Arktis er hett

Ja, det har vært snakket om lenge i festtalene i ulike politiske fora, på forskingskonferanser og i næringslivets forsamlinger: Arktis er hett. Men det har kanskje latt vente på seg. Nå skjer det saker og ting. I land som til nå har hatt størst fokus i Antarktis, for eksempel Storbritannia, vendes blikket mot Arktis. Mulighetene for utvinning av naturressurser er også påtakelig forsterket i land som Canada og Russland.

Dette er noe det meget velrennomerte og anerkjente tidsskriftet “The Economist” også har fått med seg. På over 15 sider, samt foside, vies ulike vinklinger på endringene i Arktis.

I motsetning til mange skeptikere som mener det ikke finner sted endringer i det arktiske klimaet tar forfatterne bak de sju ulike artiklene forskerne på alvor. Som det heter i ingressen fra en artikkel skrevet etter et besøk i Ny-Ålesund. “Much of the change in the Arctic is understood; little of it is reassuring” Vi forstår mye, men lite er betryggende.

For forskerne som hører til i Framsenterets institusjoner er det også tilfredsstillende å se at det forskes på områder som har så stor interesse også internasjonalt.

Det er på ingen måte noen dommedagsprofetier som slynges ut over sidene, snarere tvert i mot en ganske skarp analyse av både trusler og muligheter som et varmere Arktis vil medføre.

I en hverdag der mange debatter alt for avsporer i temmelig ellevill meningsutveksling er artiklene i ukens utgave av The Economist et verdifullt bidrag til en anstendig og edruelig debatt.