Lettere å teste seg for kjønnssykdommer i den anonyme storbyen

Det kan være lettere å teste seg for kjønnssykdommer i en anonym storby enn på bygda. (Foto: Oslo universitetssykehus)
Det kan være lettere å teste seg for kjønnssykdommer i en anonym storby enn på bygda. (Foto: Oslo universitetssykehus)

Under Oslo Pride i juni tilbød Olafiaklinikken, for 7. år på rad, personer som ønsket det å teste seg for seksuelt overførbare infeksjoner. 64 prosent av de som testet seg, hadde aldri besøkt Olafiaklinikken tidligere.

Av Sol-Britt Molin, jordmor ved Olafiaklinikken

Pent vær, sentral plassering i Prideparken og en godt bemannet stand bidra trolig til at 280 personerfikk testet seg for seksuelt overførbare infeksjoner hos Olafiaklinikken i løpet av Prideuken. Dette utgjorde nesten 50 prosent  flere enn i 2014.

Med hjelp av midler fra Helsedirektoratet hadde Olafiaklinikken fem sykepleiere på standen. De jobbet på spreng for at alle som ønsket skulle få tatt prøver. Sykepleierne tok alle typer prøver. De tok blodprøver og halsprøver og på tre festivaltoaletter, skjermet bak teltet, fikk de som ønsket levere prøver fra skjede, urin og/eller anus. Alle prøvene ble sendt til laboratorier og analysert for alt som kalles seksuelt overførbare infeksjoner; klamydia, mycoplasma, gonoré, hiv, syfilis, hepatitt B og hepatitt C.

Nye grupper tester seg på Olafia-stand

Av de 280 personene som testet seg hadde 64 prosent aldri besøkt Olafiaklinikken tidligere. Vi ser også en økning i antall bosatte utenfor Oslo og Akershus som tar en sjekk i forbindelse med Oslo Pride. I år var 52 prosent av alle som testet seg bosatte utenfor Oslo og Akershus, sammenlignet med 44prosent i 2014 og 37prosent i 2013. Alderen blant alle som testet seg varierte fra 15 til 76 år og halvparten var under 27 år.

Andelen kvinner som benytter seg av Olafiaklinikkens tilbud under Pridefestivalen fortsetter også å øke. I år var 42 prosent av alle som testet seg kvinner, sammenlignet med 37 prosent i 2014 og 17prosent i 2013. Statistikken baseres  på at vaginalprøver regnes som prøver fra kvinner og urinprøver som prøver fra menn, selv om det  er  en forenkling av virkeligheten om kjønn. Omtrent halvparten av kvinnene oppga at de hadde sex med kvinner , like stor andel som i fjor. Av mennene oppga 77 prosent at de hadde sex med menn . Det er noe færre enn i 2014 da 88 prosent av mennene oppga at de hadde mannlige partnere.

Viktig med hiv-test

Blant msm hadde 19 prosent aldri testet seg for hiv tidligere. Det er også mer sammenlignet med 13 prosent i 2014. Det er blant menn som har sex med menn at nysmitte med hiv øker i Norge. De fleste blir smittet av en person som selv ikke er klar over å være bærer av infeksjonen. Derfor er det viktig å teste seg regelmessig for hiv hvis man ikke er sikker på en partners hiv-status. Halvparten av msm som aldri testet seg for hiv var mellom 18-22 år, mens alderen varierte fra 22 til 56 år i den andre halvparten som ikke testet seg for hiv tidligere.

Avdekket mange seksuelt overførbare infeksjoner

Noen av infeksjonene klamydia, mycoplasma, gonoré, hiv samt både hepatitt B og hepatitt C ble påvist hos 7 prosent av alle som testet seg, 3 prosent blant kvinner og 9 prosent blant menn. Ingen av de som ble testet hadde syfilis. Blant ksk fikk 5 prosent påvist en kjønnssykdom, samme som i 2014. Blant msm var det 11 prosent som fikk påvist en seksuelt overførbar infeksjon, marginalt flere enn i 2014 da det var 10 prosent. Av alle som fikk påvist en seksuelt overførbar infeksjon var nesten to tredjedeler fra plasser utenfor Oslo og Akershus.

Konklusjon

Sammenlignet med i 2014 ser vi en klar økning totalt i antall mennesker som benyttet seg av Olafiaklinikkens tilbud i forbindelse med Oslo Pride. Flere enn i 2014 kom utenbys ifra og det var en markant økning av kvinner som kom for å teste seg og. Flere msm som aldri testet seg for hiv tidligere, sammenlignet med i 2014 kom for en hiv-test.
Olafiaklinikken ønsker å minske avstanden til folk og senke terskelen enda mer for å sjekke seg for seksuelt overførbare infeksjoner. Kortere avstand, tidspunktet, vennegjenger som tester seg sammen og det at lettere kunne føle seg anonym i en storby sammenlignet med små steder kan være noen av grunnene til at flere velger å ta en sjekk for seksuelt overførbare infeksjoner i forbindelse med Oslo Pride.

Siden testeaktiviteten fortsetter å øke i forbindelse med Oslo Pride er det viktig for oss å fortsette å nærvære på stand med et komplett testetilbud for seksuelt overførbare infeksjoner.

La oss sjekke deg før du sjekker andre!

Olafiaklinikkens ordinære tilbud er åpent hver dag året rundt.

Les hele rapporten fra Olafiaklinikken Oslo Pride 2015


 

Powered by Labrador CMS