Etikk 24/7: Genkartlegging, gravide og vitenskapshistoriens største svindel

Nytt forskningssenter vil kartlegge nordmenns gener for å finne behandling av arvelige sykdommer. Piltdownmannen lurte verden og juksetidsskrift lurte medisinprofessor. Forskere etterlyser flere medisinske studier på gravide kvinner. Vi gir deg de viktigste nyhetene om forskningsetikk fra inn- og utland.

Skrevet av Johanne Severinsen, kommunikasjonsrådgiver og webredaktør, De nasjonale forskningsetiske komiteene

Nytt senter for befolkningsgenetikk

Nytt forskningssenter vil kartlegge genene våre for å finne behandling av arvelige sykdommer. Kristian Hveem, professor i samfunnsmedisin ved NTNU, direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg og Jacob Hølen, sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), diskuterte i NRK P2s Ekko fordeler og utfordringer ved denne typen forskning.

Nytteverdi og muligheter, datasikkerhet og -eierskap, brede samtykker, tilbakemelding av funn, fare for stigmatisering av grupper og deling av data på tvers av landegrenser var noen av temaene.

– Vi har store forventninger til hva genetisk informasjon kan bidra med i medisinsk forskning. Det er spesielt spennende å se på hva som hindrer noen i å bli syke ser vi som spesielt viktig å få mer kunnskap om. Så vi anbefaler folk å fortsette å stille opp i denne forskningen, slik at vi kan styrke fremtidens helsevesen, sa Hølen til NRK Ekko.

Genredigeringens grenser

Når vi nå kan redigere våre egne gener i forsøk på å forbedre oss selv, trues vi av vår egen grenseløshet. Da trenger vi etisk innovasjon, skriver Bjørn Hofmann og Henrik Vogt i et essay i Morgenbladet.

Fjerner forbud mot å finansiere forskning på menneske/dyr-embryoer

Amerikanske myndigheter kunngjorde nylig at de fjerner forbudet mot å finansiere visse typer kontroversielle eksperimenter som bruker stamceller fra mennesker til å skape dyreembryoer som er delvis menneskelige, melder NPR.

Vil la barn samtykke til deltakelse i forskning

Nasjonal forskningsetisk komité for medisin og helsefag vil ved visse typer helseundersøkelser åpne for å senke aldersgrensen for samtykke fra barnet selv, skriver Dagens Medisin.

Mange kliniske utprøvinger på barn blir aldri publisert eller ferdigstilt

Selv om en rekke føderale lover er utformet for å fremme kliniske utprøvinger av produkter på barn, blir et anselig antall forskningsprosjekter enten ikke publisert eller ikke ferdigstilt, ifølge en ny studie, skriver Stat News.

Rusk i maskineriet

Kvaliteten på forskningen rammes av måten den finansieres og selges inn på, skriver Bjørn Vassnes i Klassekampen.

Science-redaktør slår alarm om dalende tillit i befolkningen

Den nye sjefredaktøren i Science, Jeremy Berg, advarer mot at forskere forviller seg over i rollen som politiske kommentatorer, skriver Times Higher Education.

Frykter folkerettsbrudd i Israel

I september drar forskere ved NTNU til Israel for å utrede mulighetene for et norsk-israelsk forskningssamarbeid om petroleum. Det vekker reaksjoner, melder Vårt Land.

Medisinsk toppforsker lurt av røvertidsskrift

Tvilsomme vitenskapelige tidsskrifter florerer på nett. Medisinprofessor ved UiO ble lurt til å bli sjefredaktør for ett av dem. Nå advarer han andre forskere mot å gå i fellen, skriver Apollon.

Mannen som lurte verden

Piltdown-mannen var først en sensasjon, så vitenskapshistoriens største svindel. Nå kan saken være oppklart, melder NRK.

Les også: Fabricating science: discussing fraud can rebuild community confidence and deepen understanding of how science works

Hindringer for forskning: bioetiker tar opp mangelen på HIV-studier på gravide kvinner

En forskergruppe jobber med å finne ut hvilke barrierer som hindrer forskere i å studere HIV-viruset hos gravide kvinner. Anne Lyerly fra UNC School of Medicine tar opp det akutte behovet for begrensning og behandling av HIV for noe man antar er 1,5 millioner kvinner i verden med HIV som føder hvert år, skriver Science Daily.

Når gravide kvinner trenger medisin, møter de et tomrom

Amerikanske Center for Disease Control and Prevention (CDC) anslår at 70 prosent av gravide kvinner I USA tar minst ett reseptbelagt medikament, for eksempel for diabetes eller allergier. Men samtidig anerkjenner CDC de at fordi gravide kvinner vanligvis ikke blir inkludert i legemiddelutprøvinger, vet vi veldig lite om hvilke effekter av de fleste medikamenter har på svangerskapet, rapporterer NPR.

– Vi trenger et bedre system for å avdekke forskningsfusk

Siden 2011 har kun seks tilfeller av vutenskapelig uredelighet blitt behandlet på nasjonalt nivå. Så lave tall tyder snarere på et dårlig fungerende system enn en tilsynelatende redelig forskerstand. Vi mener regelverket bør forsterkes på sentrale punkter, skriver Göran Collste, Kjell Engelbrekt og Paul Hjemdahl i et innlegg i Dagens Nyheter.

Flere svenske forskere melder fra om uredelighet og fusk

Macchiarini-saken har vist hvor ille det kan gå hvis ingen setter en stopper for uredelige forskere. Nå tør flere slå alarm om fusk, forfalskning og fabrikkering av data, melder På høyden.

Les også:

(Forsidefoto: John Cooke / Wikipedia)

Powered by Labrador CMS