Kan et foster være pasient?

Ansiktsprofil av foster i første trimester med fremvisning av nesebein og nakketranslusens. (Foto: OUS)

I Norge fødes 60 000 barn årlig. 3–5 % av disse har medfødte misdannelser, 0,4 % er dødfødt, 6 % er født for tidlig og 10–15 % utredes i svangerskapet for langsom fostervekst. I tillegg finnes det sykdommer hos mor som kan påvirke fosterets helse.

Tekst: Vasilis Sitras, overlege, Fødeavdelingen, Seksjon for Fostermedisin, Oslo universitetssykehus.

Så svaret er - ja, et foster kan være sykt.

Ultralyd er en ufarlig og enkel metode som hjelper oss å se gjennom magen til den gravide kvinnen og vurdere om fosteret er friskt eller ikke. Rutinemessig ultralyd i svangerskapsuke 18–20 er et tilbud som gis alle gravide i Norge.

En jordmor med utdanning i bruk av ultralyd vil da vurdere antall fostre, morkakens plassering i livmorhulen, samt estimere dato for fødselstermin og gjøre orienterende ultralyd av fosterets anatomi.

Vasilis Sitras, overlege, Fostermedisin, Oslo universitetssykehus. Foto: privat.

Hva med tidlig ultralyd?

Tidlig ultralyd i svangerskapsuke 11–13 gis først og fremst til gravide med høy risiko for kromosomfeil hos foster. I motsetning til rutine-ultralyd er denne regulert av Bioteknologiloven. Ifølge denne loven er formålet med tidlig ultralyd «å få informasjon om fosterets genetiske egenskaper eller for å påvise eller utelukke sykdom eller utviklingsavvik hos fosteret».

Hvis det er mistanke om avvik hos ditt foster ved rutine ultralyd eller ved annen ultralyd undersøkelse i løpet av svangerskapet, blir du henvist videre til lege med fostermedisinsk kompetanse.

Legen vil vurdere fosterets helsetilstand ved å gjøre systematisk ultralydundersøkelse av:

 • Foster: Undersøkelse av de enkelte organer, fosterbevegelser, samt estimere fosterets vekt og vurderer blodsirkulasjonen til fosteret.  
 • Morkake: Plassering i livmoren og feste av navlesnoren til morkaken samt blodsirkulasjonen fra morkaken til fosteret.
 • Fostervann: Mengde.

Hvis legen finner avvik vil han forklare hva dette betyr for fosterets/barnets helse. Noen ganger vil du få tilbud om morkake- eller fostervannsprøve for å finne eller utelukke genetiske avvik som kan være årsak til sykdom. Ofte er det nødvendig å snakke med barnelege, barnekirurg eller lege fra medisinsk genetisk avdeling som kan gi supplerende informasjon om barnets helseutsikter og utfordringer etter fødselen.

Noen ganger foreligger sjeldne avvik hvor det blir vanskelig å gi konkrete svar på alle dine spørsmål.

3D-bilde av et foster i første trimester. Foto: OUS.

Foster har økende juridiske rettigheter gjennom svangerskapet

Det er mor/foreldre som bestemmer videre behandling innenfor mulige rammer, inntil barnet blir født. Ved funn av alvorlig sykdom hos fosteret og hvis svangerskapet ikke har passert 22 fullgåtte uker, kan du søke om å avbryte svangerskapet.

Dette er naturlig nok en vanskelig avgjørelse. Vi gjør vårt ytterste for å gi deg og din partner beste tilgjengelig informasjon om fosterets tilstand og behandlingsalternativer.

Det finnes behandling for flere sykdommer som blir avdekket i fosterlivet

 • Mødre med blodtype Rhesus negativ som bærer et Rhesus positivt foster har risiko for at fosteret utvikler anemi, det vil si at fosteret er blodfattig. Dette skyldes at mor danner antistoffer pga. uforlikelig blodtype mellom mor og foster. Siden 1969 har alle Rhesus negative mødre i Norge fått en sprøyte i forbindelse med fødsel eller abort hvis fosteret er Rhesus positivt eller har ukjent Rhesus type for å hindre at det utvikles antistoffer (profylakse).

