadsmessige implikasjonene av slike funn håndteres på en forholdsmessig, følsom og økonomisk måte.

Nytt tidsskrift om research integrity og fagfellevurdering

Research Integrity and Peer Review er et internasjonalt, fagfellevurdert open access-tidsskrift som tar for seg alle aspekter ved integritet i publiseringen av forskning, inkludert fagfellevurdering, rapportering av forskning og publiseringsetikk. www.researchintegrityjournal.com/

Loven ikke nok for å gi etisk rettledning

Sverige: Bare en liten del av de etiske dilemmaene forskere konfronteres med faller innenfor loven om forskningsetikk. I dag mangler et forum for levende diskusjon om forskningsetiske spørsmål, skriver Gunnel Colnerud, professor emerita ved Linköpings universitet i Curie.

Kinesisk forskning skadet av falske fagfellevurderinger

Etter at mer enn 100 kinesiske artikler ble trukket fra velkjente internasjonale tidsskrifter for forskningsfusk. Granskerne har avdekket en stor «gråsoneindustri» bestående av ghost writers og forfalskede fagfellevurderinger, skriver Shanghai Daily.

Store legemiddelselskaper inkonsekvente i rapportering fra legemiddelstudier

En ny studie i British Medical Journal viser stor variasjon i hvordan noen av verdens største legemiddelselskaper rapporterer data fra kliniske studier av legemidler.

Forsker trekker seg etter «systematisk fusk» med data

Det medisinske tidsskriftet JAMA vurderer å trekke tilbake en artikkel etter at den granskning fant «utvetydige bevis for systematisk datamanipulasjon» gjort av hovedforfatteren, Sophie Jamal, en kjent kanadisk endokrinolog ved University of Toronto. Dette melder British Medical Journal.

Harvardstudenter lover å ikke jukse

Studenter ved Harvard har for første gang dette semesteret tatt en ed om å ikke jukse. – Det handler om å endre kulturen, sier Brett Flehinger, som er «dean of academic integrity and student conduct» ved Harvard, skriver BBC.

(Forsidefoto: Duke Photography)

Powered by Labrador CMS