Høy og mørk

Vi går rundt og er nokså høy og mørk i Tromsø i dag, både forskere og forskingsformidlere. De to siste ukene har vært tettpakka av arrangementer som har hatt en ting til felles: forskninga ut til folket!

For eksempel vinneren av Tromsøs første Forsker grand prix (FGP), Elina Halttunen fra Institutt for arktisk og marin biologi ved Universitetet i Tromsø. Hun sjarmerte og engasjerte publikum ved bruk av frukt, laks med superheltkappe og rockelåter. Halttunens foredrag handlet om flergangsyting hos vill-laks. Hvor kult er ikke det når det presenteres slik!

I alt ni doktogradstudenter konkurrerte onsdag kveld om å være best i formidling på . En fullsatt sal påRica Ishavshotell fikk foredrag om alt fra kreft til fredstudier og hoppekreps – alt på fire minutter og en god porsjon humor.

- Det handler grovt sagt om sex og det skaper alltid interesse, sier vinneren lattermildt.

Et annet arrangement er et nytt formidlingskonsept som er utarbeidet av Kriss Rokkan Iversen og Kjersti Eline Tønnesen Busch i forsknings-, formidlings- og rådgivningsfirmaet Salt. Begge har doktorgrad i marinbiologi, og har fått oppdraget fra Framsenterets flaggskip, Havforsuring i nordlige farvann. Det dreier seg om å formidle forskning til elever i videregående skole.

Gjennom ei blanding faglig innhold og dramaturgiske grep formidler Kriss & Kjersri hvordan sjøvannet blir surere og hvilke konsekvenser det kan få for livet i havet. Elevene fikk kjennskap til de kjemiske reaksjonene som oppstår når havet tar opp CO2 fra atmosfæren, innføring i hvordan ulike arter med kalkskall er bygd opp og hvordan de kan bli påvirket når havet blir surere. Mottakelsen fra publikum var svært god.

Ikke nok med det. I forrige uke samarbeidet Norsk Polarinstitutt ved ICE (Senter for is, klima og økosystemer), Polaria og Polarmuseet om arrangementet Polar skoledag onsdag 21. september. 244 ungdomsskoleelever fra ulike skoler i Tromsø ble invitert til Framsenteret for å delta på foredrag, filmvising og omvisninger. Målet var å lære elevene mer om Arktis og Antarktis, og øke bevisstheten rundt polarområdene.

Forskerne Ole Anders Nøst, Harald Dag Jølle og Kjetil Sagerup og klimarådgiver Ellen Øseth fra Norsk Polarinstitutt holdt foredrag om henholdsvis temaene forskning i Antarktis, polarhistorie, miljøgifter og klimaendringer.
På Polaria fikk elevene omvisning, se film og oppleve seler bli matet, og Polarmuseet sørget for at elvene fikk omvisning på polarskuta M/S Polstjerna som ligger vegg i vegg med Polaria og Framsenteret.
 

Og at kremer og kosmetikk har kommet i søkelyset har jeg nevnt før. Men ikke at 3500 møtte opp for å møte agentene fra Fram Chemical Science Investigators på forskningstorget i Tromsø.

Mye skryt sier du vel nå. Ja, hvorfor ikke? Jeg synes det er fantastisk at forserne møter folk på denne måten. Det engasjerer og det øker interessen for fagene. Ingenting er bedre enn det!