Kan forskning gi tryggere hjertepasienter?

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Hvordan går det med hjertepasientene når de kommer hjem fra sykehuset? En del pasienter er utrygge og har fysiske symptomer den første tiden. Dette kan føre til reinnleggelser på sykehuset. Hva gjør man da? Man forsker!

Av: Irene Lie, forsker og intensivsykepleier ved Senter for Pasientnær hjerte- og lungeforskning, Thoraxkirurgisk avdeling, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Oslo universitetssykehus

Etter en uke reiser voksne hjerteopererte pasienter hjem. De har gjennomgått en stor operasjon med en prislapp på flere hundre tusen kroner, betalt av det offentlige.

Fastlege eller legevakt

Hvis du som er nyoperert føler deg dårlig må du kontakte fastlege eller ringe legevakt. Noen opplever at det er tyngre å puste, kjenner hjertet hopper litt i utakt eller har spørsmål om hjertemedisiner, livsstil eller har andre spørsmål når de kommer hjem.

Undersøkelser viser mangler ved hjemreise

Hvert år deltar Oslo universitetssykehus i Nasjonalt kunnskapssenter sin landsomfattende spørreundersøkelse (PasOpp) blant voksne pasienter om deres erfaringer med døgnopphold ved sykehusene i Norge.  Gjennom undersøkelser de siste 5 årene forteller pasientene oss at det er mye bra med sykehusoppholdet. Utskrivelsesfasen og overgangen hjem er imidlertid ikke bra! Pasientene beskriver usikkerhet, engstelse og mangel på oppfølging om de skulle føle seg dårlig den første tiden etter at de er kommet hjem fra sykehuset.

Forskning viser det samme resultatet for flere pasientgrupper, som for eksempel pasienter med hjertesvikt og pasienter som har blitt utblokka (PCI).

Hyppige reinnleggelser

Det som er urovekkende er at pasientene blir hyppig reinnlagt på sykehus, spesielt første måned etter at de er kommet hjem. Å bli lagt inn på sykehus på nytt er en ekstra belastning for pasienter og pårørende. Og det skaper utrygghet!

Vi syntes det var på tide å iverksette studier. Vi har tatt utfordringen og tester ut nye tiltak for bedre oppfølging av pasientene.

Senter med ambisjoner

I april 2015 ble Senter for pasientnær hjerte- og lungeforskning etablert. Senteret er lokalisert på Ullevål der jeg er leder og klinisk forsker 40 % av tiden og har 60 % klinisk stilling som intensivsykepleier. Vi har tre doktorgradstudier, to fra Oslo universitetssykehus, Ullevål og en i samarbeid med LHL-klinikkene, Feiring. I tillegg er 7 masterstudier under arbeid, 2 har allerede levert.

Felles for de tre doktorgradstudiene er fokus på oppfølging den første måneden etter at pasienten utskrives fra sykehus. Målet med studiene er å teste tiltak som kan bedre situasjonen for pasientene den første perioden etter at de er kommet hjem fra sykehuset. For eksempel kan vi gi pasientene kunnskap om hvordan de kan kjenne igjen symptomer som de må søke medisinsk hjelp for så tidlig som mulig. Tidligere hjertepasienter er aktive i brukermedvirkning for å utvikle de tre studier.

Tre doktorgradstudier

I den ene studien ser stipendiat Stein O. Danielsen på hjerteklaffopererte pasienter (AVRre-studien). Tiltaksgruppa får tilbud om å ringe til en telefon som er døgnbemannet av eksperter på sykehuset. Slik kan pasientene motta råd, veiledning og tiltak. I tillegg blir pasientene oppringt to ganger den første uka etter at de er kommet hjem. Dette skal gi pasientene oppfølging etter utskriving fra sykehuset.

I SMASH-HF-studien tester stipendiat Ina Thon Aamodt ut en teknisk måler på pasienter med hjertesvikt. Pasientene får festet måleren på seg i 30 dager for å observere og måle væskemengden i brysthulen. I tillegg fyller pasientene daglig ut et skjema for å svare ut hvilke symptomer de har. Vi ønsker å finne ut om det er en sammenheng mellom hva som måles og hva pasienten sier at de har av symptomer.

I en tredje doktorgradstudie tester stipendiat, Heidi Lunde Elstad, en interaktiv applikasjon vi har utviklet, PCI-APP-studien. Denne APPen er et samvalgs- og behandlingssystem mellom pasienten og helsepersonell. Via APPen skjer oppfølgingen av pasienter som har fått utført utblokking etter hjerteinfarkt og ved koronarsykdom med trange eller tette hjerteårer. Den interaktive APPen fokuserer på livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet, overvekt, røyking og hjertemedisiner for å kunne forebygge nye hjertehendelser.

Doktorgradstudiene forankres hos de beste forskere innen faget både nasjonalt og internasjonalt. Vi har samarbeidspartnere i KU Leuven, Belgia, Universitetet i Linkøping, Sverige, Huddersfield, England, NTNU Trondheim og selvsagt UiO.

Vi ønsker at våre studier kan bidra til at vi finner gode tiltak slik at pasientene skal føle større grad av trygghet og sikkerhet og at færre pasienter blir reinnlagt på sykehus. Vi vil gi hjertepasienter verktøy til aktivt å ta del i oppfølging av egen helse.

Powered by Labrador CMS