Ny og bedre behandling av blodpropp i beina

(Illustrasjon: Colourbox)
(Illustrasjon: Colourbox)

En ny metode med direkte innsprøyting av blodfortynnende medisin i blodproppen i beinet kan føre til mindre plager på lang sikt. Den nye behandlingen er allerede tatt i bruk ved flere sykehus i Norge.

Av: Ylva Haig, overlege, PhD og forskningsgruppeleder for vaskulær bildediagnostikk og intervensjon, Klinikk for Radiologi og Nukleærmedisin (KRN)

Blodpropp i beina (dyp venetrombose) er relativt vanlig etter 50-årsalderen, men forekommer også helt ned i tenårene. De fleste blodpropper er små, og da er behandling med vanlige blodfortynnende medisiner tilstrekkelig. Noen blodpropper er mer omfattende, og strekker seg gjennom hele beinet og opp i bekkenet. Slike blodpropper gir ofte senskader i form av et smertefullt og hovent ben (posttrombotisk syndrom), i verste fall med sårdannelse.

Rask behandling hindrer senskader

Når slike senskader har oppstått er de svært vanskelige å behandle. Rask oppløsning av blodproppen lokalt ser heldigvis ut å være effektivt i å hindre utvikling av disse problemene. Det viser den norske CaVenT-studien som vi nylig fikk publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Lancet Haematology. 

Den nye behandlingen gjennomføres ved innsprøyting av et blodfortynnende legemiddel direkte inn i blodproppen. Dette gjøres gjennom en tynn slange (kateter) som er stukket gjennom huden, og ført via blodårene gjennom selve proppen. En forutsetning for den nye behandlingen, som kalles kateterbasert trombolyse, er tilgang til spesialtrente røntgenleger (intervensjonsradiologer) som bruker røntgengjennomlysning for å legge kateteret på riktig plass i blodproppen.

209 pasienter deltok

I CaVenT-studien undersøkte vi 209 pasienter med blodpropp i låret og/eller bekkenet for første gang. Halvparten av pasientene fikk standardbehandling med vanlig blodfortynnende medisin og kompresjonsstrømper (stramme, elastiske strømper). Den andre halvparten fikk i tillegg den nye behandlingen med kateterbasert trombolyse.

CaVenT-studien viste at etter 5 år har den nye behandlingen forhindret 1 av 4 tilfeller av posttrombotisk syndrom. Det er spesielt interessant at effekten for pasientene ser ut til å øke jo lenger tid det er gått etter at denne behandlingen ble gitt. Funnene støtter at pasienter med uttalt blodpropp i beina bør vurderes for den nye behandlingen med kateterbasert trombolyse.

 (Foto: Illustrasjon: OUS)
(Foto: Illustrasjon: OUS)

Stor betydning for fremtidens behandling

Det er ingen andre studier som har sammenlignet denne nye metoden med tradisjonelle blodfortynnende medisiner. Resultatene fra norske CaVenT-studien viser at den nye behandlingen både er nyttig og trygg. Dette vil ha stor betydning for fremtidens retningslinjer for behandling av blodpropp i beina.

Referanse:

Haig Y et al. Post-thrombotic syndrome after catheter-directed thrombolysis for deep vein thrombosis (CaVenT): 5-year follow-up results of an open-label, randomised controlled trial. Lancet Haematology 2016 Feb;3(2):e64-71

PMID: 26853645, Link til abstrakt: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=26853645

Powered by Labrador CMS