Etikk 24/7: Omstridt vaksinefilm, gravide og 10.000 gener

Andrew Wakefield mistet legelisensen etter å ha forfalsket studie som koblet MMR-vaksinen og autisme. Studien brukes likevel fortsatt som grunnlag for antivaksinebevegelsen. Nå har han laget dokumentarfilm om saken. (Foto: YouTube)

Andrew Wakefield forfalsket studie som koblet vaksiner og autisme.  Nå er kinofilmen her, regissert av Wakefield selv. Ap-politiker vil gjøre all genetisk informasjon fra 10 000 nordmenn tilgjengelig for forskning. Og er gravide kvinner er den mest underrepresenterte gruppen i medisinsk forskning? Vi har oppsummert ukens viktigste nyheter fra forskningsetikkens verden.

Av: Johanne Severinsen, kommunikasjonsrådgiver og webredaktør, De nasjonale forskningsetiske komiteene

Lar seg smitte av influensa frivillig

Ved et forskningssenter i London lar frivillige seg infisere av influensavirus, melder NRK.

Sekretariatleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, Jacob Hølen, forteller at det ikke er noe i norsk regelverk som hindrer at deltagere får betaling. Men han viser til et viktig prinispp i Norge der penger ikke skal være den viktigste motivasjonen for å delta i forskning.

– Retningslinjene våre sier at du ikke skal betale slik at folk er villige til å delta i noe de ikke ville gjort uten penger. Det kan true frivilligheten ved samtykket, sier Hølen til NRK.

Er forskning på sjødeponier kjøpt og betalt?

Interessekonfliktene står i kø når forskning, næringsliv og politikk møtes i norske fjorder, skriver forskning.no

Bekymret for press på forskere

– Forskningspolitisk sett er det mye mer fokus på at forskning skal være med på å løse de større samfunnsutfordringene nå enn før. Det er et legitimt krav, men man kan stille spørsmål om hva som er nytte og hvem som egentlig bestemmer. Det kan være at det bare er noen få grupper med veldig sterke økonomiske interesser som er med å definerer hva man skal forske på, sier Helene Ingierd, sekretariatsleder Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) til Fiskeribladet Fiskaren.

Tidligere fiskarlagsleder Reidar Nilsen synes ikke forskerne skal være redde for næringsinnblanding. –Forskning må være nyttig, hvis ikke er det ikke noe vits i å forske, sier Nilsen i Fiskeribladet Fiskaren.

Utfordrende å være kritisk forsker i Stavanger-regionen

Oljekrisa får Vestlandet og Stavanger til å blø. Forskere skal nå plastre såret. Men politikere og næringsliv vil helst ha en heiagjeng, ifølge forskning.no

På lykke og fromme

Den gode hensikt har forrang foran vitenskapen når politikere skal finne løsninger. Da er det ikke så rart det ofte går galt, skriver Bjørn Vassnes i Klassekampen.

UiT skal få på plass etiske retningslinjer

UiT Norges arktiske universitet vil etablere etiske retningslinjer for samarbeid med nasjonale og internasjonale selskaper, skriver Universitetsavisa.

Vil samle gena til 10 000 nordmenn

Ein bør gjere all genetisk informasjon frå 10 000 nordmenn tilgjengeleg for forsking, meiner Torgeir Micaelsen i Arbeidarpartiet. Forskarane er ueinige seg imellom om det er ein god idé, skriver Bioteknologirådet.

Akadem– Hvordan går man fra akademisk frihet som et ideal til forskningsfrihet som er mer konkret? Spurte Vidar Enebakk (NESH), på et seminar om akademisk frihet i regi av Norsk Faglitterært Forfatterforbund og Forskerforbundet tirsdag denne uken.

– Når så mange forskere føler at den akademiske friheten har blitt redusert de siste årene så er det empiri vi må forholde oss til, fortsatte han, skriver Forskerforbundet.

Skadelig forskningsetikk?

- Etiske retningslinjer […] innskrenker forskningens frihet. Derfor er det et tankekors at forskningsetikken er statlig kontrollert, skriver Paul Bjerke i et innlegg i Aftenposten.

- Norge går foran når det gjelder forskningsetikk

- Norge ligger langt foran Sverige når det gjelder forskningsetisk bevissthet. I april innførte nabolandet retningslinjer som faktisk gir konkret veiledning, skriver Göran Collste. Han vil se noe liknende i Sverige, skriver han i Curie.

