Skal fødende kvinner få smertelindring?

Av: Leiv Arne Rosseland, overlege og forskningsleder ved Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus | Professor ved Universitetet i Oslo

Smerter under fødsel er sterke og de fleste kvinner vil beskrive smertene som de sterkeste de har opplevd. Bedre smertelindring under fødsel kan redusere antall keisersnitt.

Fødende kvinner bør få tilbud om smertelindring, mener Leiv Arne Rosseland ved Oslo universitetssykehus. Sammen med nybakt mor Ane ønsker han lille Jacques velkommen til verden.  (Foto: Ram Gupta, Oslo universitetssykehus)
Fødende kvinner bør få tilbud om smertelindring, mener Leiv Arne Rosseland ved Oslo universitetssykehus. Sammen med nybakt mor Ane ønsker han lille Jacques velkommen til verden. (Foto: Ram Gupta, Oslo universitetssykehus)

En gruppe israelske psykologer gjennomførte et forsøk som kan endre vår behandling av smerter under fødsel.

Psykolog Eran Chajut og kolleger  skriver om forsøket i artikkelen “In Pain Thou Shalt Bring Forth Children: The peak-and-End Rule in Recall of Labor Pain”.

Fødende kvinner ble bedt om å gradere opplevd smerte hvert 20. minutt i løpet av fødselen. Fødslene, som var en blanding av førstegangsfødende og flergangsfødende, varte i gjennomsnitt 6 timer. Kvinnene ble bedt om å gradere fødselssmertene, slik de husket de, 2 dager og på nytt 2 måneder senere.

Forskerne analyserte så sammenhengen mellom smertehukommelsen og de akutte smertene under fødsel hos de 320 kvinnene som deltok i forsøket.

Resultatene viste at det er smertene når de er på det verste og smertene helt mot slutten som setter seg i hukommelsen, ikke varigheten. Dette fenomenet som kalles ”The Peak-and-End Rule” er velkjent, men det er første gang man har vist at dette også gjelder smerter under fødsel.

Funnet kan endre vår behandling av smerter under fødsel.

Smerter under fødsel assosiert med depresjon

Depresjon etter fødsel er ganske vanlig da det rammer ca 10 %.

Depresjon etter fødsel er assosiert med smertefulle fødsler. Assosiasjon er ikke det samme som årsak og man kan derfor ikke slutte ut fra dette at depresjon etter fødsel kan forebygges med bedre smertebehandling. Det er likevel en tankevekkende informasjon da kvinner som har opplevd fødselen som svært smertefull og traumatisk i økende grad velger keisersnitt neste gang, nettopp med denne begrunnelse.

Det er bred enighet om at det å føde på vanlig måte har mange fordeler sammenlignet med keisersnitt.

Bedre smertelindring under fødsel kan være ett tiltak som kan redusere antall gravide kvinner som ønsker keisersnitt.

Over halvparten får fødeepidural

Epidural er en velprøvd metode og risiko for bivirkninger og komplikasjoner er lav.

Over 50 % av de som føder ved vårt sykehus får smertelindring med epidural (Førstegangsfødende 67 %, flergangsfødende 36 %, Oslo Universitetssykehus).

Tilgjengelig informasjonen om smertelindring under fødsel er dessverre ofte villedende og enkelte internettsider bidrar kun til unødig engstelse. Imidlertid vil jeg anbefale en nettside som er drevet av britiske kolleger hvor blivende foreldre kan finne kunnskapsbasert informasjon (labourpains.com). Her kan man dessuten finne informasjon oversatt til over 30 språk.

Anestesilegen gir informasjon og råd om epidural til den fødende og jordmor. Epidural smertelindring er den mest effektive behandling av fødesmerter og regnes som gullstandard. Ikke alle fødende trenger dette og de fleste ønsker i utgangspunktet å føde helt uten medisinske tiltak.

For at hver enkelt kvinne skal kunne ta beslutninger om sin behandling, må objektiv, forskningsbasert kunnskap være tilgjengelig og den må formidles på en forståelig måte. Informasjonen må beskrive effekt, men også bivirkninger og komplikasjoner.

Som pasient har du rett til avgjørende innflytelse over de valg som tas. Hvis det ikke er medisinske grunner til å fraråde epidural kan den fødende selv bestemme.

Alle pasienter på sykehus med sterke smerter får smertelindrende behandling. Det er ingen grunn til å nekte de fødende samme rettigheter.

Peak-and-End Rule

Hva kan vi lære av undersøkelsen til Chajut?

Vi ønsker at de som føder sitt barn hos oss skal få en god fødeopplevelse. Det viktigste for å oppnå dette er at den fødende har følelse av kontroll og medvirkning.

Flere studier har vist at egne forventninger, det å føle seg involvert i beslutninger og at tilstedeværelse av en person som gir god støtte og omsorg er av største betydning. Disse tre faktorene er altså viktigere for en god fødselsopplevelse enn hvor godt smertelindrende behandling fungerte.

Likefullt, de negative fødselsopplevelsene som skyldes minnene om sterke smerter kan vi gjøre noe med.

Epidural kan gis når som helst i fødselen, helt i starten eller mot slutten og behandlingen bør ikke avsluttes før barnet er forløst. Tidlig epidural kan forebygge de sterke smertetoppene – ”the peak”. Optimal bruk av epidural helt til barnet er forløst reduserer smertene mot slutten – ”the end”.

Hva hvis epidural ikke kan gis?

Ikke alle ønsker epidural. Mange gjennomfører fødsel helt uten smertelindrende behandling. Hvis det oppstår et behov for smertelindring og epidural ikke er ønsket eller ikke kan gis av medisinske grunner bør den fødende få tilbud om annen smertelindring.

Akupunktur, transkutan elektrisk nervestimulering (TENS), intravenøs remifentanil og badekar er blant de metodene som tilbys hos oss, selv om effekten ikke er like god som en velfungerende epidural.

Aktuelle lenker:

  • Eran Chajut et al: "In Pain Thou Shalt Bring Forth Children: The peak-and-End Rule in Recall of Labor Pain” (DOI:10.1177/0956797614551004) Les artikkelen
  • Nettstedet labourpains.com gir informasjon om smertelindring ved fødsel. Nettstedet drives av den britiske foreningen Obstetric Anaesthetists Association.

Leiv Arne Rosseland er spesialist i anestesiologi. Hans forskningsinteresser omfatter blant annet effekter av anestesi og smertelindring til fødende kvinner  Mer om Rosseland i Wikipedia

Powered by Labrador CMS