Mindre resistensutvikling med god kunnskap om antibiotika?

Bakterier i en petriskål (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Bakterier i en petriskål (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Antibiotika er fantastiske legemidler som lenge behandlet bakterielle infeksjoner slik at pasienter har blitt friske. Nå står vi foran et paradigmeskifte. Vi ser stadig større forekomst av antibiotikaresistente bakterier. Kan økt kunnskap om rett antibiotikabruk bidra til mindre resistensutvikling?

Av: Kari Kjeldstadli, Lege i spesialisering ved avd. for farmakologi og lokal prosjektleder for KUPP Sør-Øst

Nylig ble den første artikkelen om et dødsfall i Norge på grunn av antibiotikaresistens publisert (1).

Antibiotika er fantastiske legemidler. I lang tid har vi leger i Norge vært så heldige at vi har kunnet behandle de fleste infeksjoner med legemidler som virker, og vi pasienter har fått behandling som gjør oss friske. Denne situasjonen er i ferd med å endres, fordi utviklingen av antibiotikaresistens og den manglende utviklingen av nye antibiotika gjør at stadig flere personer i verden blir syke av bakterier vi ikke kan behandle.

Legemiddelinformasjonskampanjer inn på fastlegekontoret

I høst skal jeg, sammen med andre leger og farmasøyter fra avdeling for farmakologi ved Oslo universitetssykehus (OUS), ut av sykehuset og inn på fastlegekontorene for å snakke sammen med legene der om hvordan antibiotika kan brukes på best mulig måte.

Vi er med på en nasjonal kampanje som ledes fra St. Olavs hospital og utføres av de farmakologiske avdelingene i Norge, med de fire RELIS-sentrene (regionale legemiddelinformasjonssentrene). Kampanjen kalles KUPP, kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter, og går ut på at fastlegene tilbys  produsentuavhengig legemiddelinformasjon på tomannshånd i kontortiden sin. I Helse Midt-Norge og Nord  har både antibiotika- og NSAID-bruk vært tema for slike visitter det siste året. Nå er det Helse Vest og oss i Helse Sør-Øst som skal på visitt, med midler fra helsedirektoret - og som en del av handlingsplanen mot antibiotikaresistens.

Målet for kampanjen er reduksjon av totalforbruket av antibiotika og forskrivning av penicillin fremfor makrolider og ciprofloxacin der det er mulig. Tilbakemeldingene fra fastlegene som har fått besøk med antibiotikabudskapet så langt, er gode.

Redusere bruken av antibiotika

For å redusere utviklingen av bakterier som er motstandsdyktige mot legemiddelbehandling, må vi redusere bruken av antibiotika. Jeg tenker at at vi må behandle antibiotika som en verdifull, og foreløpig ikke-fornybar, ressurs som må forbeholdes dem som virkelig trenger det. Leger må velge å avstå fra å behandle infeksjoner der det er mulig, og forskrive smalspektret antibiotika til pasienter som er syke av bakterier som ikke krever bredspektret behandling, og pasienter som har en infeksjon som kroppen selv kan håndtere, må være forberedt på å la kroppen gjøre nettopp det, og bli friske uten medisiner. 

Sammen må leger og pasienter bidra til at antibiotika brukes riktig, til dem som trenger det.

Å begrense utviklingen av antibiotikaresistens er noe av det viktigste vi står overfor i medisinen i dag.

Å få muligheten til å gi et bidrag til det, er utrolig fint.

-----------------------

Referanse
1) Onarheim H, Brekke RL, Leiva RAM et al. En kvinne med sepsis etter brannskade i Pakistan. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1228 – 32.

 

Powered by Labrador CMS