Vi må kunne skille fusk fra slurv

Det finnes verken en enhetlig definisjon eller håndtering av uredelighet i forskning ved svenske læresteder i dag. I mange tilfeller handler det mer om slurv enn bevist fusk, men grensene er utydelige. En regjeringsoppnevnt utredning tar nå for seg begrepene og skal lage forslag til konkrete endringer av systemet, skriver Curie.

Ny lov baner vei for vitenskapsetiske legemiddelkomiteer i Danmark

Det danske Folketinget har vedtatt en ny lov om kliniske legemiddelforsøk, som treer i kraft i 2018. Nå bliver det opprettet vitneskapsetiske legemiddelkomiteer, melder Dagens Pharma.

Kritiske til “Vaxxed”

På overflaten kan filmen “Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe” se ut til å være en glatt produsert vitenskapelig dokumentar med masse data om en av de viktigste problemstillingene i vår tid. Men det filmen ikke kommer inn på, er vel så overbevisende som det den faktisk formidler. Her er det du trenger for å sette «Vaxxed» i kontekst, skriver Washington Post.

 

Hvor er de menneskelige subjektene i Big Data-forskning?

De etiske rammeverkene for forskning på store data er svært omdiskuterte og i konstant endring, og de potensielle skadene slik forskning kan volde er vanskelig å forutsi. I en ny artikkel i Big Data and Society undersøker forfatterne flere omstridte tilfeller av forskning på store data blant annet Facebooks studie om følelsesmessig smitte og bruken av geografiske data som bidro til å identifisere gatekunstneren bak pseudonymet Banksy. 

- Forskere er like usikre som deg på Big Data-etikk

Når en student i starten av mai publiserte data fra 70000 OkCupidbrukere, inkludert brukernavn og seksuelle preferanser, ble mange sinte. Det ble de også de da forskere hos Facebook manipulerte innholdet i brukernes feed i en studie om «humørsmitte». Overraskende nok hadde ikke forskerne bak noen av disse studiene sett for seg en så kraftig reaksjon. Dette viser hvor uutprøvd etikken innenfor dette forskningsfeltet er. I motsetning til medisinsk forskning, som har tatt form etter tiår med kliniske utprøvinger, begynner risikoen – og nytten – ved å analysere store, delvis offentlige databaser så smått å bli tydelig for oss, skriver Wired.

- Gravide kvinner er den mest underrepresenterte gruppen i medisinsk forskning

Når det kommer til legemiddeltrygghet, er graviditet for en stor del en forskningsfri sone, skriver Mother Jones.

Fotballiga beskyldes for å forsøke å kjøpe innflytelse på hjernerystelsesstudie

Nestleder for det amerikanske National Football Leagues (NFL) komité for hjerneskader, avkrefter påstandene om at han sto bak et forsøk på å påvirke en stor amerikansk offentlig finansiert forskningsstudie på fotball og hjernesykdom. NFL skal ha trukket sin støtte til studien etter at National Institutes of Health (NIH) øremerket 16 millioner dollar i forskningsmidler til en professor i nevrologi som har vært kritisk til fotballigaen, skriver NYSE post.

Amerikansk forsker forfalsket dusinvis av eksperimenter

En tidligere forsker ved University of Michigan og University of Chicago diktet opp mer enn 70 eksperimenter på hjerteceller, Ifølge Office of Research Integrity. Dette melder The Scientist.

Lager etisk rammeverk for forskning på offentlige data

Britiske myndigheter har utgitt et utkast til retningslinjer for politikere og forskere som bruker offentlige data. Retningslinjene skal hjelpe dem å navigere i juridiske og etiske problemstillinger de kan støte på, skriver Statslife.

Risikoen for reidentifisering vs behovet for å identifisere individer i forskning på sjeldne sykdommer

Det er en økende bekymring både i etikklitteraturen og blant lovgivere for at deidentifisering eller koding av persondata og biologiske prøver er ikke nok for å beskytte personvernet til forskningssubjekter på grunn av muligheten for reidentifisering. Spesielt når det gjelder forskning på sjeldne sykdommer er det et særlig og veldokumentert behov for forskningssamarbeid slik at data og biologiske prøver fra flere uavhengige studier kan deles på tvers av landegrenser, skriver forfatterne bak en ny artikkel i European Journal of Human Genetics.

(Forsidefoto: Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe)

Powered by Labrador CMS