Teknoetikk: Filmkveld med tema varsling

Gjengjeldelse mot arbeidstakere som varsler, er forbudt. Likevel sier 25 prosent av varslerne i en landsdekkende undersøkelse at de har opplevd negative reaksjoner etter varslingen.

Reaksjonene kan være alt fra irettesettelse til å bli fratatt arbeidsoppgaver. Noen sier også at de har fått sparken som følge av varslingen. Det er Fafo som gjennomførte undersøkelsen (publisert i 2016).

Torsdag inviterer vi til filmkveld, i samarbeid med Cinemateket i Oslo. Før filmen snakker vi med forskningssjef i Fafo Sissel C. Trygstad om varslernes kår i Norge.

Filmen vi viser, The Insider, er basert på en sann historie. Den handler om den amerikanske forskeren Jeffrey Wigand som ble oppsagt fra jobben som forskningssjef i tobakksgiganten Brown & Williamson i 1993. Han signerte en taushetserklæring med selskapet, men satt inne med viktig informasjon om hvordan tobakksselskapene brukte nikotinavhengighet bevisst for å holde på kundene. Filmen, en thriller, tar opp i seg hvor galt det kan gå for en varsler, og den rommer noen kunstneriske friheter. Men konsekvensene for Wigand var alvorlige, også i virkeligheten.

Og filmen illustrerer det helt grunnleggende ved varslingsinstituttet: Forskeres (og andres) mulighet til å varsle – uten risiko for personlig tap, er potensielt avgjørende for liv og helse i samfunnet som sådan.

I Norge har arbeidstakere en varslingsplikt, blant annet når det gjelder farlig fysiske arbeidsmiljøforhold. I juli fikk vi også nye bestemmelser i loven som skal styrke varslervernet. Myndighetene har nå et klart krav om å verne varsleres identitet. Men også i Norge viser eksemplene at vi ikke har kommet langt nok. Ifølge Fafos forskningssjef, Sissel C. Trygstad, viser forskningen derimot at vi går i feil retning. Hun forteller mer om det på torsdag.

Arrangementet begynner kl. 18 og er åpent for alle.

Arrangementet er en del av serien Teknoetikk. De nasjonale forskningsetiske komiteene og Teknologirådet arrangerer serien i samarbeid med Cinemateket i Oslo. Gjennom foredrag og filmvisninger retter vi søkelyset mot ulike problemstillinger knyttet til teknologi, forskning og etikk.

(Forsidefoto: fra filmen The Insider)

Powered by Labrador CMS