Spytt, hår og negler avslører rusmidler

Illustrasjon: Colourbox)
Illustrasjon: Colourbox)

Tekst: Gudrun Høiseth, overlege, seksjon for rettstoksikologisk fortolking, Oslo universitetssykehus.

Når man hører ordet «rusmiddeltesting» vil nok de fleste tenke på blod- og urinprøver. Nå kan vi også teste for bruk av rusmidler via spyttprøver.

I mange år har det vært vanlig å analysere blod for å avdekke påvirkning, og urin for å avdekke bruk av rusmidler.

Fremdeles er det kun blod som kan analyseres dersom det skal vises påvirkning av et stoff – det vil si at en person er «ruset» som følge av inntaket – men spytt vil ofte være enklere å teste enn urin.

Se film om hvordan en spyttprøve analyseres:

Spyttprøver

Urinprøvetaking kan være noe komplisert ved at personen ikke alltid klarer å avgi urin, eller det oppleves ubehagelig å avgi en urinprøve under tilsyn. I tillegg har urin et begrenset tidsvindu for påvisning.

Gudrun Høiseth, overlege, seksjon for rettstoksikologisk fortolking, OUS. Foto: OUS
Gudrun Høiseth, overlege, seksjon for rettstoksikologisk fortolking, OUS. Foto: OUS

Det mest brukte alternativet til urinprøver i dag er spyttprøver. Disse er enkle å ta og oppleves ofte mindre ubehagelig for prøvegiver.

Friske personer produserer om lag 0,5-1,5 liter spytt per døgn, mer dersom spyttproduksjonen stimuleres. Flere forhold kan påvirke spyttproduksjonen, blant disse er lukt, smak, munnhygiene, alder og medikamenter.

De fleste rusmidler kan påvises i spytt, men det vil variere hvor godt de forskjellige stoffene passerer over fra blod til spytt. Amfetamin, samt morfin (opioider) og lignende stoffer vil ofte være til stede i høyere konsentrasjoner i spytt enn i blod, mens stoffer som Vival og lignende (benzodiazepiner) har motsatt bilde.

Konsentrasjonen av et rusmiddel i spytt kan ikke brukes til å si noe om hva konsentrasjonen var i blod og således ikke si noe om påvirkning.

Hår- og neglprøver

Dersom en ønsker å vise rusmiddelinntak som ligger noe tilbake i tid kan hårprøver brukes. Hår vokser omtrent 1 cm i måneden, slik at de 3 innerste cm på hodet grovt regnet vil representere inntak de siste 3 måneder. En annen metode som har blitt foreslått for å avdekke bruk av rusmidler tilbake i tid er prøver av negler. Oftest vil den ytterste millimeteren av neglen bli analysert.

Neglvekst skiller seg imidlertid fra hårvekst ved at neglen vokser både horisontalt og vertikalt, slik at det ikke kan slås fast med sikkerhet hvilken periode eksponeringen for rusmidler har skjedd.

Det kan derimot se ut som om konsentrasjoner av stoffer kan være høyere i negl enn i hår, slik at negl mulig kan være et mer sensitivt medium.

 

Powered by Labrador CMS