Interessekonflikter, innsatte og islandsk genforskning

Næringsminister Per Sandberg påpeker til Bergens Tidende at Havforskningsinstituttet skal være et næringsvennlig institutt, som skal dele ambisjonene regjeringen har for oppdrettsnæringen. (Foto: Flickr/© 2015 Alexander Helberg)

Er forskningen fri og uavhengig eller kjøpt og betalt? Per Sandberg vil ha næringsvennlig forskning fra Havforskningsinstituttet. Forskerforbundet er sterkt kritiske. Og kan journalister bidra til å holde forskere i ørene? Vi gir deg siste ukers viktigste nyheter om forskningsetikk fra inn- og utland.

Av: Johanne Severinsen, kommunikasjonsrådgiver og webredaktør, De nasjonale forskningsetiske komiteene

Sandberg: Forskerne skal være næringsvennlige. Forskerforbundet: kritiske til «heie»-krav

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) vil be uavhengige eksperter gå gjennom en forskningsrapport fra Havforskingsinstituttet som næringen er kritisk til. Sandberg påpeker til Bergens Tidende at Havforskningsinstituttet skal være et næringsvennlig institutt, som skal dele ambisjonene regjeringen har for oppdrettsnæringen, melder NRK Hordaland.

Dette får blant annet Forskerforbundet til å reagere. - Arbeidsdelingen blir veldig snål dersom Sandberg skal legge politiske føringer i munnen på forskere. Slike forskere ville ikke jeg stolt på, sier professor Steinar Vagstad, som sitter i hovedstyret til Forskerforbundet, til Aftenposten.

Er professoren fri og uavhengig, eller kjøpt og betalt?

Dette spørsmålet stiller Svein Sjøberg i en kronikk i Aftenposten. Stadig oftere bør vi, også journalister, spørre: Kan vi stole på forskerne? Er de nøytrale, objektive og uavhengige? Har forskeren lojalitetsbånd som ikke er så synlige, eller kanskje patenter eller kommersielle produkter? Er de selgere i forskerfrakk? skriver Sjøberg.

Private interesser og etikk i forskning

Sheldon Krimsky er professoren bak boken Science in the Private Interest (2003), som handler om industrifinansiert forskning. I et intervju med Tufts Daily snakker han om koblinger mellom private midler og forskning.

Flere artikler ble trukket tilbake i 2015

Antallet forskningsartikler som ble trukket tilbake av tidsskriftene, steg fra 500 i 2014 til 684 i 2015, melder videnskab.dk. Dette tilsvarer en økning på 37 %. Tallene er hentet fra Retraction Watch.

Hvor mye er du villig til å gi forskerne innblikk i?

Ville du gitt forskere nøkkelen til hjemmet ditt for så å la dem kartlegge alt du eier, koble funnene med andre opplysninger om deg og dele dataene med andre forskere? skriver Elin Fugelsnes på forskning.no.

Bekymret for stipendiaters holdninger

Nesten ingen stipendiater innen medisin innrømmer å ha fusket. Likevel synes forskerne bak en ny studie om vitenskapelig uredelighet at resultatene er urovekkende, skriver Elin Fugelsnes på forskning.no.

Bagatellmessig plagiat hos dansk minister

Khrono melder at Danmarks tidligere utdanningsminister er frikjent i beskyldninger om fusk og plagiat i sin doktorgradsavhandling.

- Tillit er nøkkelen til økt mangfold i genetisk forskning

Genterapi kan i fremtiden gi livreddende behandling for diabetes, kreft, sigdcelleanemi og andre sykdommer som i uforholdsmessig stor grad rammer etniske minoriteter. Likevel er mange svarte amerikanere svært skeptiske til genetisk forskning. Grunnen skal blant annet være det svært omstridte Tuskegee-eksperimentet, der svarte menn ble påført syfilis og deretter studert i flere tiår, uten å få behandling for sykdommen. Dette skriver Medicalxpress.

Er vitenskapelig uredelighet et større problem enn vi tror?

Vitenskapelig uredelighet kan være et større problem enn mange forskere tror, ifølge en ny rapport fra Science Europe, EU-organisasjonen som representerer interessene til europeiske forskere og finansierende organisasjoner, melder Science Nordic. De skriver også at Danmark og Sverige nå revurderer hvordan de etterforsker anklager om forskningsfusk og uredelighet. Bakgrunnen er en serie skandaler i nordisk forskning.

Macchiarini får sparken

Karolinska Institutet har besluttet å avskjedige den skandaleombruste forskeren Paolo Macchiarini, skriver Universitetsavisa.

Les også:

Kan journalister bidra til å holde forskere i ørene?

Kan gravejournalistikk være løsningen på den såkalte replikasjonskrisen i forskning? Er det på tide at journalister og forskere jobber tettere sammen, spør Pacific Standard.

Fanger som forskningsdeltakere

Selv om innsatte er en sårbar gruppe på grunn av begrensningene de har når det gjelder frihet og autonomi, kan rutinemessig eksklusjon fra deltakelse I forskning være lite fordelaktig, skriver forfatterne bak en ny artikkel i Journal of Medical Ethics. Nå vil de ha en ny gjennomgang av gjeldende retningslinjer i Storbritannia og andre land.

Islandsk kartlegging avslører kreftrisiko

Et genforskningsselskap på Island kan regne ut hvem i befolkningen som har skyhøy arvelig risiko for brystkreft og tidlig død. Det har skapt stor debatt i landet, dels omkring de etiske aspektene ved å påtvinge folk sensitiv informasjon, men også om hvordan det kriserammede islandske helsevesenet skulle håndtere en mengde nye pasienter som vil ha ekstra undersøkelser og forebyggende operasjoner, melder SVT.

Kina innfører nasjonal standard for forsøksdyrevelferd

Kina skal innføre sin første nasjonale standard for dyrevelferd og etikk innen utgangen av året, ifølge The Daily Observer.

Powered by Labrador CMS