Etikk 24/7: Rovtidsskrifter, snus og glasshus

- Ville NTNU slått det like stort opp om overskriften var: «Snus er ikke skadelig», eller ville det være dumt nå i forkant av statsbudsjettet? spør Kristian Gundersen og kolleger i et innlegg på NRK Ytring. (Foto: UiO)

- Uetisk forskningsformidling, mener Kristian Gundersen og kolleger om NTNUs snusforskning. – Hørte jeg det single i glass? svarer NTNUs kommunikasjonsdirektør. Falsk etikktidsskrift lurer forskere. Fem tegn på at du kan stå overfor et “rov-tidskrift”. Vi har oppsummert ukas viktigste nyheter fra forskningsetikkens verden.

Skrevet av Johanne Severinsen, kommunikasjonsrådgiver og webredaktør, De nasjonale forskningsetiske komiteene

Nylig meldte forskere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) at snus er like farlig som røyking. «Selv om man aksepterer forskernes egen statistikk og øvrige framstilling av dataene, er konklusjoner som at ‘Snus er like farlig som røyking’ eller at snus er farligere enn vi trodde, helt urimelige,» skriver Kristian Gundersen, Jo C. Bruusgaard og Göran E. Nilsson i en kronikk på NRK Ytring.

- Forskningsformidling som dette vil på lengre sikt svekke universitetenes og forskningens omdømme, og vi mener formidlingen er uetisk på grunn av manglende samsvar mellom forskningsfunn og formidling. Vi etterlyser etiske regler for formidling som ligner dem man har for forskning, skriver de.

- Gundersen går hardt ut mot at NTNU har formidlet saken nettopp i Forskning.no og kaller det produktplassering, skriver Christian Fossen, kommunikasjonssjef NTNU, i et svar til Gundersen, Bruusgaard og Nilsson.

- Som forsker har Gundersen selv benyttet seg av den samme kanalen, nettopp under vignetten «produsert og finansiert av UiO» (Kortvarig dopingbruk kan ha permanent effekt). Hørte jeg det single i glass? Gundersen og hans to våpendragere serverer grove insinuasjoner og konspirasjonsteorier om motivene til både til forskeren og oss som formidlere. Påstandene faller på sin egen urimelighet og sier vel mest om tankesettet til innleggsforfatterne, skriver Fossen.

Terrorforsker: - Personvernhensyn har forhindret oss i å forstå hvorfor norske ungdommer blir IS-krigere

Den nye boken «Fremmedkrigerne», skrevet av VG-journalist Erlend Ofte Arntsen, handler om en kompisgjeng på totalt 11 gutter fra Fredrikstad, som endte opp som IS-krigere i Syria.

FFI-forsker Thomas Hegghammer mener boken gir en helt ny innsikt i årsakene til at ungdom blir radikaliserte, og sier til at norsk personvernhensyn har tidligere forhindret forskere i å forstå hvorfor helt vanlig ungdom ender opp som IS-krigere, ifølge Nettavisen.

Kjenner til forskningsjuks

En anonym spørreundersøkelse blant doktorgradskandidater ved Det medisinske fakultet ved UiO viser at de kjenner til forskningsjuks, viser en undersøkelse fra Tidsskrift for den norske Legeforeningen. Dette melder NRK.no.

De viser til artikkelen Vitenskapelig uredelighet – kunnskap, handlinger og holdninger hos doktorgradskandidater, skrevet av Bjørn Hofmann og Søren Holm i Tidsskrift for Den norske legeforening.

- Vår studie tyder på at doktorgradskandidater ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo kjenner til forskningsfusk både generelt og fra egen avdeling. Enkelte oppgir at de det siste året har begått vitenskapelig uredelighet. Hver femte doktorgradskandidat hadde vært utsatt for uetisk press, de fleste om forfatterskap. Et flertall var usikre på om deres avdeling hadde regler for vitenskapelig redelighet, og en betydelig andel av kandidatene aksepterer handlinger som oppfattes som uredelige, skriver Hofmann og Holm.

Men hva ligger egentlig bak overskriften «Doktorgradskandidatar kjent med forskingsjuks»? spør forskingsjournalist Åsmund H. Eikenes på framtida.no.

Tidligere UiO-professor tatt for plagiat

Professor innrømmer å ha plagiert mens han var ansatt ved Universitetet i Oslo, melder Universitas.

Ti år etter Sudbø-saken

Oppmerksomheten om vitenskapelig uredelighet har økt, og mottiltakene er blitt flere. Men publiseringspresset i forskning er ikke blitt mindre, skriver Magne Nylenna i en leder i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Etikkens ytterpunkter

Bioteknologisk forskning støter stadig mot rettslige og etiske grenselinjer. Forskning må av og til stanses mens vi forsøker å forstå konsekvensene av det vi gjør, skriver Ketil Slagstad i Tidsskrift for Den norske legeforening.

– Mer juks og konflikter på universitetene

Europeiske universiteter har gått gjennom en revolusjon, hevder en dansk forsker. Mer konkurranse fører til flere konflikter, mer snusk og et statustap for forskerne, sier den danske professoren Ove Kaj Pedersen i et intervju med Uniforum.