  En slik praksis har resultert i en enorm reduksjon i forekomst av Rhesus immunisering (fra 47 til 7 per 10 000 svangerskap), mens intrauterine dødsfall pga. Rhesus uforlikelighet falt fra 80 til 5 per år. Fra 2016 kan man ved hjelp av en blodprøve tatt fra mor i svangerskapsuke 24 undersøke fosterets Rhesus type hos Rhesus negative mødre. Hvis fosteret er Rhesus positivt kan mor få profylakse allerede i svangerskapet.

  Målrettet ultralydundersøkelser kan avdekke om fosteret er anemisk. Man kan da gi blodtransfusjon til fosteret i mors mage via ultralyd veiledning eller etter fødsel, avhengig av svangerskapslengde.
Ved hjelp av avansert teknologi kan man fremstille små strukturer i fosterets hjerne; her fremstilles "hjernebroen". Foto: OUS.
 • Eneggede tvillinger forekommer i cirka 3-5 per 1000 fødsler og de deler samme morkake. På grunn av dette er det risiko for å utvikle en alvorlig komplikasjon, kalt tvilling-tvilling transfusjons syndrom (TTTS), der den ene tvillingen «stjeler blod fra den andre» via felles blodårer i den felles morkaken. I verste fall kan dette resultere i at begge tvillinger dør. Via ultralyd kan man finne forstadier av sykdommen og henvise mor til en effektiv behandling i utlandet.
3D-bilde av foster i tredje trimester. Foto: OUS.
 • Intrauterin veksthemning betyr at fosteret er for lite i forhold til svangerskapslengden. Ved hjelp av blodstrømsmålinger utført med ultralyd i fosteret og i morkaken kan vi oppdage fostre som ikke vokser eller er i fare for å dø i mors mage. Vi kan planlegge forløsning til riktig tidspunkt, slik at barnet får optimal behandling på nyfødt intensiv avdelingen.

  Oslo universitetssykehus tar vare på de mest premature og minste nyfødte barna i Norge.
   
 • Mange med medfødt hjertefeil kan bli behandlet etter fødsel. Oslo universitetssykehus har landsdekkende funksjon for hjertekirurgi på nyfødte/barn. Mange mødre fra hele landet hvor det er påvist at fosteret har særskilte hjertefeil føder derfor på Rikshospitalet slik at barnet får nødvendig behandling rett etter fødselen.

Fostre med misdannelser i mage-tarm systemet (gastroschise, omfalocele, diafragma hernie, spiserørs-atresi, anal-atresi) og i hjernen eller ryggmargen (hydrocefalus, nevralrørs defekt) kan få god behandling og oppfølging etter fødselen på Oslo Universitetssykehus.

En av få ganger i et menneskes liv man blir undersøkt grundig «fra topp til tå»

Leger på fostermedisin har kompetanse på ultralyd bildediagnostikk, stor kunnskap om fosterets anatomi og fysiologi (kroppens funksjoner) og hvordan fosteret utvikler seg normalt i livmoren.

Ultralydbilde av fosterhjerte. 1: Hovedpulsåre. 2: Åpningen mellom høyre og venstre forkammer kalt "foramen ovale". 3: Venstre forkammer. 4: Høyre hovedkammer. Foto: OUS.

Vi informerer deg hva som er av betydning og om mulig behandling når man finner utviklingsavvik hos fosteret. Samtidig samarbeider vi med andre spesialister, lokalt ved Oslo universitetssykehus, nasjonalt og internasjonalt.

Ofte må vi informere foreldre om alvorlige fosteravvik. Derfor er empati og gode kommunikasjonsevner viktige personlige egenskaper

Vårt mål er at dere – mor, partner og foster – er ivaretatt på en profesjonell og forståelsesfull måte.

Powered by Labrador CMS