God forskning til Tromsøs fordel

I morges heiste vi flaggene til topps; det norske, det samiske og Arktisk Råds.

Denne uka har det vært sesjon i Arktisk Råd i Nuuk på Grønland. Arktisk Råd er et mellomstatlig organ for samarbeid om spørsmål knyttet til utfordringer landene i Arktis står overfor. Formålet er å fremme bærekraftig utvikling med hensyn til miljø, sosiale forhold og økonomi. Sekretariatet har sine kontorer her på Framsenteret.

Hittil har det vært en midlertidig løsning, men i går ble utenriksministrene i de åtte landene enige om å legge sekretariat permanent til Tromsø. Dette er gledelige nyheter for forskningsmiljøet i Norge, i Nord-Norge og i Tromsø. Utenriksminister Jonas Gahr Støre er klar på at det faglige miljøet i Tromsø var utslagsgivende.

- Valget av Tromsø er også en anerkjennelse av arbeidet til det midlertidige sekretariatet. Det blir et internasjonalt sekretariat med ansvar for et svært viktig fagområde. Sekretariatet vil trekke på de sterke fagmiljøene i Tromsø og bidra til å befeste byen som et arktisk kraftsenter, sier utenriksminister Støre i ei pressemelding fra UD.

Intet mindre. Det er ingen tvil om at blant annet Norsk Polarinstitutt og dets direktør, Jan-Gunnar Winther, har spilt en viktig rolle i å bygge opp Tromsøs status de siste årene. Men kanskje enda viktigere er det at det i Tromsø finnes cirka 500 forskere som er opptatt med forskning i polare- og nordområdestrøk. Det gjør byen til et kraftsentrum for denne type forskning også i global sammenheng. Og forskerne har levert: det viser oppsummeringen av det internasjonale polaråret, IPY. Dette kan du lese om i oppsummeringa som ble presentert i Tromsø i april.

Vedtaket i Nuuk i går viser at forskning er tett vevd sammen med politikk og næringsliv. Politikernes beslutninger tas svært ofte på grunnlag av forskernes tolkninger av resultater. I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram i dag, presenterer regjeringen en økning i bevilgningene til kunnskapsinnhenting i det nordøstlige Norskehav og Barentshavet. Forskerne på Framsenteret er sentrale i dette arbeidet.

I dette bildet passer Arktisk Råd inn som hånd i hanske for Tromsø. Båndene mellom det faglige og det politiske miljøet øker forståelse for hva de respektive driver på med og er i sin tur med på å bidra til at vi ikke gjør alvorlige feil som kan gjøre ubotelige skader på miljøet. Ikke rart vi flagger på Framsenteret i dag.