Forskning og politikk

- Det er god timing når forskningsleder ved Nordlandsforskning Ingrid Bay Larsen nå advarer mot en økende politisering av norsk forskning, skriver Avisa Nordland på lederplass.

- Vi har alle berg av interessekonflikter i forskningen vår

- Hva som er relevant eller irrelevant er vanskelig å si. I stedet for endeløse lister over egne verdier, medlemsskap i pariter og foreninger og relegiøse overbevisninger er det etter mitt syn viktigere å vurdere forskningen på forskningens premisser, mener Mickey Gjerris, lektor og medlem av Det Etiske Råd. Han svarer en omskjæringskritiker, som vil ha forskernes tro frem i lyset.

Google, Facebook, Amazon jobber sammen for etisk AI

The Partnership on Artificial Intelligence to Benefit People and Society består av Amazon, Facebook, Google, IBM og Microsoft. De vil alle ha en representant med i gurppens styre.

Partnerskapet skal utføre forskning og anbefale beste praksiser knyttet til etikk, rettferdighet og inkludering, åpenhet, personvern og interoperabilitet, samarbeid mellom mennesker og systemer for kunstig intelligens, og hvor troverdig, pålitelig og robust teknologien er, ifølge gruppens egen kunngjøring. De skal derimot ikke drive lobbyvirksomhet mot myndigheter eller andre lovgivende organer, skriver Time.

BBC World Service retter søkelyset mot the Francis Crick Institute

Fra 15. oktober vil BBC World Service vie en uke med spesialprogrammer og livesendinger til å utforske Francis Crick-Instituttets visjoner, inkludert en stor debatt om de raske endringene og etikken i genetisk forskning, melder BBC.

Vitenskapen er rigget for dårlig forskning, mener forskere

Når det er lønner seg å bruke dårlige forskningsmetoder, er vitenskapens troverdighet i fare, skriver forskning.no.

Forskere oppfordrer til mer åpne etiske komiteer

I en artikkel i British Medical Journal oppfordrer Jonathan Mendel med kollegaer til mer åpenhet om etikkomiteers beslutninger. 

Falsk etikktidsskrift lurer forskere

Det finnes et hav av falske vitenskapelige tidsskrifter som publiserer falske studier innen nær sagt alle fagfelt. Men nå finnes det en merkeligere vri: et etikktidsskrift som publiserer hva som helst for 900 dollar, melder Vancouver 24 hrs.

Fagfellevurdert artikkel eller jukseforskning? Hvordan se forskjellen?

Med et hav av informasjon lett tilgjengelig, kan det av og til være vanskelig å skille mellom vitenskapelige artikler og jukseforskning. I 2008 begynte Jeffrey Beall, bibliotekar og førsteamanuensis ved University of Colorado Denver å se nærmere på såkalt «predatory publishing. Begrepet viser til publikasjoner som ber om tekster fra forskere uten å si noe om publiseringsavgift før etter at forskeren har sendt inn manuskriptet. Da holder de teksten som «gissel» inntil forfatteren betaler, enten for å få artikkelen publisert eller trukket tilbake.

På sin egen nettside har han samlet en liste over nesten 1000 potensielle eller sannsynlige «rov-forlag». Han har også laget en liste over kriterier som kan brukes til å avsløre slike:
Faresignaler kan være:

  1. Når forlagets eier er satt opp som redaktør for alle tidsskriftene utgitt på forlaget
  2. Når flere tidsskrifter har samme redaksjonsråd
  3. Når forlaget sender spam-forespørsler om fagfellevurdering til forskere som ikke er kvalifisert til å vurdere de innsendte tidsskriftene
  4. Når forlaget krever avgift av forfatterne for å publisere, men krever overføring av opphavsrettigheter og beholder opphavsrett til tidskriftets innhold
  5. Når forlaget har dårlig vedlikeholdte nettsider, med døde lenker, skrivefeil og grammatiske feil på nettsidene

CTV News

Når skandalene rammer vitenskapen

Verden dømmer i svart-hvitt og bare streng overholdelse av prinsipper kan gjenvinne offentlighetens tillit. Glem 50 shades of grey – etiske problemstillinger kommer i langt flere nyanser. Men hvor komplekse de enn er, er den brutale sannheten at den offentlige opinionen har en tendens til å operere i sort-hvitt.

En tydelig forpliktelse til å følge prinsipper er det eneste pålitelige forsvar, selv om dette betyr kortsiktige tilbakelslag for omdømme eller produktivitet mens man luker ut dårlig praksis og «bad apples», skriver Times Higher Education.

Forskere gir råd, men lytter mydighetene?

Denne uken vil en globalt toppmøte vurdere effekten av forskning og ekspertise på myndighetenes politikk. Men det er allerede klart at det fortsatt er en lang vei å gå, skriver The Guardian. 

Baby med tre foreldre skaper håp og etisk bekymring

Mange spørsmål knyttet til rapporter om baby skapt ved hjelp av kontroversiell teknikk for å skifte ut mitokondrier, melder Nature.

Powered by Labrador CMS