Når forskninga blir dramatikk

To prosjekter i Framsenteret viser at det er fullt mulig for forskere å benytte seg av dramatiske grep når de skal fortelle folk hva de driver med.

Hvordan kan vi klare å forklare ganske komplekse problemstillinger og utfordringer for folk på under en time, ja noen ganger under halvtime, kanskje kortere? Vi gikk til de som er nødt til å ha grep om publikum fra første til siste stund, de som må levere varene forestilling etter forestilling, teaterfolket.

«Vår syntetiske hverdag» er et samarbeid mellom Framsenteret, Polaria og friteatergruppa Sadio Nor. For to år siden gikk Troms Fylkeskommune og Introfondet inn med penger. Det ble starten på et stort formidlingsprosjekt med base i opplevelsessenteret Polaria og med Framsenteret sin forskning på miljøgifter i nordområdene som faglig grunnlag.
Det er ingen overdrivelse å skrive at vi møtte på ganske mange utfordringer. På den ene siden av bordet satt forskerne, som prøvde å forklare hva de drev på med. Deres utgangspunkt var at dette var kompleks men at det burde kunne gjøres forståelig, litt kunne de da om teater. På den andre siden satt det skuespillere som med største selvfølgelighet mente at de kunne gå rett inn i forskningsrapportene og annen faglitteratur og faktisk forstå ganske kjapt det som ble skrevet.

Etter hvert som respekten for hverandre økte klarte de to grupperingene å samles om en historie som kunne fortelles. Premieren fant sted i januar 2013. Resultatet ble ei forestilling som er versjonert i ulike versjoner, også på engelsk, som sendes spilles på forskjellige steder og ulike målgrupper. Et eksempel: Under årets forskningsdager spilte «Vår syntetiske hverdag» for over 1600 skoleelever fordelt på fem forestillinger i Bodø og Mo i Rana. I forkant av forestillingene holdt forskere fra Framsenteret foredrag om flaggskipet «Miljøgifter - effekter på økosystemer og helse».

«NordØstpasjonen» har rettet seg inn mot et voksent publikum. Da vi startet arbeidet med denne forestillinga hadde vi en solid dose erfaring fra «Vår syntetiske hverdag» som grunnlag. Sammen med teaterensemblet Ferske Scener og Hålogaland Teater utviklet Framsenteret (ved sitt forskningssamarbeid ”Havisen i Polhavet, teknologi og avtaleverk”, og takket være midler fra EUs Researchers Night) ei forestilling som hadde premiere under Forskningsdagene 2013.

Mens isen i Arktis forsvinner forbereder vi oss på å ta «det nye landet» i bruk. Tilsynelatende står kampen mellom de som vil verne og de som vil skape økonomisk vekst. Men er det også andre kamper som foregår? Hva er forskernes rolle i spillet om Arktis?
Forskere, skuespillere og musikere møttes på scenen i en form preget av TV-mediets nyhetsunderholdning. En fullsatt sal og glitrende tilbakemeldinger gjør at vi nå ser på om det er mulig å videreføre prosjektet.

Jeg tror en hovedårsak til at vi lyktes å nå fram til publikum med «NordØstpasjonen» er den samme som ved «Vår syntetiske hverdag»: respekten for fagene. Også den erfaringen vi har opparbeidet oss ved å bruke folk med teaterfaglig kunnskap når vi trener opp kandidater til Forsker grand prix har vært til stor hjelp. I Tromsø har vi benyttet Bernt Bjørn fra Ferske Scener over tre år, og det får forskerne noe igjen for nå.

Det er ikke enhver gitt å beherske en scene, like lite som det er for en skuespiller å ta til seg komplekse problemstillinger innenfor biologi. Men i møtet mellom disse kan det oppstå god kjemi som gjør at de som er fysisk til stede får både ny kunnskap og kunstneriske opplevelser.