Etikk 24/7: Genomsekvensering, akademisk frihet og statistikkfeil

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

- Genomsekvensering krever ny tilnærming til samtykke, hevder norske forskere. Høyskole får kritikk for plagiathåndtering. Og kan egentlig språket avsløre fusk i forskning? Få med deg de viktigste nyhetene om forskningsetikk fra uken som gikk.

Genomsekvensering i forskning krever ny tilnærming til samtykke

Papirbasert samtykkeskjema til én gangs bruk er ikke nødvendigvis den beste løsningen når forskningsdeltakere skal samtykke til genomsekvensering, skriver forskere ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus i et innlegg i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Norske forskere: – Den akademiske friheten i Norge er blitt dårligere

Nesten halvparten av norske forskere mener beskyttelsen av den akademiske friheten har blitt verre de siste årene. Dette mener de i større grad enn sine europeiske kolleger. Dette skriver Uniforum.

Anklager om plagiat på kristen høyskole

En ansatt har anklaget to kolleger for å plagiere forskningsarbeid. Høyskolen får kritikk for håndtering av saken, melder Forskerforum.

Kan språket avsløre fusk i forskning?

Har forskningsjuksere enn spesiell måte å skrive på? Ja, mener forskere bak ny studie. Men slett ikke alle er overbevist. forskning.no.

Vurderte ikke institusjonens ansvar i fuskesak

Etter en fem år lang gransking har amerikanske Office of Research Integrity (ORI) erklært tidligere forsker ved Duke University, Anil Potti, skyldig i forskningsfusk. Nå får ORI kritikk for ikke å ha tatt opp dekanenes ansvar i saken. Dette melder The cancer letter.

Europarådet retter søkelyset mot forskningsintegritet

Europarådet anser forskningsintegritet som en av sine topprioriterte områder innenfor forskning og innovasjon. Nå har de publisert et utkast til konklusjoner omkring temaet.

Å ta forskningsprøver skal bli rutine i Sverige

I dag tas prøver som trengs til forskning ved siden av de vanlige rutineprøvene. I fremtiden skal de kunne tas samtidig, noe som blant annet gjør det mulig å ta forskningsprøver også fra akutt syke pasienter, skriver Vårdfokus.

Vil bedre etikken for forskning på sosiale medier

En ny britisk rapport oppfordrer til å bedre de etiske standardene for forskning på sosiale medier, samtidig som det er mye bekymring i britisk offentlighet om hvordan forskere bruker sosiale medier. Fra Research.

Bruk av sosiale medier i klinisk forskning: casestudier tar opp etiske gråsoner

Bør man gripe inn hvis man som forsker på folkehelse gjennomgår Facebook-profilene til 14 år gamle gutter for å se etter referanser til skytevåpen og oppdager bilder eller tekst som viser til en potensielt truende situasjon? Hvilke personvernnivåer bør disse barna kunne forvente på nett?

The Clinical Research Ethics Consultation Collaborative tilbyr rådgivning til forskere, og har nå publisert casestudier om de mest utfordrende sakene de har vært ute for. Dette skriver Stanford Medicine på sin blogg.

Påvirkes allmenhetens tillit til forskning av medieoppslag om forskningsfusk?

I løpet av det siste tiåret har man sett en gradvis nedgang i tilliten til forskning i Sverige. Man har stilt spørsmål om dette kommer av medieoppslag om vitenskapelig uredelighet, skriver forskerne bak en ny studie. Her gjennomgår de svensk mediedekning av vitenskapelig uredelighet mellom 2002 og 2013. Konklusjonen er at denne typen mediedekning faktisk har en positiv, og ikke en negativ effekt på folks tillit til forskning. Göteborgs universitet.

Vil gjøre det enklere å avdekke statistikkfeil

Forskningslitteraturen inneholder altfor mange feil, sist sett innenfor psykologien. Derfor skapte Michèle B. Nuijten og kolleger ved universitetet i Tilburg programmet «statcheck», som automatisk trekker ut statistikk fra artikler og rekalkulerer p-verdiene.

I en studie publisert i Behavior Research Methods gjennomgikk forskerne 250,000 p-verdier rapportert i åtte store psykologitidsskrifter mellom 1985 og 2013. Og mistankene deres ble bekreftet: Halvparten av artiklene de undersøkte inneholdt minst én statistikkfeil, og i åtte av artiklene var feilen slik at den kunne ha påvirket konklusjonen. Dette melder Retraction Watch.

Replikasjonsproblemer i psykologi

Er replikasjonsproblemene i psykologi en krise eller «storm i et vannglass»?, spør Jeremy D. Safran i Psychology Today.

Powered by Labrador CMS