Bedret ultralydteknologi kan redde enda flere menneskeliv

CCI har de siste årene utviklet en ny diagnostisk metode for å kunne forutsi hvilke pasienter som står i fare for å oppleve plutselig hjertestans. (Foto: Oslo universitetssykehus)
CCI har de siste årene utviklet en ny diagnostisk metode for å kunne forutsi hvilke pasienter som står i fare for å oppleve plutselig hjertestans. (Foto: Oslo universitetssykehus)

Den største medisinske revolusjonen de siste 30 årene er at dødeligheten ved hjertesykdommer har blitt kraftig redusert. Men fortsatt er hjerte- og karsykdommer den vanligste dødsårsaken. Ved Centre for Cardiological Innovation (CCI) utvikler vi nye intelligente ideer for å få redusere dødeligheten ytteligere.

Av: Thor Edvardsen, avdelingsleder Kardiologisk avd, HLK, OUS, senterleder CCI, professor UiO

Kraftig redusert dødelighet grunnet hjertesykdommer er en av de aller viktigste årsakene til at levealderen i vestlige land øker Dette har flere årsaker. Men den viktigste er nok effektiv behandling av hjertesykdommer, og spesielt ved akutt hjerteinfarkt.

Fortsatt vanligste dødsårsak

Hjerte- karsykdommer er imidlertid fremdeles denvanligste dødsårsaken i Norge, og dessverre dør altfor mange av hjertesykdom. Hvert år opplever for eksempel 4500 nordmenn å få plutselig hjertestans. Noen av disse er unge, under 35 år, og årsaken skyldes da som oftest genetiske hjertesykdommer. Pasienter over 35 år gamle som opplever hjertestans, skyldes som oftest nytt eller tidligere gjennomgått hjerteinfarkt.

Nye intelligente ideer

Centre for Cardiological Innovation (CCI) ble startet i 2011 som et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Vi mottar årlig støtte fra Norges Forskningsråd i til sammen 8 år. Kardiologisk avdeling ved OUS er vertskapsavdeling for CCI og alle kliniske studier i CCI foregår på avdelingen. Partnerne i CCI er OUS, UiO, Simula, GE Vingmed, Medtronic, Kalkulo og CarioSolv. Ideen bak senteret er at kardiologer i tett samarbeid med ingeniører og matematikere, utvikler nye intelligente ideer for ultralydapparat til bruk for hjertediagnostikk. I løpet av de fire første årene har CCI utviklet to konkrete innovasjoner som har blitt, og vil bli, implementert i en ny type ultralydmaskin fra GE Vingmed. Og det vil bli lansert mange flere innovasjoner i løpet av kommende år.

Utviklet ny diagnostisk metode

CCI har de siste årene utviklet en ny diagnostisk metode for å kunne forutsi hvilke pasienter som står i fare for å oppleve plutselig hjertestans.

Hjertemuskelen skal normalt ha et ensartet sammentrekningsmønster. Hvis sammentrekningen er usymmetrisk, er dette et uttrykk for en skadet hjertemuskel. Ved å få et enkelt mål (mechanical dispersion) for graden av heterogenitet, kan vi kalkulere risikoen for om pasienten vil oppleve hjertestans i løpet av de neste årene. Dette kan undersøkes både ved genetiske hjertesykdommer og etter gjennomgåtte hjerteinfarkt. Derved kan vi tilby pasienten bedre behandling for å forhindre en stor katastrofe. Det gjenstår noe forskning for at vi skal kunne tilby pasienter å operere inn en hjertestarter hvis vi oppdager heterogene sammentrekninger. En stor multisenterstudie ved flere universitetssykehus i Europa som pågår nå, vil imidlertid kunne gi oss svaret på om dette vil være korrekt behandling.

Samarbeid

CCI er et godt eksempel på at samarbeid med medisinere, andre forskere og medisinske firmaer kan lykkes i utviklingen av nye diagnostiske hjelpemidler. For fremtiden tror jeg at det er meget viktig at samarbeid mellom industri og medisinere fortsetter og utvikles videre til det beste for våre pasienter.

Videre lesing:

http://www.heart-sfi.no/index.php?page=news

https://www.facebook.com/pages/Center-for-Cardiological-Innovation/75167...

http://www.forskningsradet.no/prognett-sfi/Nyheter/Ny_ultralydmaskin_gir...

Powered by Labrador CMS