Forskningsetikk fra uken som gikk: omstridt vaksine, trukket doktorgrad og langtidsmelding uten forskningsetikk

Av Ingrid Torp, kommunikasjonsrådgiver i De nasjonale forskningsetiske komiteene (Illustrasjonsfoto av herpes-virus: Wikimedia)

– Oppsiktsvekkende fravær av forskningsetikk

«Som nasjonal rådgivende ressurs for forskningsetiske spørsmål, mener NENT det er oppsiktsvekkende at forskningsetikk er nærmest fraværende i en melding som legger rammene for og uttrykker Regjeringens mål med forskning og høyere utdanning i de kommende år».

Det skriver Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) i sitt høringsinnspill til regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024.

– Forskningsetisk innsikt må reflekteres i forskningspolitikken og langtidsplanen. Dette gjøres ikke i tilstrekkelig grad i denne meldingen, sier Helene Ingierd, sekretariatsleder for NENT.

Les mer om saken, samt hele høringsuttalelsen.

Omstridt testing av herpes-vaksine

En eksperimentell vaksine som skal stanse herpesutbrudd er testet på den karibiske øya St. Kitts. Verken amerikanske myndigheter eller myndighetene på St. Kitts og Nevis har godkjent forsøkene, skriver Scientific American

Studien er ledet av en professor ved Southern Illinois University i USA.  

Ifølge blackaids.com var de 20 forskningsdeltagerne i all hovedsak amerikanere med herpes om ble fløyet til øya for vaksinasjon.

«Det de gjør er åpenbart uetisk», sier Jonathan Zenilman, leder ved Johns Hopkins Bayview Medical Center's avdeling for infeksjonssykdommer. Han peker på at konsekvensene kan bli store når regelverket blir omgått.

«Folk kan dø.»

Partiskhet og svindel i nye retningslinjer

The Committee for Publication Ethics (COPE) har lansert oppdaterte retningslinjer for prosessen med fagfellevurdering - vurdering av artikler før publisering i vitenskapelige tidsskrifter.

Komiteen – som har mer enn 11.000 medlemmer globalt – tar opp forskningsetiske utfordringer knyttet til publiseringsprosessen. Retningslinjene bygger blant annet på 20 års erfaring med case-basert arbeid under COPEs årlige forum. Et klart mål er å være proaktive.

«Det å forebygge problemer eliminerer dem kanskje ikke alltid helt, men det kan definitivt reduserer forekomsten. Vi ser at dette er tilfellet for de gjentagende problemene knyttet til fagfellevurdering» skriver Charon Pierson og Elizabeth Moylan i COPE i et blogginnlegg på nettsiden til London School of Economics and Political Science.

Partiskhet og svindel er blant de nye problemstillingene som tas inn i COPEs retningslinjer - problemstillinger som har blitt aktuelle de senere årene.

Dansk forsker fratatt doktorgraden

— Det er nok uvanlig at man blir fratatt en doktorgrad, sier jurist Annette Birkeland i De nasjonale forskningsetiske komiteene til nettavisen Khrono.

Forrige uke ble det kjent at hjerneforskeren Milena Penkowa er fratatt sin doktorgrad ved Københavns Universitet. Universitetet skriver blant annet følgende om saken på sin hjemmeside:

”Milena Penkowa indleverede i 2003 en disputats, hvor en del af de dyreforsøg, der indgik, ikke var gennemført. På grund af mistanken herom afviste bedømmelsesudvalget disputatsen. For at dække over disse forhold forfalskede Milena Penkowa centrale dokumenter. Dette blev fastslået ved Østre Landsrets dom af 8. september 2016.”

Ifølge Politiken ble Penkowa dømt til ni måneders betinget fengsel for dokumentforfalskning i byretten, men hun ble senere frikjent av landsretten, skriver Khrono.

— I Danmark har de ikke hatt nasjonale forskningsetiske retningslinjer. Det var først etter Penkowa-saken at de lagde «Den danske kodeks for integritet i forskning» i 2014. De hadde en lov om vitenskapelig uredelighet, men de hadde ingen nasjonale systemer for hvordan de skulle bygge god forskningsetikk, det var overlatt til institusjonene selv, sier Annette Birkeland til Khrono.  

Prosessen med fagfellevurdering må være transparent

Åpenhet var tema for årets internasjonale fagfellevurderings-uke (Peer Review Week). Arrangementet gikk av stabelen forrige uke, med en rekke ulike fysiske og digitale arrangementer.

«Det å forsikre at fagfellevurderingsprosessen er transparent både for de som vurderer og lesere, uavhengig av om prosessen er åpen eller anonymisert, bygger forståelse for og tillit til vitenskapelig kommunikasjon», sier arrangementsleder Alice Meadows i en pressemelding.

Mer enn 20 organisasjoner sto bak årets arrangement. Blant dem er forlaget Springer Nature, som har laget en egen enkel guide til fagfellevurdering.

Powered by Labrador CMS