DNA-reparatør viser seg å være DNA-dekoratør – gjør at skadede hjerter ikke blør

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

I et nylig publisert studie finner vi at et DNA-reparasjonsprotein er viktig for sårhelingen etter hjerteinfarkt. For proteinet finner vi også nye, tidligere ukjente oppgaver, utenom DNA-reparasjon. 

Av: Maria Belland Olsen, stipendiat, Institutt for indremedisinsk forskning, OUS

Ved et hjerteinfarkt stopper blodtilførselen til deler av hjertet opp og i dette området vil muskelcellene dø. Hjertemuskelceller kan ikke fornyes og det må derfor andre celler til for å reparere såret som har oppstått.

Reparasjonsprosessen etter et infarkt er nøye «timet og tilrettelagt», og det er uhyre viktig at denne prosessen går som den skal for at hjertet skal kunne fungere godt i etterkant. Ved dårlig reparasjon av sårskaden vil man kunne ende opp med en dårlig fungerende blodpumpe og man kan utvikle hjertesvikt. 

NEIL3 er involvert i reparasjonsprosessen

NEIL3 er del av en familie gener som reparerer skader i DNA. Vi har tidligere publisert studier som viser at mennesker med en mutasjon i dette genet har større sannsynlighet for hjerteinfarkt. Nå har vi undersøkt om dette genet har en rolle etter at man har fått infarkt, altså under reparasjonsprosessen. Studiet er gjennomført i tett sammarbeid med Magnar Bjørås og kollegaer ved avdeling for Mikrobiologi, OUS og Institutt for kreftforskning og molekylær medisin ved NTNU.

Les mer om forskningen vår i Cell Reports.

Til disse undersøkelsene har vi brukt mus hvor NEIL3-genet har blitt fjernet og sammenliknet med vanlige mus som har NEIL3 inntakt. Gener er oppskrifter for proteiner, så når NEIL3 genet er fjernet vil ikke musene kunne produsere NEIL3-proteiner. Hva vi så, var at mus uten NEIL3 klarte seg dårligere etter hjerteinfarkt fordi de fikk en forstyrret reparasjonsprosess og flere mus døde.

Videre undersøkelser viste at cellene som skulle fungere som de døde hjertemuskelcellenes innbyttere, fibroblastene, ikke oppførte seg som de skulle. Uten NEIL3 til stedet delte de seg raskere enn de skulle og produserte stoffer som i moderate mengder ville vært bra, men i større mengder virket mot sin hensikt og ble skadelig.

NEIL3 kan mer enn å reparere DNA

Noe som gjorde det hele ekstra spennende var at vi ikke fant mer skade på DNA i hjertene fra musene uten NEIL3, noe som var rart ettersom NEIL3 er kjent for å reparere DNA. Derimot fant vi at DNA fra hjerter uten NEIL3 var merket annerledes enn vanlige hjerter. Vi fant altså at NEIL3 kan merke DNAet på spesielle områder slik at den er med på å bestemme hvilke deler som skal brukes og hvilke som skal pakkes bort. På denne måten tror vi NEIL3 kan være med å fortelle hvordan cellene skal oppføre seg under reparasjonsprosessen etter infarkt.

NEIL3 finnes ikke bare i hjertet, men også i hjernen og andre steder i kroppen. NEIL3 er også tilstede i kreftceller. Den nye informasjonen vi nå har fått om NEIL3 er derfor ikke bare relevant for hjerte og hjerteinfarkt, men også for å forstå hvordan NEIL3 opererer ved andre prosesser rundt om i kroppen.

Powered by Labrador CMS